Τετάρτη 06.12.2023 ΚΕΡΚΥΡΑ

Στη φάση του Ανταγωνιστικού Διαλόγου ο διαγωνισμός για το έργο ύδρευσης

ΥΔΡΕΥΣΗ
26 Αυγούστου 2023 / 13:12
ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Ανταγωνιστικός Διάλογος αναμένεται να ξεκινήσει στα τέλη Σεπτεμβρίου

ΑΘΗΝΑ. Συνεχίζεται η διαδικασία επιλογής του σχήματος που θα υλοποιήσει το έργο ύδρευσης της Κέρκυρας. Αν και αρκετά έργα ΣΔΙΤ (Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα) έχουν μεταφερθεί στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το συγκεκριμένο έργο παραμένει στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Υπενθυμίζεται ότι μετά την κατάθεση των φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οι τρείς υποψήφιοι που πέρασαν στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού είναι οι:

  1. Ένωση Προσώπων ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ- Τεχνική Εταιρία Χρ. Κωνσταντινίδης
  2. ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.
  3. ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.- ΙΝΤΡΑΚΑΤ- ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.

Ανταγωνιστικός Διάλογος και κατάθεση δεσμευτικών προσφορών

Ο διαγωνισμός πλέον, μετά την ολοκλήρωση της Α΄ Φάσης, που περιλάμβανε την Εκδήλωση Ενδιαφέροντος και την αξιολόγηση των Φακέλων που κατατέθηκαν, θα περάσει στο επόμενο στάδιο. Αυτό το στάδιο χωρίζετε σε δύο μέρη. Το πρώτο είναι αυτό του Ανταγωνιστικού Διαλόγου και το δεύτερο, της κατάθεσης δεσμευτικών προσφορών.

Ο Ανταγωνιστικός Διάλογος, σύμφωνα με πηγές από το  Υπ. Υποδομών και Μεταφορών θα ξεκινήσει στα τέλη Σεπτέμβριου 2023 (με πιθανή ημερομηνία τις 26/09). Στη φάση του Διαλόγου, η κάθε κοινοπραξία θα συζητήσει ξεχωριστά με την Αναθέτουσα Αρχή. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, οι τρείς υποψήφιοι θα εξετάσουν τη διακήρυξη που θα τους αποσταλεί από το ΥΠΥΜ και σε αυτή τη βάση θα συζητήσουν, μεταξύ άλλων, θέματα τεχνικής, νομικής, οικονομικής και περιβαλλοντολογικής φύσεως σχετικά με το έργο. Η φάση του Διαλόγου αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους. Η Αναθέτουσα Αρχή αφού ολοκληρωθεί ο Διάλογος, θα επιλέξει τη λύση ή τις λύσεις που ανταποκρίνονται με τον καλύτερο τρόπο στις ανάγκες της. Εν συνεχεία θα κηρύξει τη λήξη του Διαλόγου και θα ενημερώσει τα τρία σχήματα. Το στάδιο Β1 ολοκληρώνεται με την έγκριση από την Αναθέτουσα Αρχή του οριστικού Βασικού Σχεδιασμού του Έργου και την έγκριση των τευχών της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών του επόμενου και τελικού Σταδίου (Β2).

Ακολούθως, ο διαγωνισμός θα περάσει στο δεύτερο σκέλος της Β΄ Φάσης, το οποίο περιλαμβάνει την κατάθεση των οριστικών δεσμευτικών προσφορών από τους πιθανούς αναδόχους. Έπειτα οι προσφορές των υποψηφίων θα αξιολογηθούν από την Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού όπως αυτή έχει οριστεί και συγκροτηθεί από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Τα επόμενα βήματα

Μόλις ολοκληρωθεί και αυτή η διαδικασία, θα επιλεγεί ο Προσωρινός Ανάδοχος και θα συνταχθεί η σύμβαση του έργου. Η διαδικασία της σύνταξης της Σύμβασης αναμένεται να ολοκληρωθεί σε 3-4 μήνες. Ο Προσωρινός Ανάδοχος, θα κληθεί να συστήσει Ανώνυμη Εταιρεία Ειδικού Σκοπού, η οποία θα υπογράψει τη Σύμβαση Σύμπραξης.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το ΥΠΥΜ, η Β΄ Φάση του Διαγωνισμού αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί σε ένα έτος.

ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Βασίλης Πανταζόπουλος είναι απόφοιτος του τμήματος Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Ρόδος), με ειδίκευση στις Διεθνείς Σχέσεις. Επιπλέον, είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου από το Πανεπιστήμιο του Reading στις Στρατηγικές Σπουδές.