Το Σύνολο Ελεύθερου Αυτοσχεδιασμού στο Πολύτεχνο

Το Σύνολο Ελεύθερου Αυτοσχεδιασμού στο Πολύτεχνο

ΚΕΡΚΥΡΑ. Το Πολύτεχνο φιλοξενεί το Σύνολο Ελεύθερου

20
Ιουνίου / 2019

Αυτοσχεδιασμού του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου. Το Σύνολο Ελεύθερου Αυτοσχεδιασμού δημιουργήθηκε το 2000 από τον Δήμο Δημητριάδη και τον Ανδρέα Μνιέστρη. Είναι μία πρωτοποριακή εκπαιδευτική διαδικασία, που αφορά τη διδασκαλία και πράξη του ελεύθερου, μη-ιδιωματικού αυτοσχεδιασμού και της μουσικής πράξης ως σύνθεσης σε πραγματικό χρόνο. 
ΠΟΛΥΤΕΧΝΟ Σχολεμβούργου 39 - είσοδος Νέου Φρουρίου - Πέμπτη 20 Ιουνίου, ώρα 21.30, είσοδος ελεύθερη

Ελένη Κορωνάκη