Πλωτή εξέδρα για την πρόσδεση σκαφών στην Παλαιοκαστρίτσα

Πλωτή εξέδρα για την πρόσδεση σκαφών στην Παλαιοκαστρίτσα

Για λογαριασμό του Δήμου Κέρκυρας και εποχιακή χρήση έξι μηνών

15
Ιουνίου / 2019

ΚΕΡΚΥΡΑ. Δημοσιεύθηκε η απόφαση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για την τοποθέτηση πλωτής εξέδρας στη θαλάσσια περιοχή όρμου Αγίου Σπυρίδωνα Παλαιοκαστρίτσας Κέρκυρας, για λογαριασμό του Δήμου Κέρκυρας. Η απόφαση προβλέπει την τοποθέτηση πλωτής εξέδρας συνολικού εμβαδού 52.50 τ.μ.
Η πρόσβαση σε αυτήν εξασφαλίζεται μέσω ενός συστήματος διαδρόμου πρόσβασης για εποχιακή χρήση έξι μηνών. Επισημαίνεται ότι η πλωτή εξέδρα θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για την προσωρινή πρόσδεση σκαφών και θα τοποθετηθεί στην προβλεπόμενη από την τοπογραφική αποτύπωση θέση, χωρίς επέμβαση στον αιγιαλό. Οι συγκεκριμένοι όροι και προϋποθέσεις ορίζονται στην απόφαση του Υπουργείου.
Έτσι, δίνεται η δυνατότητα, μετά από αίτημα του Δήμου Κέρκυρας, ασφαλούς επιβίβασης των επισκεπτών του βόρειου τμήματος του νησιού στα σκάφη για περιήγηση στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή (σπηλιές) χωρίς να ενοχλούνται οι λουόμενοι από τη συχνή μετακίνηση των σκαφών. Δημιουργούνται καλύτερες συνθήκες παροχής υπηρεσιών για τους επαγγελματίες, ασφαλέστερη πρόσβαση στα σκάφη για τους επισκέπτες και ασφαλέστερες συνθήκες για τους λουόμενους, Κερκυραίους και επισκέπτες.