Ολόκληρο το σχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών για τη διαχείριση των σκουπιδιών στην Κέρκυρα

Παραπειστική και σχεδόν προβοκατόρικη η φωτογραφία των εγκαταστάσεων διαχείρισης των σκουπιδιών στην Ρόδο. ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ

Η εκτενής απάντηση του Π. Σκουρλέτη στην ερώτηση του βουλευτή Μ. Κόνσολα (ΝΔ). Σε απάντηση της Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Εμμανουήλ Κόνσολας, με θέμα «Άμεση λήψη μέτρων και αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο για να αντιμετωπιστεί η εκρηκτική κατάσταση με τα σκουπίδια στην Κέρκυρα που απειλεί τη δημόσια υγεία και πλήττει την εικόνα του νησιού ως τουριστικού προορισμού», κατά λόγο αρμοδιότητας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

18
Ιουλίου / 2018

ΑΘΗΝΑ. Στην Κέρκυρα, όπως και σε άλλες περιοχές της χώρας το πρόβλημα της χωροθέτησης νέων υποδομών για τη διαχείριση των απορριμμάτων, ήταν, είναι και θα είναι πολύ δύσκολο διότι οι κάτοικοι αντιτίθενται στη χωροθέτηση υποδομών διαχείρισης απορριμμάτων στη δική τους περιοχή. Αυτή η κοινωνική συμπεριφορά δεν υπάρχει μόνον στην Ελλάδα αλλά σε όλο τον κόσμο και είναι γνωστή NIMBY SYDROM.
Στη χώρα μας, η εκπόνηση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (Ε.Σ.Δ.Α.) ολοκληρώθηκε το 2015, αντιμετωπίζοντας έτσι την πολύχρονη εκκρεμότητα της αναγκαίας και επιβεβλημένης αναθεώρησής του, προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι εξελίξεις που επέρχονταν συνεχώς από τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επιβάλουν όλο και υψηλότερους στόχους ως προς την ανακύκλωση και μια γρήγορη και επιταχυνόμενη πορεία προς την κυκλική οικονομία.
Παράλληλα έπρεπε επίσης να αντιμετωπισθεί και η διαρκής πρόοδος που επέρχεται στις καλύτερες διαθέσιμες τεχνικές και τεχνολογίες ως προς τη διαχείριση των απορριμμάτων.
Το 2016 ολοκληρώθηκαν όλα τα Περιφερειακά Σχέδια Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕ.Σ.Δ.Α) της χώρας (κάποια τελευταία βήματα για πολύ μικρό αριθμό ΠΕ.Σ.Δ.Α ολοκληρώθηκαν το 10 εξάμηνο 2017) σε εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων οι οποίοι συντάχθηκαν από τους περιφερειακούς ΦΟΔΣΑ (και όπου δεν υπήρχαν από την Περιφέρεια), εγκρίθηκαν από τα Περιφερειακά Συμβούλια, έγινε έλεγχος νομιμότητας από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και κυρώθηκαν με ΚΥΑ του αρμόδιου Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του συναρμόδιου Υπουργείου Εσωτερικών.
 
Το περιφερειακό Σχέδιο  
 
Το Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕ.Σ.Δ.Α) Ιονίων Νήσων για τη Κέρκυρα προβλέπει τα ακόλουθα έργα:
1. Τα έργα της μεταβατικής περιόδου, που είναι Μονάδα Επεξεργασίας Συμμείκτων, δεματοποίηση και προσωρινή αποθήκευση.
2. Συμπλήρωση υποδομών και λειτουργία του ΧΥΤ Νότιας Κέρκυρας ως Χ.Υ.Τ.Υ.
3. Ανάπτυξη συστημάτων Δ.σ.Π βιοαποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών (4 ρευμάτων).
4. Κατασκευή Κεντρικής Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων με μονάδα κομποστοποίησης στην Κεντρική Κέρκυρα.
5. Υλοποίηση μονάδας κομποστοποίησης στους Παξούς.
6. Κατασκευή νέου Χ.Υ.Τ.Υ. Κέρκυρας.
7. Υλοποίηση Κεντρικού Πράσινου Σημείου, κινητού Πράσινου σημείου, 10 πράσινων νησίδων, 3 μικρών Πράσινων Σημείων στις διαπόντιους νήσους και 1 μικρού Πράσινου Σημείου στους Παξούς.
8. Κατασκευή ΚΑΕΔΙΣΠ.
9. Υλοποίηση 3 κινητών Σ.Μ.Α στην Κέρκυρα (βόρεια, νότια και βορειοδυτική Κέρκυρα) και 3 μικρών ΣΜΑ στις διαπόντιους νήσους.
10. Αναβάθμιση - αποκατάσταση υφιστάμενων έργων Χ.Υ.Τ.Α. Κεντρικής Κέρκυρας.
Ο Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Κέρκυρας (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α) και οι Δήμοι μέλη του, ως προς την εφαρμογή των προβλεπόμενων έργων του ΠΕ.Σ.Δ.Α, είχαν και έχουν, όπως και όλοι οι Δήμοι και Φο.Δ.Σ.Α της χώρας, την πλήρη στήριξη των αρμόδιων Υπουργείων στη χρηματοδότηση τους. Προϋπόθεση όμως για όλους ήταν και είναι η υποβολή προτάσεων, ώριμων ως προς τις μελέτες και αδειοδοτήσεις τους, προκειμένου να ενταχθούν στα χρηματοδοτικά εργαλεία του Ε.Σ.Π.Α.
 
Που έχει ανταποκριθεί ο Δήμος
 
Ο Δήμος Κέρκυρας έχει υποβάλει τις παρακάτω προτάσεις μέχρι σήμερα, στις αντίστοιχες προσκλήσεις:
 Στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΠ (Ταμείο Συνοχής), στην Πρόσκληση 1741/09.2016 «Δράσεις για την διαχείριση βιοαποβλήτων και ανακυκλώσιμων αστικών αποβλήτων στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων», έχει υποβάλει τρεις (3) προτάσεις:
 «Ανάπτυξη δικτύου χωριστής συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών» προτεινόμενης Δημόσιας Δαπάνης 1.238.760 €
 «Ανάπτυξη δικτύου χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων» προτεινόμενης Δημόσιας Δαπάνης 925.476,48 €
 «Κατασκευή και εξοπλισμός τριών (3) Πράσινων Σημείων» προτεινόμενης Δημόσιας Δαπάνης 6.393.707 €
 Στο ΠΕΠ (ΕΤΠΑ), στην Πρόσκληση 1932 /11.2016: «Δράσεις ενημέρωσης & ευαισθητοποίησης για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων στην Π.Ι.Ν» έχει ενταχθεί η πράξη «Καμπάνια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την διαχείριση των ΑΣΑ στον Δήμο Κέρκυρας» συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 66.400,00 €.
 Στο ΥΜΕΠΕΡΑΑ, στην Πρόσκληση 1465/04.2016 «Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων», έχει καταθέσει την πρόταση «Μονάδα αξιοποίησης Βιοαποδομήσιμων Αστικών αποβλήτων Κέρκυρας», συνολικής αιτούμενης Δημόσιας Δαπάνης 10.350.000 €.
 Στην Πρόσκληση 2240/ «Δράσεις για την ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων: Υλοποίηση ώριμων έργων ανάκτησης και διάθεσης αστικών αποβλήτων» έχει υποβάλει την πρόταση «Ολοκληρωμένη Μονάδα Διαχείρισης σύμμεικτων απορριμμάτων Δ.Ε. Κέρκυρας», συνολικής αιτούμενης Δημόσιας Δαπάνης 8.673.800 €
 Στην Πρόσκληση 2242/ «Υποστήριξη Δικαιούχων στην ωρίμανση πράξεων Διαχείρισης Αστικών Αποβλήτων» εντάχθηκε η πρόταση «Μελέτες ωρίμανσης για την διαχείριση αστικών αποβλήτων Κέρκυρας» συνολικής αιτούμενης Δημόσιας Δαπάνης 828.044 €.
 
Η (προ)ιστορία και η μεταβατική περίοδος
 
Προϋπήρχαν του ΠΕ.Σ.Δ.Α ο Χ.Υ.Τ.Α στο Τεμπλόνι και ο Χ.Υ.Τ.Α (σχετικά μικρός) της Ν. Κέρκυρας. Ο Χ.Υ.Τ.Α όμως στο Τεμπλόνι ήδη από το 2010 και εντεύθεν συνέχιζε να παρουσιάζει προβλήματα ως προς τη τήρηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και προβλήματα δυσλειτουργίας, με αποτέλεσμα την πρώτη καταδικαστική απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Δ.Ε.Ε) τον Απρίλιο 2017 και την εξ αυτής απαίτηση πλέον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για παύση λειτουργίας και αποκατάστασή του (έχει πλέον κορεσθεί).
Ο ΣΥΔΙΣΑ, σε εφαρμογή του ΠΕ.Σ.Δ.Α άρχισε νόμιμα, από τον Οκτώβριο 2017, την εφαρμογή της προαναφερθείσας μεταβατικής περιόδου, που είναι η κινητή Μονάδα Επεξεργασίας Συμμείκτων - δεματοποίηση υπολειμμάτων στις παρυφές του Χ.Υ.Τ.Α Τεμπλονίου (και εντός του ευρύτερου
οικοπέδου του Χ.Υ.Τ.Α) και προσωρινή αποθήκευση. 
Από τη λειτουργία της ως άνω Μονάδας προκύπτουν, ανακυκλώσιμα υλικά που οδεύουν προς ανακύκλωση, κομπόστ που θα χρησιμοποιείται ως χρήσιμο υλικό για τις εργασίες αποκατάστασης του Χ.Υ.Τ.Α Τεμπλονίου και δεματοποιημένα υπολείμματα που θα όδευαν στο Χ.Υ.Τ.Α Νότιας Κέρκυρας που σύμφωνα με το Π.Ε.Σ.Δ.Α θα μεταβάλλονταν σε Χ.Υ.Τ.Υ ώστε να επαρκούσε μέχρι την κατασκευή και λειτουργία της Κεντρικής Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων στην Κεντρική Κέρκυρα καθώς και του νέου ΧΥΤΥ όπως προβλέπονταν από το Π.Ε.Σ.Δ.Α.
Ο ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α Ν. Κέρκυρας ολοκλήρωσε τις προς τούτο απαιτούμενες μελέτες και έλαβε τη σχετική απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την ως άνω μετατροπή του Χ.Υ.Τ.Α Νότιας Κέρκυρας σε Χ.Υ.Τ.Υ. Είχε απομείνει πλέον μόνο η έκδοση από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων της σχετικής
άδειας λειτουργίας, η έκδοση της οποίας όμως καθυστερούσε επειδή εμποδίζονταν από τους κατοίκους της Νότιας Κέρκυρας η σύνδεση με το δίκτυο της Δ.Ε.Η, η σύνδεση με το δίκτυο υδροδότησης όπως και ένα σχετικά μικρό μέρος της οδού πρόσβασης.
Το ως άνω σχέδιο μεταβατικής διαχείρισης άρχισε σταδιακά την εφαρμογή του από τον Οκτώβριο του 2017, αλλά τα δεμάτια αποθηκεύονταν χωρίς να μπορούν να καταλήξουν στο Χ.Υ.Τ.Υ Ν. Κέρκυρας, για τους προαναφερθέντες λόγους. Στα τέλη Μαρτίου - αρχές Απριλίου 2018, ο εγκατεστημένος ανάδοχος της κινητής Μονάδας Επεξεργασίας Συμμείκτων και δεματοποίησης των υπολειμμάτων διέκοψε σταδιακά τη λειτουργία της μεταβατικής εγκατάστασης, με αποτέλεσμα να υπάρξει αδιέξοδο ως προς την αποκομιδή των απορριμμάτων.
Τα αρμόδια Υπουργεία με διαρκείς και αδιάλειπτες παρεμβάσεις τους προσπάθησαν τα μέγιστα, τόσο προς την κατεύθυνση της επαναλειτουργίας της μεταβατικής λύσης όσο και προς την ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών για να εκδοθεί η άδεια λειτουργίας και να λειτουργήσει ο Χ.Υ.Τ.Υ Νότιας Κέρκυρας, ώστε να ομαλοποιηθεί η κατάσταση της αποκομιδής των απορριμμάτων στους Δήμους Κέρκυρας και Παξών.
 
Οι δολιοφθορές
 
Στις 6 Μαΐου εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο Χ.Υ.Τ.Υ Νότιας Κέρκυρας που προκάλεσε ζημιές, μεγαλύτερες στο κτήριο διοίκησης, στους πίνακες ηλεκτροδότησης και μικρότερες στο δίκτυο που θα συνδεόταν με το εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης. Είχαν προηγηθεί ανεπιτυχείς προσπάθειες, από το ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α και το Δήμο Κέρκυρας, για ολοκλήρωση των μικρών υπολειπόμενων εργασιών, προκειμένου να εκδοθεί η άδεια λειτουργίας του Χ.Υ.Τ.Υ Νότιας Κέρκυρας από την Περιφέρεια.
Στις 22 Μαΐου ο Δήμος Κέρκυρας κατέθεσε προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δ. Ελλάδας & Ιονίου σχετικό αίτημα και στις 6 Ιουνίου εκδόθηκε η τροποποίηση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο) του Χ.Υ.Τ.Υ Νότιας Κέρκυρας προκειμένου να μπορούν να μεταφερθούν και να αποτεθούν νόμιμα τα αποθηκευμένα δεμάτια του ευρύτερου χώρου του Χ.Υ.Τ.Α Τεμπλονίου, καθώς και όσα θα παράγονταν από την εκ νέου επαναλειτουργία της μεταβατικής λύσης στα πλαίσια της υφιστάμενης σύμβασης.
 
Η τελευταία φάση έως τώρα
 
Στις 2 Ιουνίου άρχισε η αποκομιδή των απορριμμάτων και η μεταφορά τους στις εγκαταστάσεις της μεταβατικής λύσης, όπου και μέχρι 13 Ιουνίου έγινε επεξεργασία περίπου 2.100 τόνων απορριμμάτων. Στις 15 Ιουνίου υπεγράφη σύμβαση μεταξύ του ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α Ν. Κέρκυρας και εταιρείας η οποία ανέλαβε τη μεταφορά από το Τεμπλόνι και εναπόθεσή τους στο Χ.Υ.Τ.Υ Νότιας Κέρκυρας των δεματίων υπολειμμάτων και επίκειται η έναρξη της μεταφοράς- εναπόθεσης των δεματίων στο Χ.Υ.Τ.Υ Νότιας Κέρκυρας.
Ολοκληρώθηκε επίσης ο σχετικός διαγωνισμός με ανάδειξη νέου αναδόχου που συνεχίζει τη λειτουργία της κινητής Μονάδας Επεξεργασίας Συμμείκτων και δεματοποίησης των απορριμμάτων της μεταβατικής λύσης. Παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη η διαγωνιστική διαδικασία για την επισκευή των βλαβών που προκλήθηκαν από την πυρκαγιά στο Χ.Υ.Τ.Υ Νότιας Κέρκυρας όπως και για τη μελέτη ωρίμανσης των έργων για τη χρηματοδότηση της κατασκευής των οριστικών έργων Μ.Ε.Α και νέου Χ.Υ.Τ.Υ.
 
Η μεταφορά, απαράδεκτη
 
Συμπερασματικά, θα επιθυμούσαμε να κλείσουμε υπογραμμίζοντας το γεγονός ότι κανείς δεν μπορεί πλέον να παραβλέπει την ύπαρξη αυτής της υγειονομικής «βόμβας» στην Κέρκυρα, η οποία κάνει τον γύρο του κόσμου και υπονομεύει όχι μόνο την οικονομία του νησιού, αλλά και συνολικά την εικόνα της χώρας. Η κυβέρνηση δεν πρόκειται να μείνει αδιάφορη. Με αποφασιστικό τρόπο θα βαδίσει στην κατεύθυνση της υλοποίησης του σχετικού σχεδιασμού, ο οποίος, στο πλαίσιο του ΠΕΣΔΑ, εγκρίθηκε από τους αρμόδιους τοπικούς φορείς, δηλαδή από την τοπική κοινωνία της Κέρκυρας.
Ως εκ τούτου, όλα τα περιθώρια διαλόγου έχουν εξαντληθεί, και αυτό που πρέπει να εφαρμοστεί είναι ο ΠΕΣΔΑ, ο οποίος, όπως έχει περιγραφεί ανωτέρω, προβλέπει μεταβατική λειτουργία της Λευκίμμης ως ΧΥΤΥ και όχι ως ΧΥΤΑ. Η κυβέρνηση θεωρεί απαράδεκτες άλλες προτάσεις, οι οποίες, κατά προκλητικό και σαφώς αντι-οικολογικό τρόπο, προκρίνουν τη μεταφορά των απορριμμάτων στην Κοζάνη, ενώ εκφράζουν τα συμφέροντα διαφόρων μηχανισμών που, ζητώντας από το κράτος να επιδοτήσει τη μεταφορά των απορριμμάτων εκτός Κέρκυρας, επιθυμούν στην πραγματικότητα να κερδοσκοπήσουν εις βάρος των πολιτών.