Νέες στάσεις αστικού χρηματοδοτεί ο ΦιλόΔημος

Νέες στάσεις αστικού χρηματοδοτεί ο ΦιλόΔημος

ΓΙΑΝΝΕΝΑ. Τη δυνατότητα να αλλάξει το σύνολο των παλαιών στεγάστρων στις στάσεις των αστικών, αλλά και να τοποθετήσει νέες, σε σημεία που σήμερα δεν υπάρχουν, δίνει στον δήμο Ιωαννιτών η 5η πρόσκληση του προγράμματος «Φιλόδημος ΙΙ».

28
Ιανουαρίου / 2019

Η πρόσκληση με αντικείμενο την «προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση, στεγάστρων για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας», δημοσιεύτηκε την Πέμπτη και απευθύνεται σε όλους τους δήμους για την υποβολή προτάσεων (έως 30 Απριλίου), με το συνολικό προϋπολογισμό της να ανέρχεται σε 15.990.000 ευρώ.
Για τους δήμους με μόνιμο πληθυσμό άνω των 100.000 κατοίκων, μεταξύ των οποίων και ο δήμος Ιωαννιτών, προβλέπεται ποσό 150.000 ευρώ για τον εξοπλισμό έως 100 στάσεων ανά δήμο, ενώ μικρότερα ποσά προβλέπονται για τους δήμους με λιγότερο αριθμό κατοίκων.
Επιλέξιμη είναι κάθε είδους δαπάνη, που αφορά την προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση στάσεων των δήμων (π.χ. καθίσματα σταθερά ή ανακλινόμενα, φωτισμός, καλάθι αχρήστων), που στόχο έχει τη βελτίωση των εν λόγω υποδομών και την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών του επιβατικού κοινού.
Στον δήμο Ιωαννιτών, που ήδη «τρέχει» ένα πρόγραμμα αντικατάστασης 13 στάσεων, κυρίως στο κέντρο της πόλης, ανέμεναν την προκήρυξη της σχετικής πρόσκλησης και ήδη υπάρχει ένας βαθμός ετοιμότητας, με στόχο να κατατεθεί η πρόταση μέχρι τα τέλη της επόμενης εβδομάδας, ώστε να εγκριθεί το ταχύτερο δυνατόν και να ξεκινήσει το πρόγραμμα αντικατάστασης.
Ωστόσο, ένας προβληματισμός υπάρχει σχετικά με το ότι δε δίνεται το δικαίωμα στους δήμους να επιλέξουν οι ίδιοι των τύπο των στεγάστρων, που θα τοποθετήσουν, αλλά περιγράφονται τρεις τύποι στεγάστρων, με συγκεκριμένες προδιαγραφές, που μπορούν να επιλεγούν.
Στην περίπτωση, πάντως, που το ποσό χρηματοδότησης από το πρόγραμμα κριθεί ότι δεν επαρκεί, ήδη έχει υπάρξει συνεννόηση να συνεισφέρει και ο δήμος με ιδίους πόρους.

ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ