Προσλήψεις 6 ατόμων με σύμβαση ορισμένου χρόνου στην Π.Ε. Κέρκυρας

Προσλήψεις 6 ατόμων με σύμβαση ορισμένου χρόνου στην Π.Ε. Κέρκυρας

ΚΕΡΚΥΡΑ. Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, στο πλαίσιο υλοποίησης των Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων «Τηλέμαχος-Καινοτόμο επιχειρησιακό σύστημα διαχείρισης σεισμικού κινδύνου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων»

05
Ιουλίου / 2019

και «Λαέρτης-Καινοτόμο Επιχειρησιακό σύστημα διαχείρισης φυσικών κινδύνων στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ιόνια Νησιά 2014-2020», πρόκειται να προχωρήσει σε προσλήψεις με ημιαπασχόληση (4ώρη εργασία) έξι ατόμων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου στην Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι ήδη ανοιχτή και λήγει την Τετάρτη 10 Ιουλίου 2019 και αφορά στις εξής ειδικότητες: ΠΕ Γεωλόγων (2 άτομα), ΠΕ Περιβάλλοντος (1 άτομο), ΠΕ Μηχανικών Χωροταξίας ή Αγρονόμων Τοπογράφων (1 άτομο), ΠΕ Πληροφορικής (1 άτομο) και ΠΕ Δασολόγων (1 άτομο).
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, στο σύνδεσμο https://pin.gov.gr/?cat=7 , όπου είναι αναρτημένα τα πλήρη κείμενα των ανακοινώσεων (ΣΟΧ 3/2019 και ΣΟΧ 4/2019), τα έντυπα των αιτήσεων καθώς και τα συνοδευτικά παραρτήματα.