Μικρή διακοπή ρεύματος την Κυριακή στην πόλη της Κέρκυρας

Μικρή διακοπή ρεύματος την Κυριακή στην πόλη της Κέρκυρας

ΚΕΡΚΥΡΑ. Ο ΔΕΔΔΗΕ ενημερώνει ότι την Κυριακή 9/6/19 θα πραγματοποιηθεί από 08.30 έως 09.30 διακοπή ρεύματος

08
Ιουνίου / 2019

με σκοπό την εκτέλεση αναγκαίων εργασιών λόγω βλάβης πάνω στην κεντρική γραμμή Μ.Τ στις παρακάτω περιοχές:

Μεθοδίου

Ζαφειροπούλου

Ζαμπέλη

Πόρτα Ρεμούνδα

Καποδιστρίου

Ευγ. Βουλγάρεως

Μαρασλή

Ριζοσπ. Βουλευτών

Ηλ. Πολίτη

Γκίλφορδ

Πεντοφάναρο

Πλατεία Δημαρχείου
και πάροδοι αυτών

Επειδή είναι πιθανόν οι εργασίες να ολοκληρωθούν νωρίτερα από τον καθορισμένο χρόνο, θα πρέπει τα δίκτυα του ΔΕΔΔΗΕ να θεωρούνται συνεχώς υπό τάση.
Ο ΔΕΔΔΗΕ ζητά την κατανόησή σας.