Κυριακή 03.03.2024 ΚΕΡΚΥΡΑ

Συμμετοχή του Ιονίου Πανεπιστημίου σε σεμινάρια συμπερίληψης και πολυμορφίας

Ιόνιο Πανεπιστήμιο
07 Nov 2023 / 09:20

Τα σεμινάρια, που έλαβαν χώρα στους Δελφούς, συνδιοργανώθηκαν από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) και το Academic Cooperation Association (ACA)

ΔΕΛΦΟΙ. Στις 2 και 3 Νοεμβρίου, η Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Διεθνών Σχέσεων και Εξωστρέφειας, Καθηγήτρια Κατερίνα Καμπάση και ο Ιδρυματικός Συντονιστής Erasmus+ και Πρόεδρος του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας, Αναπλ. Καθηγητής Γιάννης Καρράς συμμετείχαν σε σεμινάρια με θέμα τη συμπερίληψη και την πολυμορφία στα προγράμματα διεθνοποίησης των ΑΕΙ.

Τα σεμινάρια, που έλαβαν χώρα στους Δελφούς, συνδιοργανώθηκαν από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) και το Academic Cooperation Association (ACA) και συμμετείχαν εκπρόσωποι από το ACA, ΙΚΥ και τα ΑΕΙ όλης της χώρας. Έγιναν παρουσιάσεις από προσκεκλημένους ομιλητές και ακολούθησαν εργαστήρια. Τα σεμινάρια έδωσαν το βήμα για έναν γόνιμο διάλογο μεταξύ όλων των συμμετεχόντων και των συμμετεχουσών.

Κατά τη διάρκεια του διημέρου συζητήθηκαν εκτενώς τα θέματα της συμπερίληψης και της πολυμορφίας στο πλαίσιο της διεθνοποίησης των ιδρυμάτων και ανεδείχθησαν διάφορες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα ΑΕΙ και προτάθηκαν ιδέες και δυνητικές λύσεις για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων.