Αποτελέσματα εκλογών Εκπαιδευτικών Α/βάθμιας Εκπαίδευσης

Αποτελέσματα εκλογών Εκπαιδευτικών Α/βάθμιας Εκπαίδευσης

ΚΕΡΚΥΡΑ. Ανακοινώθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα των εκλογών ανάδειξης νέων μελών Δ.Σ. και Ε.Ε. του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας πριν επικυρωθούν και επίσημα από το Πρωτοδικείο:

03
Ιουνίου / 2016

ΚΕΡΚΥΡΑ. Ανακοινώθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα των εκλογών ανάδειξης νέων μελών Δ.Σ. και Ε.Ε. του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας πριν επικυρωθούν και επίσημα από το Πρωτοδικείο:

Εκλογές ανάδειξης μελών ΔΣ & ΕΕ - 2 Ιουνίου 2016
 

Παράταξη Ψηφοδέλτια Έδρες
Ανεξάρτητη Αγωνιστική Κίνηση (ΑΑΚ) 269 3
Δημοκρατική Ανεξάρτητη Κίνηση (ΔΑΚΕ) 213 3
Αγωνιστική Συσπείρωση  (ΠΑΜΕ) 118 2
Ανεξάρτητη Δημοκρατική Συνεργασία Κίνηση (ΔΗΣΥ) 108 1
Άκυρα/Λευκά  76  
Σύνολο 784  
 
 
Υπενθυμίζουμε την προηγούμενη σύσταση του ΔΣ (2014)
Παράταξη Ψηφοδέλτια Έδρες
Ανεξάρτητη Αγωνιστική Κίνηση (ΑΑΚ) 191 3
Δημοκρατική Ανεξάρτητη Κίνηση (ΔΑΚΕ) 138 2
Αγωνιστική Συσπείρωση  (ΠΑΜΕ) 89 2
Ανεξάρτητη Δημοκρατική Συνεργασία Κίνηση (ΔΗΣΥ) 118 2
Άκυρα/Λευκά 18  
Σύνολο 554  
 
 
Τις επόμενες μέρες τα νεοεκλεγέντα μέλη του Δ.Σ. και της Ε.Ε. θα συνεδριάσουν προκειμένου να συγκροτηθούν σε σώμα.