Κυριακή 10.12.2023 ΚΕΡΚΥΡΑ

6 εκατομμύρια από την ΠΙΝ για την αποκατάσταση του δρόμου στο Μύρτο

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
04 Αυγούστου 2023 / 19:22

Χρηματοδότηση ύψους 6.000.000 € από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων στον Δήμο Σάμης για το έργο αποκατάστασης του δημοτικού δρόμου προς την παραλία του Μύρτου, ο οποίος επλήγη από τον «Ιανό»

ΚΕΡΚΥΡΑ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ). Ομόφωνα εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων, κατά τη συνεδρίαση του την Πέμπτη 3 Αυγούστου 2023 με τηλεδιάσκεψη, η προγραμματική σύμβαση μεταξύ Π.Ι.Ν.-Π.Ε. Κεφαλληνίας & Δήμου Σάμης για το υποέργο με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΥΡΤΟΥ ΑΠΟ Χ.Θ.0+000 - Χ.Θ. 1+450 ΚΑΙ ΑΠΟ Χ.Θ.1+750 ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ», το οποίο έχει προϋπολογισμό 6.000.000 € συμπεριλαμβανομένων της εκτιμώμενη δαπάνης αναθεώρησης, των απρόβλεπτων και απολογιστικών δαπανών, καθώς και Φ.Π.Α. που αναλογεί.

Σκοπός του ανωτέρω αναφερόμενου υποέργου είναι να επιδιορθώσει και να καταστήσει λειτουργικό και ασφαλές ένα μεγάλο τμήμα του δημοτικού δρόμου προς Μύρτο του Δήμου Σάμης, που επλήγη σε μεγάλο βαθμό από τον μεσογειακό κυκλώνα «Ιανό», ενός πολύ σημαντικού δρόμου, με τεράστιο τουριστικό ενδιαφέρον και απαραίτητο για την αναπτυξιακή πορεία των όμορων περιοχών, του Δήμου Σάμης αλλά και ολόκληρου του νησιού. Σημειώνεται δε, ότι τόσο ο Δήμος Σάμης, όσο και το σύνολο της επικράτειας των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Όπως υπογράμμισε στην εισήγησή του ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κεφαλονιάς & Ιθάκης, Σταύρος Τραυλός: «Ο Μεσογειακός κυκλώνας «Ιανός» που με σφοδρότητα έπληξε τις 17 και 18 Σεπτεμβρίου 2020 το νησί της Κεφαλονιάς, με έντονες βροχές-καταιγίδες και ισχυρότατους ανέμους, προκάλεσε σοβαρές ζημιές και στο Δήμο Σάμης. Η Δημοτική οδός πρόσβασης από την επαρχιακή οδό Αργοστολίου-Φισκάρδου στην παραλία του Μύρτου, συνολικού μήκους 2,5χλμ, υπέστη σοβαρές καταστροφές και από τις συνεπακόλουθες πλημμύρες της 18ης και 19ης Σεπτεμβρίου 2020, οι οποίες έχουν μεν αποκατασταθεί με προσωρινό τρόπο, αλλά χρήζουν σοβαρού τεχνικού έργου».

Η χρηματοδότηση θα πραγματοποιηθεί από τους πόρους της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων - Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας & Ιθάκης, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. πρωτ. 57425/22-05-2023 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων /ΑΔΑ: ΩΝΒ446ΜΤΛΡ-ΑΓ3/ με την οποία εγκρίθηκε η ΣΑΝΠ822 για το έτος 2023 και στην οποία περιλαμβάνεται το εν θέματι έργο συνολικού προϋπολογισμού 21.951.583,51 με 11 υποέργα. Το υποέργο 9 έχει προϋπολογισμό 6.000.000 € συμπεριλαμβανομένων της εκτιμώμενης δαπάνης αναθεώρησης, των απρόβλεπτων και απολογιστικών δαπανών, καθώς και του Φ.Π.Α. που αναλογεί.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο προχώρησε βάσει της εισήγησης στον ορισμό δύο τακτικών μελών και δύο αναπληρωματικών μελών ως εκπροσώπους της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης. Τα μέλη αυτά είναι τα παρακάτω:

Τραυλός Σταύρος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης με αναπληρωτή τον Ορφανουδάκη Εμμανουήλ, Θεματικό Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Τεχνικών Έργων και Δρακουλόγκωνας Παναγής, Περιφερειακός Σύμβουλος Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με αναπληρωτή τον Σπανό Δημήτριο, Περιφερειακό Σύμβουλο Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.