Κυριακή 21.07.2024 ΚΕΡΚΥΡΑ

Χάρτη των έργων της δημιούργησε η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
14 Σεπτεμβρίου 2023 / 15:07

Έχουν επισημανθεί με πινέζα και έχουν κατηγοριοποιηθεί όλα τα δημοπρατημένα από την ΠΙΝ έργα

ΚΕΡΚΥΡΑ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ). Με δεδομένη την επιθυμία της Περιφερειακής Αρχής να υπάρχει πάντα σαφήνεια, διαφάνεια και αξιοπιστία στην επικοινωνία με τους πολίτες, δημιουργήθηκε -με την πολύτιμη συνεισφορά εθελοντών- ένας διαδραστικός χάρτης, μέσω της υπηρεσίας Google maps, στον οποίο έχουν αποτυπωθεί λεπτομερώς ανά περιοχή όλα τα τεχνικά έργα της περιόδου 2019-2023 που έχουν δημοπρατηθεί απευθείας από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.

Ο χάρτης αυτός, στον οποίο έχουν επισημανθεί με πινέζα και έχουν κατηγοριοποιηθεί όλα τα δημοπρατημένα από την ΠΙΝ έργα, ανοίγει εύκολα -απλώς με ένα κλικ- σε οποιαδήποτε ηλεκτρονική συσκευή (smartphone, tablet, laptop, Η/Υ), με αποτέλεσμα να είναι διαθέσιμος στους πολίτες των Ιονίων Νήσων ανά πάσα στιγμή προς ενημέρωσή τους.

Ο διαδραστικός χάρτης των έργων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ανανεώνεται ανάλογα με την εξέλιξη κάθε έργου, σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες, ενώ για την ενημέρωση των πολιτών είναι διαθέσιμα: το όνομα του έργου, ο προϋπολογισμός του, αλλά και η σύμβασή του (με κλικ σε σχετικό σύνδεσμο-link) με όλες τις πληροφορίες του. Παράλληλα ο χάρτης των έργων εμπλουτίζεται με φωτογραφικό υλικό και video.

Ένα «έξυπνο» εργαλείο για όλους (πολίτες, εκπροσώπους φορέων, δημοσιογράφους κ.α.), το οποίο αποτελεί απτή απόδειξη της φιλοσοφίας της Περιφερειακής Αρχής για απόλυτη διαφάνεια, σαφήνεια, αμεσότητα και αξιοπιστία στην επικοινωνία με τους πολίτες των Ιονίων Νήσων.

Ο διαδραστικός χάρτης των έργων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων είναι διαθέσιμος με ένα απλό κλικ στον εξής σύνδεσμο (link):  www.ioniodinata.gr/map

2019-2023  -  Έργα για δυνατά Ιόνια

Όπως φαίνεται και στα σχετικά infographics, η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων προχώρησε κατά την τετραετία 2019-2023 σε δημοπρατήσεις 196 έργων με τον συνολικό προϋπολογισμό να ανέρχεται στα 136.000.000 €.

Το ποσό αυτό είναι υπερδιπλάσιο (+105%) σε σχέση με το αντίστοιχο ποσό δημοπρατήσεων στη διάρκεια της 5ετους θητείας (2014-2019) της προηγούμενης Περιφερειακής Αρχής, όταν δημοπρατήθηκαν 168 έργα (28 έργα λιγότερα).

Συμπερασματικά, στην τετραετία 2019-2023 σημειώθηκε αύξηση του προϋπολογισμού δημοπρατήσεων σε κάθε ένα από τα Ιόνια Νησιά, ενώ παράλληλα σημειώθηκε αύξηση και του συνολικού αριθμού των έργων στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.

ΦΩΤΟ@ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ