Να επανέλθει η δυναμική διεκδίκηση και να μπει επιτέλους τάξη

Να επανέλθει η δυναμική διεκδίκηση και να μπει επιτέλους τάξη

Κριτικός απέναντι σε πρόσωπα και καταστάσεις, ο επί θητείες πρόεδρος του δικηγορικού συλλόγου, Γιώργος Καρύδης, αποφάσισε να συγκροτήσει συνδυασμό και να διεκδικήσει τον Δήμο της κεντρικής Κέρκυρας, επικαλούμενος τη γνώση, τη θέληση και την αποφασιστικότητά του.

21
Μαΐου / 2019

Ιεραρχείστε τα προβλήματα του νέου δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων
 
Τα πέντε σημαντικότερα προβλήματα του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων νήσων είναι τα εξής κατά σειρά σπουδαιότητας τα εξής: 
1. Η βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων των κερκυραίων με προτεραιότητα επίλυσης των προβλημάτων της καθημερινότητας, όπως η καθαριότητα, η ύδρευση, η διασφάλιση πόσιμου νερού, το κυκλοφοριακό, οι παρεμβάσεις στη δημοτική και αγροτική οδοποιία και ο δημοτικός φωτισμός. 
2. Η άμεση, υλοποιήσιμη και αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος της αποκομιδής και διαχείρισης των απορριμμάτων εντός του νησιού μας. Το κορυφαίο αυτό ζήτημα, δεν κατέστη δυνατό τα τελευταία τριάντα χρόνια όχι απλά να επιλυθεί αλλ΄ ούτε να δρομολογηθεί η λύση του. Σήμερα απαιτείται να βασιστεί στον Περιφερειακό και Τοπικό Σχεδιασμό, που έχουν αποφασιστεί από τα δημοκρατικά εκλεγμένα όργανα του Δήμου και της Περιφέρειας. Έτσι με τρόπο σύννομο και περιβαλλοντικά ορθό πρέπει να αξιοποιηθούν όλοι οι υπάρχοντες χώροι και οι υποδομές του νησιού μας. Το πρόβλημα απαιτεί συνολική αντιμετώπιση σε επίπεδο της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας. 
3. Είναι απόλυτα αναγκαία η εφαρμογή της ενδοδημοτικής αποκέντρωσης προκειμένου να υπάρξει η δέουσα φροντίδα στην κερκυραϊκή περιφέρεια, στους οικισμούς και στα χωριά μας. Έτσι οι χωρικές αντιδημαρχίες πρέπει να έχουν ουσιαστικές επιτελικές αρμοδιότητες στη επίλυση προβλημάτων των περιοχών ευθύνης τους, χωρίς τον ανασταλτικό έλεγχο και την προηγούμενη έγκριση του Κέντρου. Ταυτόχρονα απαιτείται η χρηματοδότηση των Τοπικών Συμβουλίων και των Προέδρων τους ώστε να έχουν άμεσα τη δυνατότητα να δώσουν λύσεις σε απλά ζητήματα της καθημερινότητας. 
4. Είναι καίριας σημασίας για την λειτουργία του Δήμου ο διαρκής αγώνας για την απεξάρτηση από τον ασφυκτικό έλεγχο του Κεντρικού κράτους, για τον περιορισμό της γραφειοκρατίας, για την απλούστευση των διαδικασιών προμήθειας και πληρωμής υλικών, ανάθεσης έργων και διενέργειας διαγωνισμών. Ταυτόχρονα απαιτείται η δυναμική διεκδίκηση για την πρόσληψη του απαραίτητου για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου προσωπικού.
5. Ο Δήμος ως ο πλησιέστερος στον δημότη δημόσιος θεσμός, οφείλει ν΄ αυξήσει την παρουσία του στη φροντίδα των δημοτών που υποφέρουν ή δυσκολεύονται να επιβιώσουν. Απαιτείται η ενδυνάμωση του κοινωνικού δικτύου αλληλεγγύης για τους οικονομικά αδύναμους πάσχοντες, για τους άστεγους και τους ηλικιωμένους. Ειδική μέριμνα με όρους ισότητας και σεβασμού απαιτείται για τα άτομα με ειδικές ανάγκες για την διευκόλυνση της προσβασιμότητάς τους παντού. Έμπρακτο ενδιαφέρον απαιτείται για την συνδρομή του Δήμου στις πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες. Αυτό δεν αποτελεί κόστος, αλλά εθνική επένδυση.
 
Πώς θα φθάσουμε στον στόχο του 50% της ανακύκλωσης;
 
Ο στόχος της ανακύκλωσης στο 50% παρουσιάζει δυσχέρειες και απαιτείται χρόνος για να επιτευχθεί. Ιδιαίτερη σημασία έχει κατ΄ αρχάς η σωστή και διαρκής ενημέρωση των δημοτών για το διαχωρισμό των ανακυκλώσιμων υλικών στο σπίτι και για τη χρήση διακριτών κάδων ανακύκλωσης.. Το πρώτο βήμα θα μπορούσε να είναι η προμήθεια πολλαπλών κάδων ανακύκλωσης σε όλα τα σχολεία και τις δημόσιες υπηρεσίες , ώστε να δημιουργηθεί παιδεία και κουλτούρα σωστής διαχείρισης πλαστικών και χάρτινων απορριμμάτων. Ο Δήμος οφείλει ν’ αναλάβει πρωτοβουλία για τη θέσπιση ισχυρών κινήτρων στους καταναλωτές με την παροχή ανταποδοτικού αντιτίμου για την παράδοση ανακυκλώσιμων υλικών. Ταυτόχρονα απαιτείται η κατά προτεραιότητα αγορά κάδων ανακύκλωσης (τουλάχιστον 2000 σε πρώτη φάση) μεταξύ των οποίων και για την τοποθέτηση υλικών για επαναχρησιμοποίηση ( λ.χ. ρούχα, υποδήματα κ. ά. ).
 
Πως θα αντιμετωπιστεί το κυκλοφοριακό άγος και τι πρέπει να γίνει με τα τουριστικά λεωφορεία;
 
Απαιτείται να μπει τάξη στην κυκλοφοριακή αναρχία που επικρατεί. Το πρώτο βήμα θα πρέπει να είναι η λειτουργία περιφερειακών χώρων στάθμευσης στους οποίους θα σταθμεύουν και τα τουριστικά λεωφορεία. Αφού αποβιβάζουν τους επιβάτες που μεταφέρουν θα μετακινούνται στα περιφερειακά πάρκινγκ και μετά από κάποιο χρόνο θα επιστρέφουν για να τους παραλάβουν εκ νέου. 
Για να αποσυμφορηθεί το κέντρο της πόλης απαιτείται επιπλέον η επανεξέταση των αδειών λειτουργίας των περιηγητικών λεωφορείων που είναι υπεράριθμες και πρωτοφανείς για ένα ιστορικό Μνημείο της Unesco.
 
Με ποιο τρόπο θα προστατευτούν και θα αναδειχθούν τα μνημεία της πόλης;
 
Η τουριστική δραστηριότητα στο χώρο της πόλης πρέπει σέβεται τους μονίμους κατοίκους της ώστε να υπάρξει ομαλή συνύπαρξη κατοίκων και επαγγελματιών. Είναι ανάγκη να εφαρμοστούν κανόνες σχετικά με τους περιορισμούς στην ηχορύπανση, στην εκπομπή οσμών και αιθάλης και στην αυθαίρετη κατάληψη πεζοδρομίων και κοινόχρηστων χώρων. 
 
Πώς θα συμβιώσουν αρμονικά οι κάτοικοι της πόλης–μνημείου UNESCO και η τουριστική της δραστηριότητα;
 
Η προστασία και η ανάδειξη των Μνημείων της πόλης είναι κυρίως θέμα χρηματοδοτήσεων. Αυτές θα προέλθουν προεχόντως από το ΕΣΠΑ (2020) και το Υπουργείο Πολιτισμού μέσω του ΠΔΕ. Η δυναμική διεκδίκηση είναι απαραίτητη δεδομένου ότι και το κεντρικό κράτος οφείλει να αντιληφθεί ότι έχει οικονομικό όφελος από τις δραστηριότητες αυτές. 
Ως Δήμος πρέπει να μεριμνήσουμε για τη σύσταση στις Τεχνικές Υπηρεσίες ειδικού Τμήματος σύνταξης Μελετών για έργα συντήρησης και ανάδειξης των Μνημείων της Κέρκυρας.