ΟΕΤΚ: Προς επίλυση οδεύει το πρόβλημα της διπλής ασφάλισης

ΟΕΤΚ: Προς επίλυση οδεύει το πρόβλημα της διπλής ασφάλισης

Ένα από τα πάγια αιτήματα της Ομοσπονδίας Επιχειρηματιών Τουριστικών Καταλυμάτων Κέρκυρας

12
Ιουνίου / 2018

ΚΕΡΚΥΡΑ. Όπως ενημερώνει η Ομοσπονδία Επιχειρηματιών Τουριστικών Καταλυμάτων Κέρκυρας (ΟΕΤΚ) «Με τη δημοσίευση του νέου νομοσχεδίου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Αλληλεγγύης με τίτλο « Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, Αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας, Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις» διαπιστώσαμε ότι οδεύει προς την επίλυσή του ένα από τα πάγια αιτήματα της Ομοσπονδίας Τουριστικών Καταλυμάτων Κέρκυρας, προς το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που ήταν, η απαλλαγή των συναδέλφων μας από την υποχρεωτική επιβολή των ασφαλιστικών εισφορών στον ΟΑΕΕ για το οχτάμηνο μεταξύ Ιουνίου 2012 - Απριλίου 2013, και ενώ ήταν ήδη ασφαλισμένοι σε άλλα ασφαλιστικά ταμεία, όπως τους υποχρέωνε ο περιβόητος νόμος Κουτρουμάνη (Ν.4144/2013) .

Συγκεκριμένα στο άρθρο 3 με τίτλο « Εύλογη αμφιβολία ως προς την υπαγωγή σε δύο ή περισσότερους φορείς έως 31-12-2016» το νομοσχέδιο αναφέρει τα εξής :
1. Βεβαιωμένες ή μη οφειλές προς πρώην φορείς κοινωνικής ασφάλισης ή το Δημόσιο, οι οποίες δημιουργήθηκαν λόγω εύλογης αμφιβολίας ως προς την υποχρέωση υπαγωγής ή μη στην παράλληλη ασφάλιση δύο ή περισσότερων πρώην φορέων ασφάλισης ή του Δημοσίου για το χρονικό διάστημα έως 31.12.2016, δύνανται να διαγράφονται ή να απαλλάσσονται τυχόν επιβληθέντων πρόσθετων τελών, τόκων, προσαυξήσεων και επιβαρύνσεων, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο παρόν άρθρο. Τυχόν καταβληθέντα από τους ασφαλισμένους ποσά έναντι των ανωτέρω οφειλών δεν επιστρέφονται και δεν αναζητούνται.
2. Η εύλογη αμφιβολία μπορεί να αποδεικνύεται ενδεικτικά από τα ακόλουθα κριτήρια: α) ύπαρξη δικαστικής απόφασης υπέρ του ασφαλισμένου οφειλέτη, β) ύπαρξη αντίθετων δικαστικών αποφάσεων επί του ιδίου δυσχερώς ερμηνευόμενου νομικού θέματος, γ) προηγούμενη μακρόχρονη πρακτική της διοίκησης συνεπεία της οποίας είχε δημιουργηθεί στα υπόχρεα πρόσωπα η πεποίθηση περί μη υπαγωγής στην ασφάλιση, δ) ύπαρξη διαφορετικών οδηγιών επί του ιδίου θέματος από τη διοίκηση, και ε) πλήρης ασφάλιση από μισθωτή ή μη μισθωτή απασχόληση κατά την ίδια χρονική περίοδο, για την οποία έχουν καταλογιστεί εισφορές από φορέα ασφάλισης μισθωτών ή μη μισθωτών.
3. Για την επίλυση των ανωτέρω ασφαλιστικών αμφισβητήσεων εκδίδεται, για κάθε εξεταζόμενη κατηγορία ασφαλισμένων, απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ύστερα από σχετική γνωμοδότηση του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης, με την οποία καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις εξαίρεσης από την υποχρεωτική ασφάλιση των ανωτέρω εξεταζόμενων ασφαλιστικών περιπτώσεων και κάθε άλλο σχετικό αναγκαίο ζήτημα.

Για την υπαγωγή των ασφαλισμένων στην ανωτέρω υπουργική απόφαση επίλυσης ασφαλιστικής αμφισβήτησης υποβάλλεται σχετικό αίτημα από τους ενδιαφερόμενους στις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, του ΕΤΕΑΕΠ και των λοιπών φορέων κοινωνικής ασφάλισης. Μετά την εξέταση του αιτήματος από τις αρμόδιες Υπηρεσίες των φορέων κοινωνικής ασφάλισης εκδίδεται σχετική απόφαση. Οι ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται σε περιπτώσεις ασφαλισμένων των οποίων οι υποθέσεις βρίσκονται σε οποιοδήποτε στάδιο της διοικητικής διαδικασίας, ακόμη και εάν αυτές έχουν κριθεί από τα αρμόδια όργανα σε πρώτο ή δεύτερο βαθμό.

Όπως μπορούμε να ερμηνεύσουμε το νομοσχέδιο, στην παράγραφο 2.-ε) του συγκεκριμένου άρθρου, ο νομοθέτης δίνει την ευκαιρία στους ενδιαφερόμενους να αμφισβητήσουν και να κερδίσουν , την μη καταβολή της παραπάνω οικονομικής απαίτησης του ΟΑΕΕ ακόμη και αν οι υποθέσεις τους έχουν κριθεί αναλόγως.
Ακόμη στο ίδιο νομοσχέδιο γίνεται προσπάθεια ρύθμισης και αντιμετώπισης της αδήλωτης και υποδηλωμένης εργασίας με την επιβολή υψηλών προστίμων στους παραβάτες .

Αξίζει βεβαίως να σημειώσουμε ότι η Ομοσπονδία μας έχει ήδη καταθέσει από 17-01-18 σχετικό αίτημα στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας που τους ζητάμε τη δημιουργία μιας νέα εφαρμογής, φιλικής στα κινητά τηλέφωνα που μέσα από αυτήν με την εισαγωγή ενός μοναδικού τετραψήφιου αριθμού θα μπορούμε να δηλώνουμε οποιαδήποτε μεταβολή συμβεί στο χώρο εργασίας, εύκολα και προπάντων έγκαιρα καθώς όπως όλοι γνωρίζουμε το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, που δηλώνονται οι μεταβολές «κλείνει» την Τετάρτη κάθε εβδομάδας αλλά και η εισαγωγή δεδομένων σε αυτό από τους επιχειρηματίες δεν είναι ιδιαίτερα εύκολη».