Τελωνείο Κακαβιάς - Έρχονταν από Αλβανία με 20.000 ευρώ

Τελωνείο Κακαβιάς - Έρχονταν από Αλβανία με 20.000 ευρώ

KAKABIA. Κατά τη διάρκεια ελέγχου, στο Τελωνείο Κακαβιάς, εντοπίστηκε Αλβανός υπήκοος, ο οποίος αποπειράθηκε να εισέλθει στο ελληνικό έδαφος από την Αλβανία, μεταφέροντας 20.000 ευρώ

12
Ιανουαρίου / 2018

χωρίς να υποβάλει την απαιτούμενη δήλωση περί ρευστών διαθεσίμων στην τελωνειακή αρχή.

Τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες και εισπράχθηκε το προβλεπόμενο πρόστιμο, ήτοι το 25% του ανωτέρω ποσού.

Σημειώνεται ότι το τελευταίο μήνα, εντοπίστηκαν τέσσερις περιπτώσεις μη δήλωσης ρευστών διαθεσίμων, μεταφέροντας συνολικά 80.000 ευρώ.

πηγή: pamePreveza