Κυριακή 10.12.2023 ΚΕΡΚΥΡΑ

Έρευνα Ιονίου Πανεπιστημίου για τις ανάγκες της φοιτητικής στέγασης

Ιόνιο Πανεπιστήμιο
19 Αυγούστου 2023 / 16:29

Η συμπλήρωση του ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου για τη στέγαση από τις φοιτήτριες και τους φοιτητές του Ιδρύματος είναι ανώνυμη, και θα είναι ανοικτή μέσω σχετικής εφαρμογής έως την Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου

ΚΕΡΚΥΡΑ (ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ). Για πρώτη φορά το Ιόνιο Πανεπιστήμιο ξεκινά μία προσπάθεια ακριβούς οριοθέτησης και ανάλυσης του πλαισίου παροχής φοιτητικής στέγης στα Ιόνιο Νησιά, με επιστημονική ακρίβεια και τεκμηρίωση. Στο πλαίσιο αυτής της συστηματικής προσπάθειας το Ίδρυμα ετοίμασε ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο που σχεδιάσθηκε ειδικά με την επιδίωξη να διερευνήσει με την μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια και πληρότητα τις βασικές ανάγκες και προτάσεις του φοιτητικού πληθυσμού και στους τρεις κύκλους σπουδών σχετικά με την στέγαση, καθώς και τον βαθμό ικανοποίησης όσων έλαβαν στέγαση από το Ίδρυμα. 

Η συμπλήρωση του ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου για τη στέγαση από τις φοιτήτριες και τους φοιτητές του Ιδρύματος είναι ανώνυμη, και θα είναι ανοικτή μέσω σχετικής εφαρμογής έως την Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου.  

Τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από την ηλεκτρονική συλλογή των δεδομένων για όλα τα νησιά στα οποία εδρεύουν Τμήματα του Ιδρύματος θα αποτελέσουν την ρεαλιστική και τεκμηριωμένη αφετηρία ενός απολύτως αναγκαίου και επιτακτικού διαλόγου με την τοπική κοινωνία για τις μεγάλες και κρίσιμες ανάγκες σχετικά με τη φοιτητική στέγη. 

ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ