Πέμπτη 30.11.2023 ΚΕΡΚΥΡΑ

Παράδοση βεβαιώσεων παρακολούθησης στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης
21 Nov 2023 / 16:31

Συνολικά το Κ.Δ.Β.Μ του δήμου υλοποίησε 8 προγράμματα και οι εκπαιδευτικές υπηρεσίες παρασχέθηκαν δια ζώσης και μέσω ηλεκτρονικής μάθησης

ΚΕΡΚΥΡΑ. Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, ολοκλήρωσε τον κύκλο υλοποίησης προγραμμάτων γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων στο πλαίσιο της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) – Νέα Φάση 2014-2020», η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Οι εκπαιδευόμενοι έλαβαν τις βεβαιώσεις παρακολούθησης σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο San Giacomo, τη Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2023. Η εντεταλμένη δημοτική σύμβουλος σε θέματα παιδείας και δια βίου μάθησης Μαρία Ζερβού, αφού ευχαρίστησε στους συμμετέχοντες, αναφέρθηκε στην προσπάθεια του δήμου να παρέχει δράσεις δια βίου μάθησης που θα καλύπτουν τις ανάγκες των δημοτών στην καλλιέργεια και ανάπτυξη βασικών ικανοτήτων. Ακολούθησε παραγωγική και ειλικρινή συζήτηση για την εμπειρία και τα οφέλη που αποκόμισε ο καθένας από τη συμμετοχή του στα τμήματα μάθησης και τονίσθηκε το έντονο ενδιαφέρον για τη συνέχιση και εξέλιξη των προγραμμάτων σε νέες θεματικές ενότητες.

Συνολικά το Κ.Δ.Β.Μ του δήμου υλοποίησε οκτώ (8) προγράμματα και οι εκπαιδευτικές υπηρεσίες παρασχέθηκαν δια ζώσης και μέσω ηλεκτρονικής μάθησης. Τα προγράμματα αφορούσαν:

  • Αγγλικά για τον τουρισμό (Α2)
  • Γερμανικά για τον τουρισμό (Α1 – Α2)
  • Διαχείριση εργασιακού άγχους/Εναρμόνιση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής
  • Εναλλακτικές μορφές τουρισμού:Αθλητικός τουρισμός
  • Εναλλακτικές μορφές τουρισμού: οικολογικός, οινολογικός, γαστρονομικός τουρισμός
  • Επεξεργασία Κειμένου - Διαδίκτυο (Ι)
  • Κρατούμενοι - Επικοινωνία στην καθημερινή ζωή (Α1)
  • Κρατούμενοι – Επικοινωνία στην καθημερινή ζωή (Α2)