Κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τη Μ. Πέμπτη

Κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τη Μ. Πέμπτη

Η πρόσκληση για την κατεπείγουσα συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου

24
Απριλίου / 2019

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 και τις διατάξεις του Κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κέρκυρας, ΣΑΣ ΚΑΛΩ να προσέλθετε σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Συνεδρίαση (7η) του Δημοτικού μας Συμβουλίου, στη Συνεδριακή Αίθουσα ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ στο χώρο της Παλαιόπολης ή Μον–Ρεπό στις 25 Απριλίου 2019 ημέρα Μ. ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 13:30, για τη συζήτηση και λήψη Αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων :
 
1. Στρατηγικός προγραμματισμός προσλήψεων 2020-2023 Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).

2. Αγορά ακινήτου για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας και λοιπών υπηρεσιών του Δήμου (Εισηγητής : κ. Γ.-Η. Παντελιός).

3. Τοποθέτηση προτομής Αγάθου Σπυρίδωνος (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
 
 
 Η Συνεδρίαση κρίνεται ως κατεπείγουσα καθόσον τα θέματα 1 και 2 είναι ιδιαίτερα σημαντικά για βασικές λειτουργίες του Δήμου και το 3ο θέμα για την απόδοση τιμής στο ηρωϊκό πρόσωπο και απαιτείται να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις επί αυτών ενόψει των επικείμενων εκλογών και των αντίστοιχων καταληκτικών ημερομηνιών των συνεδριάσεων.
 
 
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
 
ΜΑΡΙΑ ΜΟΥΖΑΚΙΤΗ