«Καμπανάκι» από Κομισιόν για τα σκουπίδια της Κέρκυρας

«Καμπανάκι» από Κομισιόν για τα σκουπίδια της Κέρκυρας

ΑΘΗΝΑ. Σε θέση απολογούμενου ξανά η χώρα, περιθώριο δύο μηνών για επαρκείς εξηγήσεις

07
Μαρτίου / 2019

Αυστηρή, προειδοποιητική επιστολή στις ελληνικές αρχές, σχετικά με το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων στην Κέρκυρα, απέστειλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Με αφορμή, σύμφωνα με ρεπορτάζ της «Καθημερινής», καταγγελίες (απ’ το καλοκαίρι του 2018) ότι τα απόβλητα δεν συλλέγονταν, ούτε υποβάλλονταν σε επεξεργασία, αλλά εγκαταλείπονταν στους δρόμους ή αποστέλλονταν «σε διάφορες, ακατάλληλες τοποθεσίες».
Ως γνωστόν, το 2008 τα κράτη - μέλη συμφώνησαν να προστατεύουν υγεία και περιβάλλον απ’ τις αρνητικές επιπτώσεις των αποβλήτων, μέσω της λήψης λήψη κατάλληλων μέτρων διαχείρισης και επεξεργασίας των αποβλήτων τους (έκδοση της οδηγίας - πλαισίου 2008/98/ΕΚ).
Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, «η Οδηγία - πλαίσιο της Ε.Ε. ενθαρρύνει την απομάκρυνση από την υγειονομική ταφή και τη στροφή προς την ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων. Το γεγονός ότι δεν έχουν ληφθεί μέτρα, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κατάσταση που επικρατεί στην Κέρκυρα όσον αφορά τα απόβλητα, συνιστά σαφή παραβίαση της ενωσιακής νομοθεσίας».
Η προειδοποίηση της Κομισιόν «μεταφράζεται» ως το πρώτο στάδιο της προδικαστικής διαδικασίας, που οδηγεί στην παραπομπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Το δεύτερο, είναι η αιτιολογημένη γνώμη, η οποία αποστέλλεται, αν η χώρα δεν δώσει επαρκείς εξηγήσεις μέσα σε δύο μήνες.