Πρόγραμμα ορκωμοσιών Ιονίου Πανεπιστημίου – Μαΐος 2019

Πρόγραμμα ορκωμοσιών Ιονίου Πανεπιστημίου – Μαΐος 2019

ΚΕΡΚΥΡΑ. Το πρόγραμμα των ορκωμοσιών των φοιτητών του Ιονίου Πανεπιστημίου είναι

14
Μαΐου / 2019

το εξής: 
 
Τρίτη 14/5
 
Σχολή Ιστορίας & Μετάφρασης – Διερμηνείας:
- ΤΙΣΤ:     Α' ορκωμοσία - 10:30
- ΤΞΓΜΔ:   Β' ορκωμοσία - 12:30
 
Τετάρτη 15/5
 
Σχολή Επιστήμης της Πληροφορίας & Πληροφορικής:
- ΤΑΒΜ & Τ.ΠΛΗΡ. : ορκωμοσία - 11:30
 
Πέμπτη 16/5
 
Σχολή Μουσικής & Οπτικοακουστικών Τεχνών:
-ΤΜΣ & ΤΤΗΧΕΙ:   ορκωμοσία - 11:30

Ελένη Κορωνάκη