Δευτέρα 04.03.2024 ΚΕΡΚΥΡΑ

O Δήμος Κεντρ. Κέρκυρας στο Ευρ. Πρόγραμμα URBACT IV για την κυκλική οικονομία (video)

URBACT IV
04 Σεπτεμβρίου 2023 / 12:10

Συνάντηση της ομάδας έργου της «Καποδιστριακής Αναπτυξιακής Α.Ε» με την Lead Expert του δικτύου Ελένη Φελέκη

ΚΕΡΚΥΡΑ. Συνάντηση για το Πρόγραμμα Κυκλικής Οικονομίας URBACT πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Σαν Τζιάκομο παρουσία της Δημάρχου του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας Μερόπης Υδραίου,  Αντιδημάρχων, τοπικών φορέων, της Lead Expert του δικτύου Ελένης Φελέκη και της ομάδας έργου της "Καποδιστριακής Αναπτυξιακής Α.Ε." που θα υλοποιήσει το το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα.

Σκοπός της συνάντησης ήταν η παρουσίαση της δομής του προγράμματος, των στόχων του καθώς και των επόμενων βημάτων που απαιτούνται για την αποτελεσματική υλοποίησή του.

Στις 31 Μαΐου 2023 η Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος URBACT IV ενέκρινε 30 Δίκτυα Πόλεων αποτελούμενα από 252 μεμονωμένους εταίρους από 28 Ευρωπαϊκές χώρες.

Από τον Ιούνιο 2023 έως τον Δεκέμβριο 2025 οι εταίροι θα ανταλλάσσουν ιδέες και εμπειρίες, θα μάθουν ο ένας από τον άλλο, θα αναπτύσσουν τις δεξιότητές τους καθώς και Ολοκληρωμένα Σχέδια Δράσης για την αντιμετώπιση των τοπικών τους προκλήσεων.

Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός «ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.» συμμετέχει σε δύο δίκτυα πόλεων, το ένα με επικεφαλής την πόλη του Μονάχου και τίτλο «LET’S GO CIRCULAR» και το άλλο με επικεφαλής την πόλη της Βερόνα και τίτλο «Urban Re-Gen», τα οποία εγκρίθηκαν για χρηματοδότηση από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος.

Μέσα από τη συμμετοχή στα δύο δίκτυα, θα προκύψουν σημαντικά οφέλη τόσο για μια υγιή κυκλική μετάβαση με την εκπόνηση ολοκληρωμένων σχεδίων δράσης κυκλικής οικονομίας όσο και για την ανάπλαση του δημόσιου χώρου μέσω ολοκληρωμένων αστικών αθλητικών κόμβων για τη συμμετοχή των νέων πολιτών.

Στόχοι του προγράμματος αποτελούν:

Η αξιοποίηση των διακρατικών δικτύων για τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας των Ευρωπαϊκών πόλεων,

Η βελτίωση των ικανοτήτων των δικαιούχων στο σχεδιασμό και την υλοποίηση βιώσιμων αστικών αναπτυξιακών πολιτικών, πρακτικών και καινοτόμων λύσεων με ολοκληρωμένο συμμετοχικό τρόπο εστιάζοντας στο χώρο,

Η εξασφάλιση πρόσβασης στη γνώση και στις πρακτικές URBACT στους φορείς πολιτικής & αστικής ανάπτυξης για περαιτέρω αξιοποίησή τους σε τοπικές, περιφερειακές, εθνικές και Ευρωπαϊκές Αστικές Πολιτικές, μέσω της Ευρωπαϊκής Αστικής Πρωτοβουλίας (EUI) & της Αστικής Agenda για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αναμενόμενο αποτέλεσμα της συμμετοχής στο συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι η κατάρτιση ενός Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης (Integrated Action Plan, IAP) που θα άπτεται του κεντρικού θέματος του δικτύου πόλεων στο οποίο θα συμμετέχει ο Αναπτυξιακός Οργανισμός.

Το Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης προσφέρει στις πόλεις μία συγκεκριμένη και σταθερή απόκριση στην πρόκληση της πολιτικής τους. Ακολουθεί μια λογική παρέμβασης η οποία στοχεύει να σχεδιάσει και να υλοποιήσει δράσεις βασισμένες σε δοκιμές. Το Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης θα συνδέσει τις δράσεις των πόλεων με τα Ταμεία της Πολιτικής Συνοχής για να υποστηρίξει την μακροχρόνια υλοποίηση.