Κυριακή 10.12.2023 ΚΕΡΚΥΡΑ

Ξεκίνησε η ψηφιοποίηση του αρχείου της Διεύθυνσης Μεταφορών από την ΠΙΝ

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
09 Αυγούστου 2023 / 17:22
ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ

Με την ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης θα είναι δυνατή η παροχή μιας σειράς υπηρεσιών, οι οποίες μέχρι τώρα παρέχονται μόνο με φυσική παρουσία στα γραφεία της Διεύθυνσης Μεταφορών

ΚΕΡΚΥΡΑ. Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων ανακοίνωσε την έναρξη του έργου ψηφιοποίησης του αρχείου της Διεύθυνσης Μεταφορών, κίνηση που αποτελεί το πρώτο στάδιο της ευρύτερης δράσης ψηφιακού μετασχηματισμού της Περιφέρειας. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) μέσω του Προγράμματος Επιχειρησιακής Πρότασης (ΠΕΠ) «Ιόνια Νησιά 2014-2021» και υλοποιείται με την υποστήριξη του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Πρόκειται να ψηφιοποιηθούν περίπου 90.000 φάκελοι αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Με την ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης θα είναι δυνατή η παροχή, ψηφιακά, μιας σειράς υπηρεσιών, οι οποίες μέχρι τώρα παρέχονται μόνο με φυσική παρουσία στα γραφεία της Διεύθυνσης Μεταφορών.

Οι υπηρεσίες που θα προσφέρονται σε πολίτες και επιχειρήσεις θα είναι οι εξής:

 1. Χορήγηση Κοινοτικής άδειας ΕΕ για Λ.Δ.Χ. – Βιβλίο έκτακτων διαδρομών ΕΕ – Τεύχος καταστάσεων επιβατών συμφωνίας Interbus.
 2. Χορήγηση κοινοτικής άδειας Ε.Ε. για Φορτηγά Δημοσίας Χρήσης (Φ.Δ.Χ.).
 3. Καταχώριση οχήματος (Ε.Ι.Χ. – Δ.Ι.Χ.) μετά από δήλωση κλοπής του (για νομικά πρόσωπα).
 4. Καταχώριση οχήματος (Ε.Ι.Χ. – Δ.Ι.Χ.) μετά από δήλωση κλοπής του (για φυσικά πρόσωπα).
 5. Οριστική διαγραφή οχήματος (για νομικά πρόσωπα).
 6. Οριστική διαγραφή οχήματος (για φυσικά πρόσωπα).
 7. Οριστική διαγραφή οχήματος λόγω επαναταξινόμησης σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ε.Ε.
 8. Περί μη χορήγησης ΠΕΙ – (Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας) – Υπαγωγή σε εξαιρέσεις.
 9. Χορήγηση ειδικής άδειας οδήγησης επιβατηγού δημόσιας χρήσης (ΕΔΧ) αυτοκινήτου.
 10. Ανανέωση ειδικής άδειας οδήγησης επιβατηγού δημόσιας χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτου.
 11. Χορήγηση αντιγράφου ειδικής άδειας οδήγησης επιβατηγού δημόσιας χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτου λόγω απώλειας ή φθοράς ή κλοπής.
 12. Αναγγελία έναρξης λειτουργίας σχολής/κέντρου επαγγελματικής κατάρτισης οδηγών οχημάτων μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων (σχολή ΠΕΙ).
 13. Αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψήφιων οδηγών/ Ανανέωση δικαιώματος άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψήφιων οδηγών/ Αντιγράφου δικαιώματος άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψήφιων οδηγών.
 14. Αναγγελία ίδρυσης και λειτουργίας σχολής (και υποκαταστήματος σχολής) υποψήφιων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών.
 15. Αναγγελία ίδρυσης και λειτουργίας κέντρου θεωρητικής εκπαίδευσης υποψήφιων οδηγών (ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.).
 16. Αναγγελία εκπαιδευτή υποψήφιων οδηγών προερχόμενου από κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί έναρξης της ίδιας δραστηριότητας στην Ελλάδα.
 17. Αναγγελία ίδρυσης και λειτουργίας σχολής επαγγελματικής κατάρτισης μεταφορέων (ΣΕΚΑΜ).
 18. Αναγγελία ίδρυσης και λειτουργίας σχολής επαγγελματικής κατάρτισης οδηγών οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (ΣΕΚΟΟΜΕΕ).
 19. Αναγγελία έναρξης λειτουργίας συνεργείου Επισκευής και Συντήρησης Αυτοκινήτων, Μοτοσικλετών και Μοτοποδηλάτων λόγω αλλαγής δικαιούχου.
 20. Χορήγηση – ανανέωση εξουσιοδότησης κάρτας ελέγχου καυσαερίων (για βενζινοκίνητα ή υγραεριοκίνητα  αυτοκίνητα).
 21. Χορήγηση – ανανέωση εξουσιοδότησης κάρτας ελέγχου καυσαερίων (για πετρελαιοκίνητα  αυτοκίνητα).
 22. ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΤΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ – ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ – ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ (ΓΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ).
 23. Αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη αυτοκινήτων – μοτοσικλετών – μοτοποδηλάτων (για προϋπηρεσία στην αλλοδαπή).

ΦΩΤΟ@ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (Το αρχείο της Διεύθυνσης Μεταφορών πρίν την έναρξη του έργου της ψηφιοποίησης) 

ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Βασίλης Πανταζόπουλος είναι απόφοιτος του τμήματος Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Ρόδος), με ειδίκευση στις Διεθνείς Σχέσεις. Επιπλέον, είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου από το Πανεπιστήμιο του Reading στις Στρατηγικές Σπουδές.