Σάββατο 30.09.2023 ΚΕΡΚΥΡΑ

Η μονάδα υγραερίου στους Βαρυπατάδες στο Περιφερειακό Συμβούλιο

ΠΙΝ
16 Μαρτίου 2017 / 12:14

ΚΕΡΚΥΡΑ. Συνεδριάζει εκτάκτως το Σάββατο 18 Μαρτίου το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων στο ξενοδοχείο Corfu Holiday Palace με 27 θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Στη συνεδρίαση θα επανέλθουν ως επερωτήσεις τέσσερα θέματα που έχουν συζητηθεί και στο παρελθόν αλλά συνεχίζουν να αποσχολούν τις τοπικές κοινωνίες. Οι επερωτήσεις έχουν κατατεθεί από τον επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης Θεόδωρο Γουλή:
 
Επερώτηση 1η: Για την επέκταση των κλωβών ιχθυοκαλλιέργειας στην περιοχή Κασσιώπης Κέρκυρας.
 
Επερώτηση  2η: Σχετικά με την αδειοδότηση από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Δυτικής Ελλάδος- Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στους Γαρδελάδες και στα Παπαθανάτικα Δουκάδων Κέρκυρας. 
 
Επερώτηση  3η: Σχετικά με την διακοπή των εργασιών στα έργα αποκατάστασης των ζημιών από τους σεισμούς στην Κεφαλονιά. 

Επερώτηση : Σχετικά με τη συντήρηση του Εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου στην  Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας. 

 

ΘΕΜΑΤΑ

 
ΘΕΜΑ 1o: Επικύρωση πρακτικών της 12ης συνεδρίασης έτους 2016 του Περιφερειακού  Συμβουλίου Ιονίων Νήσων.
 
ΘΕΜΑ 2o: 1η Τροποποίηση Προσχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2017 – Αποδοχές χρηματοδότησης   Οικ. Έτους 2017 Π.Ι.Ν.
Εισηγητής:  Ο   Περιφερειάρχης  Ιονίων  Νήσων  κ. Θεόδωρος  Γαλιατσάτος
 
ΘΕΜΑ 3o: Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς 2017-2026 του ΑΔΜΗΕ
Εισηγητής:  Ο   Περιφερειάρχης  Ιονίων  Νήσων  κ. Θεόδωρος  Γαλιατσάτος
 
ΘΕΜΑ 4o: Διαβίβαση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έρευνα και εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων στο Ιόνιο Πέλαγος.
Εισηγητής:  Ο   Περιφερειάρχης  Ιονίων  Νήσων  κ. Θεόδωρος  Γαλιατσάτος
 
ΘΕΜΑ 5o: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για εγκατάσταση μονάδας υγραερίου στου Βαρυπατάδες Κέρκυρας από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου.  
Εισηγητής: Ο επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση» Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Θεόδωρος Γουλής.
 
ΘΕΜΑ 6o: Συμμετοχή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στο Δίκτυο Αειφόρων Νήσων.
Εισηγητής: Ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Ενέργειας και Περιβάλλοντος κ. Διονύσιος – Φώτιος Τσούκας
 
ΘΕΜΑ 7o: Εκπόνηση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Σχεδίου Ανάπτυξης Λατομικών Περιοχών Νήσου Κέρκυρας
Εισηγητής: Ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Ενέργειας και Περιβάλλοντος κ. Διονύσιος – Φώτιος Τσούκας
 
ΘΕΜΑ 8o: Ίδρυση Σχολείου 2ης ευκαιρίας.
Εισηγητής: Ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Ενέργειας και Περιβάλλοντος κ. Διονύσιος – Φώτιος Τσούκας
 
ΘΕΜΑ 9o: Τροποποίηση Α.Ε.Π.Ο. Σταθμού Ραδιοτηλεπικοινωνίας VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. (1000884 ΣΠΑΡΤΙΑ) στη θέση Ράχη «Κόψη-Ριζοπέζουλα» Τ.Κ Βλαχάτων, Δ.Ε Λειβαθούς, Δήμου Κεφαλονιάς, Π.Ε Κεφαλονιάς.
Εισηγητής: Ο  Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε  Κεφαλονιάς  κ. Παναγής  Δρακουλόγκωνας.
 
ΘΕΜΑ 10o: Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων έτους 2017. 
Εισηγητής:  Ο   Περιφερειάρχης  Ιονίων  Νήσων  κ. Θεόδωρος  Γαλιατσάτος
 
ΘΕΜΑ 11o: Έγκριση χορήγησης αδειών άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου της Π.Ε. Κέρκυρας.
Εισηγητής: Η  Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε  Κέρκυρας κ. Νικολέττα Πανδή.
 
ΘΕΜΑ  12o: Πρόσληψη με δίμηνη σύμβαση δύο (2) Π.Ε Κτηνιάτρων Π.Ε Κεφαλληνίας.
Εισηγητής: Ο  Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε  Κεφαλονιάς  κ. Παναγής  Δρακουλόγκωνας.
 
ΘΕΜΑ 13o: 1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2017 Π.Ι.Ν.
Εισηγητής:  Ο   θεματικός  Αντιπεριφερειάρχης  στον τομέα Οικονομικών και Διοίκησης κ. Διον. Στραβοράβδης.
 
ΘΕΜΑ 14o: Έγκριση τροποποίησης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Κέρκυρας για τη συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση των εγκαταστάσεων φωτισμού του Ε.Α.Κ.Κ.
Εισηγητής:  Ο   Περιφερειάρχης  Ιονίων  Νήσων  κ. Θεόδωρος  Γαλιατσάτος
 
ΘΕΜΑ 15o: Υφιστάμενο Λατομείο Αδρανών Υλικών ‘’Λάκκα Πουλιέζου’’ Δ.Δ Κατασταρίου Δ.Ε Αλυκών, Δ.Ζακύνθου με φορέα υλοποίησης την εταιρεία «ΑΦΟΙ ΠΛΕΣΣΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΡΙΟΥ Ο.Ε»
Εισηγητής:  Ο  Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε  Ζακύνθου  κ. Ελευθέριος  Νιοτόπουλος.
 
ΘΕΜΑ 16o: Συμμετοχή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στο Δίκτυο συνεργασίας για  το τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER Κεφαλλονιάς – Ιθάκης 
Εισηγητής:  Ο   Περιφερειάρχης  Ιονίων  Νήσων  κ. Θεόδωρος  Γαλιατσάτος
 
ΘΕΜΑ 17o: Έγκριση συνδιοργάνωσης διημερίδας με την ENTERPRISE GREECE (επενδύσεις και εξαγωγές)
Εισηγητής:  Ο   Περιφερειάρχης  Ιονίων  Νήσων  κ. Θεόδωρος  Γαλιατσάτος
 
ΘΕΜΑ 18o: Επιτροπές Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων.
·         Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Πολιτισμού, Αθλητισμού, Παιδείας & Επιστημών
·         Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Νησιωτικής Πολιτικής
Εισηγητής:  Ο   Περιφερειάρχης  Ιονίων  Νήσων  κ. Θεόδωρος  Γαλιατσάτος
 
ΘΕΜΑ 19o: Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων-Π.Ε. Κεφαλληνίας και ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας για την υλοποίηση του έργου: Έρευνα σύγχρονων ψηφιακών μεθόδων σήμανσης αξιοθεάτων με στόχο τη βελτιστοποίηση της ενημέρωσης επισκεπτών και την κοινοποίηση εμπειριών. Εφαρμογή με χρήση τεχνολογιών NFC-QR-CODE και πρωτοτύπων HASHTAGS .
Εισηγητής: Ο  Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε  Κεφαλονιάς  κ. Παναγής  Δρακουλόγκωνας.
           
ΘΕΜΑ 20o: Ορισμός εκπροσώπων για την συγκρότηση επιτροπών του άρθρου 35  του αριθ. 20 Γενικού Κανονισμού Λιμένος (Ταχύπλοα/ταχυκίνητα σκάφη και λοιπά θαλάσσια μέσα αναψυχής).
Εισηγητής: Ο  Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε  Κεφαλονιάς  κ. Παναγής  Δρακουλόγκωνας.
 
ΘΕΜΑ 21o: Διόρθωση της υπ. αριθμ. 28-3/2017 απόφασης του Περ. Συμβουλίου με τίτλο  «Έγκριση προγραμματικής σύμβασης με Δήμο Κεφαλονιάς και Αθλητικό  Όμιλο Πρόννοι»
Εισηγητής: Ο  Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε  Κεφαλονιάς  κ. Παναγής  Δρακουλόγκωνας.
 
ΘΕΜΑ 22o: Εισήγηση για πρόταση ένταξης έργων οδικής ασφάλειας Π.Ε. Κεφαλληνίας στην πρόσκληση με κωδικό ΙΟΝ35 της Ε.Υ.Δ. ΠΙΝ.
Εισηγητής: Ο  Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε  Κεφαλονιάς  κ. Παναγής  Δρακουλόγκωνας.
 
ΘΕΜΑ 23o: Κατανομή ποσού χρηματοδότησης ΠΔΕ 2016 ΣΑΕΠ-522 Τροπ.1 για τις Περιφερειακές Ενότητες Κεφαλληνίας και Ιθάκης.
Εισηγητής: Ο  Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε  Κεφαλονιάς  κ. Παναγής  Δρακουλόγκωνας.
 
ΘΕΜΑ 24o: Ανακατανομή πιστώσεων έργων Επιχειρησιακού Προγράμματος Δράσης για τις ανάγκες της Π.Ε. Κεφαλληνίας, έγκριση ανάθεσης δημόσιας σύμβασης με τη διαδικασία του άρθρου 32 του Ν. 4412/16
Εισηγητής: Ο  Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε  Κεφαλονιάς  κ. Παναγής  Δρακουλόγκωνας.
 
ΘΕΜΑ 25o: Συμμετοχή της ΠΙΝ (Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης) στο πρόγραμμα INTERREG MEDITERRANEAN 2014-2020
Εισηγητής: Ο  Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε  Κεφαλονιάς  κ. Παναγής  Δρακουλόγκωνας.
 
ΘΕΜΑ 26o: Τροποποίηση του από 01-10-2013 ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης μεταξύ της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κεφαλονιάς – Ιθάκης και της Διαδημοτικής Επιχείρησης Καθαριότητας και Προστασίας Περιβάλλοντος Κεφαλονιάς.
Εισηγητής: Ο  Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε  Κεφαλονιάς  κ. Παναγής  Δρακουλόγκωνας.
 
ΘΕΜΑ 27o: Κατανομή ποσού χρηματοδότησης ΠΔΕ 2016 ΣΑΕΠ-522 τροπ. 1 για την Π.Ε. Ζακύνθου.
Εισηγητής:  Ο  Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε  Ζακύνθου  κ. Ελευθέριος  Νιοτόπουλος.
 
ΨΗΦΙΣΜΑ : Σχετικά με το νέο τρόπο πρόσληψης καθαριστριών στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας.
 
Εισηγητής: Ο επικεφαλής της  παράταξης «Λαϊκή  Συσπείρωση» κ. Θεόδωρος  Γουλής
 
 
 
                                                               Ο  Πρόεδρος  Περιφερειακού   Συμβουλίου 
                                                                           Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
 
 
                                                                                  Χρήστος  Μωραΐτης