Ο υπουργός Παιδείας στη Βουλή για το νέο Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Ο υπουργός Παιδείας στη Βουλή για το νέο Ιόνιο Πανεπιστήμιο

ΑΘΗΝΑ. Άρχισε στη Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής η συζήτηση για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις».

27
Ιουλίου / 2018

Αναφερόμενος στη λειτουργία των τμημάτων στο Ιόνιο και στα Ιωάννινα, ο Υπουργός είπε: «Και στο Ιόνιο και στα Ιωάννινα υπάρχει πρόταση αναβάθμισης συγκεκριμένων τμημάτων στο πλαίσιο του Πανεπιστημίου, προτάσεις για ίδρυση εντελώς καινούργιων τμημάτων και αυτό θα πρέπει να περιβληθεί σε ένα διοικητικό πλαίσιο που δεν έρχεται σε αντίθεση με τον νόμο που ψηφίσαμε τον περασμένο Αύγουστο και έχει τις δικλείδες για τη μετάβαση στο νέο καθεστώς. Τα νέα τμήματα έχουν μια δυναμική εθνική και τοπική και όλα τα τμήματα ιδρύονται τον Οκτώβριο και η λειτουργία τους αρχίζει από το 2019 και μετά. Θα πρέπει να αφήσουμε στις Συγκλήτους μια διακριτική ευχέρεια να αποφασίσουν αν θα αρχίσουν τη λειτουργία το 2019 ή το 2020, αλλά δεν μπορούν να αποφασίσουν να αρχίσει η λειτουργία τους την επόμενη 5ετία ή 10ετία. 
Τέλος, ο Υπουργός σημείωσε ότι οι διαδικασίες αυτές δεν θα πρέπει να μας κάνουν να χάσουμε τη μεγάλη εικόνα. «Η μεγάλη εικόνα είναι ότι τα Ιόνια Νησιά έχουν τώρα ένα Πανεπιστήμιο που όπως το Πανεπιστήμιο Αιγαίου έχει λαμπρά αποτελέσματα με τον τρόπο που μπόρεσε και λειτούργησε και αναπτύχθηκε, αυτό θα το έχουμε και στα Ιόνια Νησιά. Ήταν ένα όραμα των ιδρυτών του Ιονίου Πανεπιστημίου και γίνεται πραγματικότητα.