Χ. Σαρλής: «Aκόμη και αν δεν υπήρχε το Οικονομικό Επιμελητήριο θα έπρεπε να το εφεύρουμε»

Χ. Σαρλής: «Aκόμη και αν δεν υπήρχε το Οικονομικό Επιμελητήριο θα έπρεπε να το εφεύρουμε»

Αναγκαία η συνεργασία Δήμου και Οικονομικού Επιμελητηρίου

21
Μαΐου / 2019

ΚΕΡΚΥΡΑ. Το Περιφερειακό Τμήμα Ιονίων Νήσων του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, επισκέφτηκε ο υποψήφιος Δήμαρχος Χρύσανθος Σαρλής και ενημερώθηκε από τον Πρόεδρο του Τμήματος Θεόδωρο Παγκράτη για τους σκοπούς του Επιμελητηρίου ως επίσημου σύμβουλου της Ελληνικής Πολιτείας για ζητήματα οικονομικής ανάπτυξης, για την πρόσφατη δραστηριότητά του. Η διεξοδική συζήτηση  περιλάμβανε:
α) Τα κύρια προβλήματα που διέπουν το νησί της Κέρκυρας και ειδικότερα τις αναπτυξιακές και τις οικονομικές επιπτώσεις που αυτά φέρουν όπως για παράδειγμα στη διαχείριση απορριμμάτων,
β) Τα λειτουργικά και διοικητικά προβλήματα που προκύπτουν κατά τα τελευταία έτη  από την έλλειψη οικονομικών καταστάσεων, ισολογισμών και  απολογισμών του Δήμου Κέρκυρας και των Νομικών του Προσώπων. Και,
γ) Λύσεις για την αποτελεσματικότερη διοίκηση του Δήμου στη βάση των δυνατοτήτων και της τεχνογνωσίας του Οικονομικού Επιμελητηρίου (π.χ. εξειδικευμένη στελέχωση  Διοικήσεων Νομικών Προσώπων και Επιτροπών του Δήμου, κατάρτιση προϋπολογισμού, συμβουλευτική σε ειδικά ζητήματα αναπτυξιακού χαρακτήρα, εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού).
Από τη συνάντηση διαπιστώθηκε η παντελής έλλειψη συνεργασίας του Δήμου Κέρκυρας και της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με το Οικονομικό Επιμελητηρίου με αποκλειστική ευθύνη των δύο απερχομένων Αρχών.
Ο υποψήφιος Δήμαρχος Χρύσανθος Σαρλής αναγνωρίζοντας τις μεγάλες δυνατότητες, που διαθέτει το Περιφερειακό Τμήμα Ιονίων Νήσων του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη διοίκηση του Δήμου, δήλωσε ότι «…ακόμη και αν δεν υπήρχε το Οικονομικό Επιμελητήριο θα έπρεπε να το εφεύρουμε» και υποσχέθηκε πως θα συμβάλει με όλες του τις δυνάμεις προκειμένου ο Δήμος Κέρκυρας να αποκτήσει μια στενότερη και πολυδιάστατη συνεργασία στο άμεσο μέλλον.