Σάββατο 02.12.2023 ΚΕΡΚΥΡΑ

Υποτροφία από τον Ροταριανό Όμιλο Κέρκυρα «Καποδίστριας»

Ροταριανός Όμιλος Κέρκυρας Καποδίστριας
22 Σεπτεμβρίου 2023 / 14:02
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΚΕΡΕΚΟΥ

Γενικές προϋποθέσεις – όροι χορήγησης της υποτροφίας

ΚΕΡΚΥΡΑ. Ο Ροταριανός Όμιλος Κέρκυρα - Καποδίστριας γνωστοποιεί στους ενδιαφερομένους ότι για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 προτίθεται να χορηγήσει - στη μνήμη της αειμνήστου Γιολάντας Καραγιάννη - μία υποτροφία σε φοιτητή - φοιτήτρια του οποίου η μόνιμη κατοικία βρίσκεται στο Ν. Κερκύρας και που σπουδάζει σε προπτυχιακό επίπεδο σε αναγνωρισμένο από την Ελληνική πολιτεία Ανώτερο ή Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της ημεδαπής ή/και της αλλοδαπής.

Η υποτροφία χορηγείται μόνο για σπουδές πλήρους παρακολούθησης και έχει ετήσια διάρκεια σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον κανονισμό υποτροφιών του Ροταριανού Ομίλου Κέρκυρα - Καποδίστριας.

Το ύψος της υποτροφίας ορίζεται για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 στο ποσόν των 2.700,00 € και θα χορηγείται σε 9 ισόποσες μηνιαίες δόσεις των 300,00 €.

Γενικές προϋποθέσεις – όροι χορήγησης των υποτροφιών ορίζονται οι παρακάτω:

- Ο τόπος μόνιμης κατοικίας της οικογένειας του/της υποψηφίου να είναι ο Νομός Κερκύρας

- Η περιορισμένη οικονομική δυνατότητα των υποψηφίων και των οικογενειών τους

- Ο βαθμός εισαγωγής ή η επίδοση κατά το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος

- Η ηλικία των υποψηφίων να μην υπερβαίνει το 25Ο έτος.

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 12η νυκτερινή της Παρασκευής 6 Οκτωβρίου 2023, μετά την οποία καμία αίτηση δεν θα γίνεται δεκτή. Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται από ΟΛΑ τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο σχετικό ενημερωτικό σημείωμα. Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα σχετικά έντυπα ηλεκτρονικά με αίτημά τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]

ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΚΕΡΕΚΟΥ

Πτυχιούχος του Τμήματος Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Δημοσιογράφος στην Εφημερίδα «Καθημερινή Ενημέρωση», στον ιστότοπο enimerosi.com και στο EN-The Magazine. Έχει λάβει τιμητική διάκριση από το Ίδρυμα Προαγωγής της Δημοσιογραφίας Αθ. Μπότση για την ευαισθητοποίηση του κοινού στη Δωρεά Οργάνων.