Οι θέσεις των ταξί και η δωρεά του IKOS στο επόμενο δημοτικό συμβούλιο

Οι θέσεις των ταξί και η δωρεά του IKOS στο επόμενο δημοτικό συμβούλιο

ΚΕΡΚΥΡΑ. Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Κέρκυρας Παρασκευή 19 Απριλίου 2019 και ώρα 18.00, στο χώρο της Παλαιόπολης ή Μον–Ρεπό.

15
Απριλίου / 2019

Η πρόσκληση

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 και τις διατάξεις του Κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κέρκυρας, ΣΑΣ ΚΑΛΩ να προσέλθετε σε τακτική Συνεδρίαση (6η) του Δημοτικού μας Συμβουλίου, στη Συνεδριακή Αίθουσα ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ στο χώρο της Παλαιόπολης ή Μον–Ρεπό στις 19 Απριλίου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.00, για τη συζήτηση και λήψη Αποφάσεως επί των κατωτέρω θεμάτων :
 

 1. Ανακοινώσεις.
 2. Ερωτήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κέρκυρας (στο πλαίσιο ασκήσεως Δημοτικού Ελέγχου).
 3. Έγκριση τροποποίησης τεχνικού προγράμματος του Δήμου Κέρκυρας έτους 2019, για το έργο «Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου Βόρειας Κέρκυρας» (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).
 4. Καθορισμός θέσεων αποεπιβίβασης για τα ΕΔΧ (Επιβατηγά Δημοσίας Χρήσεως) οχήματα ΤΑΞΙ στο βασικό δίκτυο στα όρια του Δήμου Κέρκυρας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 4530/2018 (ΦΕΚ τ. Α΄/59) και το άρθρο 5 του Π.Δ/τος 243 και 244/1987 (ΦΕΚ τ. Α΄/101) (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).
 5. Αποδοχή συμμετοχής και έγκριση υποβολής πρότασης του Δήμου Κέρκυρας στην πρόσκληση IV του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II», του Υπουργείου Εσωτερικών (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
 6. Αποδοχή συμμετοχής και έγκριση υποβολής πρότασης του Δήμου Κέρκυρας στην πρόσκληση  V του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II», του Υπουργείου Εσωτερικών (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
 7. Ενημέρωση σχετικά με τη δωρεά της εταιρείας ΙΚΟS RESORTS (Ξενοδοχεία πρώην ΧΑΝΔΡΗΣ) προς το Δήμο Κέρκυρας (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
 8. Έγκριση εκτέλεσης μικροεπεκτάσεων δικτύου δημοτικού φωτισμού πόλης και λοιπών περιοχών και δημοτικών κτιρίων Κέρκυρας – Εξειδίκευση της πίστωσης (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).
 9. Έγκριση 1ου  ΑΠΕ  έργου «Αποκατάσταση – Βελτίωση Ναυσιθόειου Γυμναστηρίου (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).
 10. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΦΑΙΑΚΩΝ- ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ» (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).
 11. Συζήτηση και λήψη Απόφασης, βάσει της υπ’ αριθμόν 2062/2018 Απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας (Ακύρωση – τροποποίηση επέκτασης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Εισηγητής : κ. Θ.Μ. Μάστορας).
 12. Έγκριση αποφάσεως του Δ.Σ. της Πινακοθήκης Δήμου Κέρκυρας περί εγκρίσεως του απολογισμού της, οικονομικού έτους 2018 (Εισηγητής : κ. Λ. Παγκράτης).
 13. Έγκριση αποφάσεως του Δ.Σ. της Πινακοθήκης Δήμου Κέρκυρας περί αναμόρφωσης (1ης) του προϋπολογισμού της,  οικονομικού έτους 2019 (Εισηγητής : κ. Λ. Παγκράτης).
 14. Έγκριση αποφάσεως του Δ.Σ. του ΔΗΠΕΘΕ Κέρκυρας περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του, οικονομικού έτους 2019 (Εισηγητής: κ. Στ. Απέργης).
 15. Έγκριση Αποφάσεως του Δ.Σ. του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας Δήμου Κέρκυρας περί αναμόρφωσης (5ης) του προϋπολογισμού του, οικονομικού έτους 2019 (Εισηγητής : κ. Σ. Καζιάνης).
 16. Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων για τη συγκρότηση της Επιτροπής  Κατανομής Περιουσίας του Καταργούμενου Δήμου Κέρκυρας, σύμφωνα με το άρθρο 157 του ν. 4600/2019 (ΦΕΚ 43/9-3-2019 τεύχος Α’).
 17. Ορισμός Ορκωτών Λογιστών για την εκκαθάριση της Μονομετοχικής Ανώνυμης Εταιρείας Δήμου Κέρκυρας (Μ.Α.Ε.ΔΗ.Κ.) (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).
 18. Ορισμός Ορκωτών Λογιστών για την εκκαθάριση των Επιχειρήσεων του π. Δήμου Φαιάκων (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).
 19. Έγκριση της υπ’ αριθμόν 9-5/09-04-2019 Αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής περί αναμόρφωσης του δημοτικού προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2019 (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).
 20. Διαγραφή ληξιπρόθεσμων βεβαιωμένων οφειλών από κλήσεις ΚΟΚ, όπως αναφέρονται στις υπ’ αριθμ. 17607, 17608, 17609, 17610, 17611 και 17344 έγγραφες εισηγήσεις της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών  (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).
 21. Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθμόν 25-675/29-10-2018 Αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κέρκυρας περί διαγραφής ληξιπρόθεσμης βεβαιωμένης οφειλής από κλήσεις ΚΟΚ, για την υπόθεση που αναφέρεται στην υπ’ αριθμόν 17612/15-04-2019 (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).
 22. Έγκριση χρήσης του Παλαιού ΚΕΠ Πετριτή για τη στέγαση του Οικομουσείου και κέντρου πληροφόρησης στα πλαίσια του Επιχειρησιακού προγράμματος INTERREG VA ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020 (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).
 23. Έγκριση του υπ’ αριθμόν 1-11/10-07-2018 πρακτικού της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών με Συμβιβασμό (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).
 24. Έγκριση παραχώρησης στον Οργανισμό Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας της χρήσης δημοτικού ακινήτου (πρώην δημοτικό Σχολείο Γαρδελάδων) και του περιβάλλοντος χώρου, για τη στέγαση Δημοτικού Παιδικού Σταθμού (Εισηγητές : κ.κ. Γ.Η. Παντελιός και Σ. Καζιάνης).
 25. Έγκριση ενοικίασης μέρους εξοπλισμού μικροφωνικού συστήματος για την κάλυψη των Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κέρκυρας (Εισηγήτρια : κ. Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου).
 26. Ακύρωση χρηματικών καταλόγων Κεφαλαίων Αυτοτελούς Διαχείρισης Δήμου Κέρκυρας (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
 27. Έγκριση ένταξης υπό την αιγίδα του Δήμου Κέρκυρας του «4ου Φεστιβάλ Κιθάρας Ιονίων Νήσων» (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
 28. Έγκριση παραχώρησης στο Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Κέρκυρας της χρήσης ακινήτου του Δήμου Κέρκυρας (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
 29. Έγκριση για την εξειδίκευση της πίστωσης από τον Κ.Α. 00.6735.001 «Επιχορηγήσεις σε Αθλητικούς Συλλόγους και Σωματεία», προκειμένου να επιχορηγηθεί o Αθλητικός Ποδοσφαιρικός Σύλλογος Αγίων Δέκα «Ο ΗΡΑΚΛΗΣ» (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
 30. Έγκριση για την εξειδίκευση της πίστωσης από τον Κ.Α. 00.6736.001  «Επιχορηγήσεις σε Πολιτιστικούς Συλλόγους και Σωματεία», προκειμένου να επιχορηγηθεί το «ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ κατά των ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ» (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
 31. Έγκριση για την εξειδίκευση της πίστωσης από τον Κ.Α. 00.6736.001  «Επιχορηγήσεις σε Πολιτιστικούς Συλλόγους και Σωματεία», προκειμένου να επιχορηγηθεί ο «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΠΕΝΙΤΣΩΝ» (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
 32. Έγκριση για την εξειδίκευση της πίστωσης από τον Κ.Α. 00.6736.001  «Επιχορηγήσεις σε Πολιτιστικούς Συλλόγους και Σωματεία», προκειμένου να επιχορηγηθεί ο «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ» (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
 33. Έγκριση για την εξειδίκευση της πίστωσης από τον Κ.Α. 00.6736.001  «Επιχορηγήσεις σε Πολιτιστικούς Συλλόγους και Σωματεία», προκειμένου να επιχορηγηθεί ο «ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ - ΟΣΤΡΙΑ» (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
 34. Έγκριση για την εξειδίκευση της πίστωσης από τον Κ.Α. 00.6736.001  «Επιχορηγήσεις σε Πολιτιστικούς Συλλόγους και Σωματεία», προκειμένου να επιχορηγηθεί ο «ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΥΜΦΩΝ» (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
 35. Ματαίωση δαπάνης - ανατροπή πίστωσης λόγω μη πραγματοποίησης ταξιδιού του Δημάρχου του Δήμου Κέρκυρας, κ. Κωνσταντίνου Νικολούζου, στα πλαίσια της Διεθνούς Τουριστικής Έκθεσης MITT στη Μόσχα (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
 36. Έγκριση για την εξειδίκευση της πίστωσης από τον Κ.Α. 00.6421.001 «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών» του δημοτικού προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2019, για τη μετακίνηση της κ. Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου στη Λωζάνη, για θέματα του «Δικτύου Πόλεων Ι. Καποδίστριας» (Εισηγήτρια : κ. Προέδρος του Δημοτικού Συμβουλίου).
 37. Παράταση ισχύος συμφωνητικών για την προμήθεια τροφίμων και λοιπών αναλωσίμων για το έτος 2017 με συνέχεια στο έτος 2018» στο Δήμο Κέρκυρας (Εισηγητής : κ. Α. Σκούπουρας).
 38. Έγκριση του 9ου πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της σύμβασης «Μεταφορά με πλοίο αστικών στερεών απορριμμάτων από τα Διαπόντια νησιά στο λιμάνι της Κέρκυρας (Εισηγητής : κ. Σ. Καλούδης).
 39. Έγκριση  πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής «Εργασίες κλαδέματος και κοπής υψηλών επικίνδυνων δένδρων με χρήση καλαθοφόρου οχήματος στις Δ.Ε. Αχιλλείων, Παρελίων, Μελιτειέων, Λευκιμμαίων και Κορισσίων» (Εισηγητής : κ. Ε.Σ. Ασπιώτης). 
 40. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Κέρκυρας και του αναπληρωτή του για τη συμμετοχή του στην Αστική Εταιρία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Δίκτυο Αειφόρων Νήσων» και το διακριτικό τίτλο «Δ.Α.Φ.Ν.Η.». 
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
 
ΜΑΡΙΑ ΜΟΥΖΑΚΙΤΗ