Συνάντηση Ανδρέα Μνιέστρη, Στέφανου Χυτήρη, Μάνθου Κάρρα στο Πολύτεχνο

Συνάντηση Ανδρέα Μνιέστρη, Στέφανου Χυτήρη, Μάνθου Κάρρα στο Πολύτεχνο

ΚΕΡΚΥΡΑ. Ο Ανδρέας Μνιέστρης - σαξόφωνα, Στέφανος Χυτήρης - drums, Μάνθος

03
Ιουλίου / 2019

Κάρρας - turntable, electronics στο ΠΟΛΥΤΕΧΝΟ Σχολεμβούργου 39 στην είσοδο Νέου Φρουρίου την Τετάρτη 3 Ιουλίου, ώρα 22:00, είσοδος ελεύθερη