Συζητείται η έγκριση μίσθωσης του εστιατορίου στο Βίδο

Συζητείται η έγκριση μίσθωσης του εστιατορίου στο Βίδο

ΚΕΡΚΥΡΑ. Την ερχόμενη Πέμπτη συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Κέρκυρας και η Κανονιστική απόφαση για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις δεν περιλαμβάνεται στα θέματα της ημερήσιας διάταξης

18
Ιουνίου / 2017

παρά τις περί του αντιθέτου πρόσφατες διαβεβαιώσεις εκπροσώπων της Δημοτικής Αρχής.

Περιλαμβάνεται όμως η έγκριση μίσθωσης του εστιατορίου στο νησί του Βίδο, το οποίο έχει με όλους τους τρόπους ανακοινώσει την έναρξη της επαναλειτουργίας του για φέτος με την καινούργια σύνθεση της εταιρείας που το διαχειρίζεται και τούτο παρά την διαβεβαίωση του Δημάρχου στην προηγούμενη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου ότι η άδεια πρόκειται να δημοπρατηθεί εκ νέου από το Δήμο!

Θα συζητηθούν ακόμα
- Τα θέματα Α/ΘΜΙΑΣ και Β/ΘΜΙΑΣ Φροντίδας Υγείας στο Δήμο Κέρκυρας με Εισηγήτρια τη Σ. Καρύδη,
-Η σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κέρκυρας, Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για την πράξη «Αποκατάσταση και Ανάδειξη Συγκροτήματος Αγ. Αικατερίνης Κέρκυρας» (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
Παράλληλα θα εγκριθεί και ηα αντίστοιχη τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος έτους 2017 και ένταξη σε αυτό του έργου αποκατάστασης της Αγ. Αικατερίνης (Εισηγητής : Ν. Αναστασόπουλος).
- Η αποδοχή δήλωσης παραιτήσεως του κ. Μηνά – Δαμιανού Ράπτη από τη θέση του τακτικού Μέλους της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Εκλογή νέου μέλους, με τη διαδικασία της μυστικής ψηφοφορίας.
- Συζήτηση για τη λειτουργία και τις προοπτικές ανάπτυξης της Λίμνης Κορισσίων (Εισηγητής : κ. Α. Ασπιώτης).

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.            Ανακοινώσεις.
2.            Ερωτήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου (στο πλαίσιο ασκήσεως Δημοτικού Ελέγχου).
3.            Συζήτηση για τα θέματα Α/ΘΜΙΑΣ και Β/ΘΜΙΑΣ Φροντίδας Υγείας στο Δήμο Κέρκυρας (Εισηγήτρια : κ. Σ. Καρύδη).
4.            Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης μεταξύ του Δήμου Κέρκυρας, Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού και της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για την πράξη «Αποκατάσταση και Ανάδειξη Συγκροτήματος Αγ. Αικατερίνης Κέρκυρας» (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
5.            Έγκριση τροποποίησης τεχνικού προγράμματος έτους 2017 και ένταξη σε αυτό του έργου «Εργασίες για τη λήψη μέτρων προστασίας στο συγκρότημα Αγ. Αικατερίνης στην Παλιά Πόλη Κέρκυρας» (Εισηγητής : Ν. Αναστασόπουλος).
6.            Έγκριση εκμίσθωσης καταστήματος στη νησίδα ΒΙΔΟ (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).
7.            α) Αποδοχή του από 23-01-2017 πρακτικού της Διαπαραταξιακής Επιτροπής για τη διαδικασία κλήρωσης Δημοτών, τακτικών και αναπληρωματικών, ως Μελών στην Επιτροπή Διαβούλευσης (Εισηγητής : κ. Γ. Ραιδεστινός), β) Συγκρότηση της Επιτροπής Διαβούλευσης στο Δήμο Κέρκυρας.
8.            Έγκριση της υπ’ αριθμ. 17-25/14-06-2017 Αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής περί αναμορφώσεως δημοτικού προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2017 (Εισηγητής: κ. Γ.Η. Παντελιός).
9.            Διαγραφή ληξιπρόθεσμης βεβαιωμένης οφειλής από κλήσεις Κ.Ο.Κ., επ’ ονόματι του Γραφείου Ενοικιάσεως Αυτοκινήτων «ΓΚΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ – SUNRISE», λόγω πώλησης και χρέωσης του ποσού των κλήσεων εις τον αντίστοιχο αγοραστή (Εισηγητής: κ. Γ.Η. Παντελιός).
10.         Έγκριση του υπ’ αριθμόν 1-1/12-05-2016 Πρακτικού της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών Με Συμβιβασμό (υπόθεση ΥΙΟΙ Σ. & Γ. ΟΡΦΑΝΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ) (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).
11.         Έγκριση του υπ’ αριθμόν 1-36/17-03-2016 Πρακτικού της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών Με Συμβιβασμό (υπόθεση ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ) (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).
12.         Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους τελών διέλευσης δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών επ’ ονόματι της Εταιρείας Rural Connect Ευρυζωνικά Δίκτυα Α.Ε. (Εισηγητής: κ. Γ.Η. Παντελιός).
13.         Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους μισθωτών καταστημάτων της νέας Δημοτικής Αγοράς Κέρκυρας  (Εισηγητής: κ. Γ.Η. Παντελιός).
14.         Διαγραφή χρηματικών καταλόγων υπ’ αριθμόν 4145-4146/22-08-2016 (Εισηγητής: κ. Γ.Η. Παντελιός).
15.         Έγκριση επιστροφής ποσού 65,00 ευρώ ως αχρεωστήτως εισπραχθέν στον κ. Πανδή Δημήτριο – Θεόδωρο του Χριστοφόρου. (Εισηγητής: κ. Γ.Η. Παντελιός)
16.         Επιστροφή ποσών, ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα, σε μισθωτές καταστημάτων στην νέα Δημοτική Αγορά Κέρκυρας. (Εισηγητής: κ. Γ.Η. Παντελιός)
17.         Επιστροφή ποσού στην κ. Αγγελική Βλάχου του Πέτρου ως αχρεωστήτως καταβληθέντος. (Εισηγητής: κ. Γ.Η. Παντελιός).
18.         Επιστροφή ποσού στην κ. Φρειδερίκη Μούκα του Παύλου ως αχρεωστήτως καταβληθέντος. (Εισηγητής: κ. Γ.Η. Παντελιός).
19.         Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών για το έτος 2016 και διάθεσης σχετικής πίστωσης. (Εισηγητής: κ. Γ.Η. Παντελιός).
20.         Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών σε δημότες και διάθεση σχετικής πίστωσης. (Εισηγητής: κ. Γ.Η. Παντελιός).
21.         Έγκριση ανανέωσης συνδρομής για καταχωρήσεις domain name www.corfu.gr  www.corfu.gov.gr  www.dimoskerkyras.gov.gr  &  www.corfu-holidays.gov.gr  ιστοσελίδων του Δήμου Κέρκυρας. (Εισηγητής: κ. Γ.Η. Παντελιός).
22.         Έγκριση δαπάνης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για «Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση» για την εργασία παροχή υπηρεσιών «Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικών των οικονομικών και διοικητικών υπηρεσιών τυο Δήμου Κέρκυρας έτους 2107». (Εισηγητής: κ. Γ.Η. Παντελιός).
23.         Έγκριση της υπ’ αριθμ. 17-18/14-06-2017 Αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής περί συμπλήρωσης των υπ’ αριθμ. 9-223/21-4-2016 και 18-636/28-11-2016 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για τον καθορισμό τελών χρήσεως κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Κέρκυρας, σύμφωνα με τις 4-196/4-4-2017 και 6-324/30-5-2017 αποφάσεις Δ.Σ.  (Εισηγητής: κ. Γ.Η. Παντελιός).
24.         Έγκριση της υπ’ αριθμ. 17-19/14-06-2017 Αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής περί καθορισμού τελών χρήσεως κοινοχρήστων χώρων για την άσκηση στάσιμου εμπορίου κατ’ επάγγελμα στις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Κέρκυρας  (Εισηγητής: κ. Γ.Η. Παντελιός).
25.         Αποδοχή δήλωσης παραιτήσεως του κ. Μηνά – Δαμιανού Ράπτη από τη θέση του τακτικού Μέλους της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Εκλογή νέου μέλους, με τη διαδικασία της μυστικής ψηφοφορίας.
26.         Συζήτηση για τη λειτουργία και τις προοπτικές ανάπτυξης της Λίμνης Κορισσίων (Εισηγητής : κ. Α. Ασπιώτης).
27.         Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Δημοτική Οδοποιία Δ.Ε. Κερκυραίων & Φαιάκων» (Εισηγητής : Ν. Αναστασόπουλος).
28.         Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Συντήρηση Επισκευή Δημοτικών Κτιρίων Αχιλλείων, Παρελίων, Παλαιοκαστριτών» (Εισηγητής : Ν. Αναστασόπουλος).
29.         Έγκριση χορηγήσεως 1ης παρατάσεως προθεσμίας του έργου : «Αγροτική Οδοποιία Δ.Ε. Αχιλλείων, Παρελίων, Παλαιοκαστριτών» (Εισηγητής : Ν. Αναστασόπουλος).
30.         Έγκριση χορηγήσεως 3ης παρατάσεως της συνολικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Συντήρηση Επισκευή Δημοτικών Κτιρίων Αχιλλείων, Παρελίων, Παλαιοκαστριτών» (Εισηγητής : Ν. Αναστασόπουλος).
31.         Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Πεζοδρόμηση Ευγένιου Βουλγάρεως Παλιάς Πόλης Κέρκυρας» (Εισηγητής : Ν. Αναστασόπουλος).
32.         Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Περιβαλλοντική Αναβάθμιση Περιοχής Ιονίου Βουλής Παλιάς Πόλης Κέρκυρας» (Εισηγητής : Ν. Αναστασόπουλος).
33.         Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Διαμορφώσεις Αναβάθμισης Περιοχών Πεντοφάναρο και Ιόνιος Ακαδημία Παλιάς Πόλης Κέρκυρας» (Εισηγητής : Ν. Αναστασόπουλος).
34.         Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Επέκταση, Αποκατάσταση και Επισκευή Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Αχιλλείων, Παρελίων, Παλαιοκαστριτών και Κερκυραίων» (Εισηγητής : Ν. Αναστασόπουλος).
35.         Έγκριση τροποποίησης τεχνικού προγράμματος του Δήμου Κέρκυρας έτους 2017 και ένταξη σε αυτό του έργου «Συντήρηση επισκευή δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Μελιτειέων, Κορισσίων, Λευκιμμαίων» (Εισηγητής : Ν. Αναστασόπουλος).
36.         Έγκριση τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος έτους 2017 για την ένταξη του έργου «Διαγραμμίσεις στην ευρύτερη περιοχή πλατείας Σαρόκου και Σπιανάδας (Εισηγητής : κ. Ν. Αναστασόπουλου).
37.         Περί αυθαιρέτων κατασκευών σε ρυμοτομούμενο χώρο (Εισηγητής : Ν. Αναστασόπουλος).
38.         Έγκριση παραχώρησης της λιμνοδεξαμενής «Μοσχόπουλου» Ν. Κέρκυρας από τον Δήμο Κέρκυρας κατόπιν της υπ’ αριθμόν 12-200/07-11-2017 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ (Εισηγητής: κ. Α. Φαιτάς).
39.         Έγκριση χορήγησης αδείας στη Διεύθυνση Πρωτογενούς Τομέα και Αστικού Πρασίνου του Δήμου Κέρκυρας για την οριοθέτηση χώρου στάθμευσης δύο υπηρεσιακών οχημάτων, κατόπιν της υπ’ αριθμόν 6-27/15-05-2017 θετικής γνωμοδοτικής Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. (Εισηγητής: κ. Β.Α. Μπαλής).
40.         Επικαιροποίηση παραχώρησης χρήσης ατομικής θέσης στάθμευσης επί κοινοχρήστου χώρου σε άτομο με αναπηρία επ’ ονόματι α) Αλεξάνδρου Καποδίστρια του Δημητρίου και β) Κοντογιάννη – Ραψομανίκη Έλση συζ. Σπυρίδωνα Κοντογιάννη, κατόπιν της υπ’ αριθμόν 6-26/15-05-2017 θετικής γνωμοδοτικής Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. (Εισηγητής: κ.  Β.Α. Μπαλής)
41.         Παραχώρηση χρήσης ατομικής θέσης στάθμευσης επί κοινοχρήστου χώρου σε άτομο με αναπηρία επ’ ονόματι Στεφάνου Καλόγερου κατόπιν της υπ’ αριθμόν 8-5/30-05-2017 θετικής γνωμοδοτικής Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.  (Εισηγητής: κ. Β.Α. Μπαλής).
42.         Έγκριση τοποθέτησης εμποδίων στην οδό Λαζάρου Μόρδου, κατόπιν της υπ’ αριθμόν 6-28/15-05-2017 θετικής γνωμοδοτικής Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.  (Εισηγητής: κ. Β.Α. Μπαλής).
43.         Έγκριση της υπ’ αριθμόν 8-6/30-05-2017 Αποφάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα «Σημειακές τροποποιήσεις και συμπλήρωση της υπ’ αριθμόν 7-132/07-04-2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέρκυρας, σχετικά με τον «προσδιορισμό και διάθεση κοινόχρηστων χώρων», σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 4-196/04-04-2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέρκυρας (Εισηγητής: κ. Β.Α. Μπαλής).
44.         Έγκριση σύμβασης παροχής υπηρεσιών «Υπηρεσία φύλαξης ασφάλειας Ξενώνα Φιλοξενίας Δήμου Κέρκυρας» (Εισηγητής : κ. Α. Σκούπουρας).
45.         Αντικατάσταση εκπροσώπου της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Δήμου Κέρκυρας στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Εισηγητής: κ. Β. Καββαδίας).
46.         Αντικατάσταση εκπροσώπου της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Δήμου Κέρκυρας στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Εισηγητής: κ. Β. Καββαδίας).
47.         Έγκριση της υπ’ αριθμόν 4-2/02-06-2017 Αποφάσεως της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Κέρκυρας περί κατανομής ποσού β’ δόσης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών έτους 2017 των Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κέρκυρας  (Εισηγητής: κ. Β. Καββαδίας).
48.         Αντικατάσταση παραιτηθέντων μελών Δ.Σ. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κ.Ε.Δ.Κ. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
49.         Έγκριση Έκθεσης Ελέγχου Οικονομικής Διαχείρισης ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. της χρήσης 2014 κατόπιν της υπ’ αρίθμ. 3/ε.σ./15-05-2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Κέρκυρας (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
50.         Έγκριση παράτασης χρόνου παραμονής του Συλλόγου Θεραπευτικής Ιππασίας Κέρκυρας ΠΙΝΤΟ σε υπαίθριο χώρο του ΜΟΝ ΡΕΠΟ για την πραγματοποίηση των δράσεων του  (Εισηγητής: κ. Α. Σκούπουρας).
51.         Έγκριση μετακίνησης Αντιδημάρχου στην Αθήνα για συμμετοχή στο 13ο Συνέδριο  του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων του Π.Ο.Υ. (ΕΔΔΥΠΠΥ) και ανάληψης υποχρέωσης - διάθεσης πίστωσης (Εισηγητής: κ. Α. Σκούπουρας).
52.         Έγκριση μετάβασης Δημάρχου και Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους και διάθεσης  της σχετικής πίστωσης (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
53.         Έγκριση μετάβασης Αντιδημάρχου κ. Γουλή Ανδρέα στην Γερμανία για υπηρεσιακούς λόγους και διάθεσης της σχετικής πίστωσης (Εισηγητής: κ. Α. Γουλής).
54.         Έγκριση μετακίνησης αντιπροσωπείας του Δήμου Κέρκυρας στο Δήμο Κρούσεβατς Σερβίας στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων της αδελφοποιημένης πόλης και ανάληψης υποχρέωσης – διάθεσης της απαιτούμενης πίστωσης (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
55.         Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου
: «Συντηρήσεις οδών Δημοτικής Ενότητας Μελιτειέων – Λευκιμμαίων – Κορισσίων». Ορισμός ενός Επιβλέποντος Μηχανικού, με τη διαδικασία της κληρώσεως, για τη συμμετοχή του στην Επιτροπή.
56.         Συγκρότηση Επιτροπής Εργασίας Μηχανικών με σκοπό τη διεκπεραίωση της διαδικασίας υπαγωγής των αυθαιρέτων κτισμάτων του Δήμου Κέρκυρας στο Ν. 4178/13.
57.         Πρόταση συγκρότησης τριμελούς επιτροπής διενέργειας δημόσιας κλήρωσης για τις αδιάθετες άδειες υπαίθριου εμπορίου σύμφωνα με το αρ. 22 του Ν. 4264/14 (Εισηγητής : Β. Α. Μπαλής).