Τριήμερο Σεμινάριο «Κιθάρα Express» και συναυλία του σχήματος «Κιθάρα Express 65+»

Τριήμερο Σεμινάριο «Κιθάρα Express» και συναυλία του σχήματος «Κιθάρα Express 65+»

ΚΕΡΚΥΡΑ. Στο πλαίσιο των μαθημάτων Εκπαιδευτική Ψυχολογία της Μουσικής και Εισαγωγή στη Μουσικοθεραπεία (Τ.Μ.Σ. Ιονίου

13
Μαΐου / 2019

 Πανεπιστημίου), θα πραγματοποιηθεί τριήμερο σεμινάριο με τίτλο «Κιθάρα Express». Το σεμινάριο πραγματοποιείται σε συνεργασία με τις Εκπαιδευτικές και Κοινωνικές Δράσεις της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και θα καταλήξει σε συναυλία του σχήματος «Κιθάρα Express 65+» την Τετάρτη 15 Μαΐου, 19:30 στο Εργατικό Κέντρο Κέρκυρας.
 
Πρόγραμμα Σεμιναρίου
 
Δευτέρα, 13 Μαΐου 2019, 17:00 - 19:00, αίθουσα 121
«Εισαγωγή στο πρόγραμμα Κιθάρα Express
 
Τρίτη, 14 Μαΐου 2019, 13:00 - 15:00, αίθουσα 121
«Πρακτική εφαρμογή μεθόδου Κιθάρα Express»
 
Τρίτη, 14 Μαΐου 2019, 15:00 - 17:00, αίθουσα 121
«Πρακτική εφαρμογή μεθόδου Κιθάρα Express»
 
Τετάρτη, 15 Μαΐου 2019, 15:00 - 17:00, Εργατικό Κέντρο Κέρκυρας
-Παρουσίαση: «Το πρόγραμμα 'Κιθάρα Express' ως μουσική εργαλειοθήκη για ανασυνθέσεις της ταυτότητας ενηλίκων εν μέσω κρίσεων: Μια μελέτη περίπτωσης» & «Ιδιαιτερότητες της Εκπαίδευσης Ενηλίκων στη Μουσική»
-Διάλογος με συμμετέχοντες του προγράμματος «Κιθάρα Express 65+» της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και παλαιότερων ΚΕ ομάδων της Κέρκυρας.
 
Τετάρτη, 15 Μαΐου 2019, 19:30, Εργατικό Κέντρο Κέρκυρας
Συναυλία «Κιθάρα Express»
 
Το σεμινάριο θα πραγματοποιήσουν οι:
 
-Κική Κέρζελη, Εξωτερική συνεργάτης των Εκπαιδευτικών και Κοινωνικών Δράσεων της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο πρόγραμμα «Κιθάρα Express 65+», Απόφοιτος Μουσικής Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Μουσικής (Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Μουσικών Σπουδών)
 
-Γεωργία Σπανού, Απόφοιτος Μουσικής Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Μουσικής (Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Μουσικών Σπουδών) με εμπειρία στη διδασκαλία του προγράμματος Κιθάρα Express
 
-Ιωάννα Ετμεκτσόγλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μουσικής Ψυχολογίας & Μουσικοθεραπεύτρια (Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Μουσικών Σπουδών)
 
Περίληψη Σεμιναρίου:
Το σεμινάριο έχει στόχο τη γνωριμία των φοιτητών με μια εναλλακτική προσέγγιση εκμάθησης και χρήσης της κιθάρας, μέσω του προγράμματος «Κιθάρα Express» το οποίο ξεκίνησε στο ΤΜΣ από το 2013. Η κιθάρα γίνεται ένα μέσο για ταχεία και εύκολη πρόσβαση αρχαρίων στη μουσική και στην εκμάθηση ενός οργάνου για συνοδεία τραγουδιών. Έμφαση θα δοθεί στη μεθοδολογία της προσέγγισης και στην πρακτική εφαρμογή της. Παράλληλα, παρουσίαση και συζήτηση θα πραγματοποιηθεί σχετικά με πρακτικές προσέγγισης της εκπαίδευσης ενηλίκων, την υλοποίηση ανάλογων εφαρμογών στην κοινότητα και τις προεκτάσεις σε κοινωνικό και ατομικό επίπεδο. Το σεμινάριο απευθύνεται πρωταρχικά στους φοιτητές των μαθημάτων Εκπαιδευτική Ψυχολογία της Μουσικής και Εισαγωγή στη Μουσικοθεραπεία, αλλά μπορούν να συμμετέχουν και όσοι άλλοι φοιτητές ενδιαφέρονται για το συγκεκριμένο θέμα.

Ελένη Κορωνάκη