Το 1ο Γυμνάσιο στην Ostia της Ιταλίας

Το 1ο  Γυμνάσιο στην Ostia της Ιταλίας

ΚΕΡΚΥΡΑ. Στο πλαίσιο του διετούς Ευρωπαϊκού Προγράμματος συνεργασίας μεταξύ σχολείων, του Erasmus+ 2018-2020, το 1ο Γυμνάσιο Κέρκυρας επισκέφτηκε την Ιταλία

27
Φεβρουαρίου / 2019

και συγκεκριμένα το σχολείο Liceo Enriques  στην πόλη  Ostia της Ιταλίας, από τις 3 έως τις 9 Φεβρουαρίου 2019, για να συμμετάσχει στην πρώτη συνάντηση του προγράμματος με τίτλο “A handful of trade is a handful of gold in contemporary Europe”.
Στόχος του προγράμματος είναι αφενός να δοθεί η δυνατότητα στους μαθητές να γνωρίσουν καλύτερα τον εαυτό τους και τις κλίσεις τους, ενώ αφετέρου επιδιώκει να γνωρίσουν οι μαθητές όσο γίνεται πληρέστερα τα επαγγέλματα που κινούν τα ενδιαφέροντά τους. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν σχολεία από άλλες τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες, τη Βουλγαρία, την Ιταλία, τη Ρουμανία και τη Σλοβακία. Το 1ο  Γυμνάσιο εκπροσωπήθηκε από (6) έξι μαθητές και μαθήτριες της Β’ και Γ’ Γυμνασίου. Τους μαθητές/τριες συνόδευσαν δύο εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.
Οι μαθητές/τριες από κάθε χώρα, φιλοξενήθηκαν από τους Ιταλούς συμμαθητές τους, όπως προβλέπεται από το πρόγραμμα. Κατά τη διάρκεια αυτής της εβδομάδας, οι  μαθητές είχαν τη δυνατότητα να πάρουν μέρος σε κοινές εκπαιδευτικές δραστηριότητες, εργάστηκαν σε μεικτές ομάδες,  χρησιμοποιώντας ως κοινή γλώσσα τα Αγγλικά. Επίσης, οργανώθηκαν και υλοποιήθηκαν παρουσιάσεις και εργαστηριακές ασκήσεις, πραγματοποιήθηκαν και εκδηλώσεις πολιτιστικού χαρακτήρα.
Όλοι οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί που πήραν μέρος στο πρόγραμμα, ξεναγήθηκαν στην  πόλη της Ostia και στον αρχαιολογικό χώρο της αρχαίας Ostia. Επίσης επισκέφτηκαν πολλά αξιοθέατα στην πόλη της Ρώμης και ξεναγήθηκαν σε αυτά. Μοναδικές είναι οι εικόνες από την επίσκεψή τους στην Antica-Ostia, το μεγαλύτερο λιμάνι της αυτοκρατορικής Ρώμης και στην πόλη της Ρώμης, μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO.
Οι μαθητές/τριες και οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στο πρόγραμμα έμειναν πολύ ευχαριστημένοι από το εκπαιδευτικό και πολιτιστικό πρόγραμμα που παρακολούθησαν  καθώς και από τη φιλοξενία των Ιταλών. Ένα πρόγραμμα το οποίο πρόσφερε στους μαθητές/τριες και στους εκπαιδευτικούς, αξιόλογες γνώσεις για τις δυνατότητες επαγγελματικού προσανατολισμού και εκπαίδευσης.
Από τις 7 έως τις 12 Απριλίου του 2019, το 1ο  Γυμνάσιο Κέρκυρας θα φιλοξενήσει τα άλλα τέσσερα σχολεία που συμμετέχουν στο ίδιο πρόγραμμα και με τη σειρά του θα διοργανώσει αντίστοιχο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.
 

Ελένη Κορωνάκη