Εγκρίθηκε από το Υπ. Υποδομών, η fast track αναβάθμιση του λιμανιού στο Μαθράκι!

Εγκρίθηκε από το Υπ. Υποδομών, η fast track αναβάθμιση του λιμανιού στο Μαθράκι!

Στις 18 Φεβρουαρίου 2019 ξεκίνησε και επίσημα η διαδικασία για την μελέτη και κατασκευή του λιμανιού με συνοπτικές διαδικασίες

21
Φεβρουαρίου / 2019

ΑΘΗΝΑ. Η Γενική Γραμματεία Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών άνοιξε τη διαδικασία με  επιστολή της στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για τον ορισμό των αποφαινομένων οργάνων του συγκεκριμένου έργου.
Αντικείμενο είναι η εκπόνηση των απαραίτητων μελετών και η κατασκευή των εργασιών που θα προκύψουν από τη μελέτη και αφορούν στη βελτίωση του λιμένα Μαθρακίου.
 
Αναλυτικότερα στις εργασίες περιλαμβάνονται:
 
1. Κατασκευή κάθετου στην ακτή προσήνεμου μώλου για να αποτελέσει κυματοθραύστη προστασίας. Μελλοντικά το τμήμα μπορεί να κρηπιδωθεί.
 
2. Αναμόρφωση του υπήνεμου μώλου με μείωση της στάθμης στέψης του.
 
3. Κατασκευή παραλιακών κρηπιδωμάτων και τοποθέτηση πλωτών προβλητών.
 
4. Καθαίρεση υφιστάμενου κρηπιδώματος πρόσδεσης.
 
5. Εκσκαφή λεκάνης σε στάθμη -5,90m
 
6. Κατασκευή ράμπας ανέλκυσης-καθέλκυσης σκαφών στη γένεση του προσήνεμου μώλου ώστε να υπάρχει δυνατότητα ελιγμών των οχημάτων που έλκουν τα σκάφη αλλά και προσωρινή απόθεση τους.
 
Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανταποκρίθηκε στην επιστολή και στις 20 Φεβρουαρίου απέστειλε το αντίστοιχο έγγραφο στη Διοίκηση του ΟΛΚΕ ώστε να προχωρήσει με απόφαση του στην αποδοχή της πρότασης με φορέα υλοποίησης το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.
Ειδικότερα όρισε ως προϊστάμενη αρχή τη Διεύθυνση Λιμενικών Υποδομών του Υπουργείου  και συγκεκριμένα ως Διευθύνουσα Υπηρεσία για τις μελέτες του έργου το τμήμα Μελετών και Προγραμματισμού.
Διευθύνουσα Υπηρεσία για την εκτέλεση του έργου η ΕΥΔΕ Ηπείρου και Κέρκυρας, η  Γενική Γραμματεία Υποδομών του αντίστοιχου Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. 
Ο ορισμός των αποφαινομένων οργάνων είναι η πρώτη πράξη της ολοκληρωμένης διαδικασίας μελέτης και κατασκευής του λιμανιού στο Μαθράκι,  που θα γίνει υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και με καθεστώς συνοπτικών διαδικασιών – fast track.

Με την επέκταση του λιμανιού, ανοίγει ο δρόμος για την δυνατότητα αναβάθμισης της ακτοπλοϊκής σύνδεσης των Διαποντίων Νήσων αφού το λιμάνι του Μαθρακίου στην υπάρχουσα κατάσταση του, θέτει περιορισμούς στην προσβασιμότητα μεγάλων πλοίων.