Κυριακή 10.12.2023 ΚΕΡΚΥΡΑ

Ερωτηματολόγιο του Ιονίου Πανεπιστημίου για τη φοιτητική στέγαση

Ιόνιο Πανεπιστήμιο
04 Αυγούστου 2023 / 17:37

Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο διενεργεί έρευνα μέσω ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου με την επιδίωξη να διερευνήσει τις βασικές ανάγκες και προτάσεις του φοιτητικού πληθυσμού σχετικά με την στέγαση

ΚΕΡΚΥΡΑ (ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ). Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο διενεργεί σημαντική έρευνα μέσω ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου με την επιδίωξη να διερευνήσει με την μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια και πληρότητα τις βασικές ανάγκες και προτάσεις του φοιτητικού πληθυσμού και στους τρεις κύκλους σπουδών σχετικά με την στέγαση, καθώς και τον βαθμό ικανοποίησης και τις παρατηρήσεις όσων έλαβαν στέγαση από το Ίδρυμα στην Φοιτητική Εστία ή σε συνεργαζόμενα ξενοδοχεία. Η εφαρμογή του ερωτηματολογίου διαμορφώθηκε μέσω αγαστής συνεργασίας της Πρυτανικής Αρχής με την ομάδα web και με την συνέργεια των τεχνικών και διοικητικών υπηρεσιών του Ιδρύματος.

Παροτρύνουμε τις φοιτήτριες και τους φοιτητές του Ιδρύματος να συμπληρώσουν το ανώνυμο ερωτηματολόγιο από την Παρασκευή 4 Αυγούστου έως και την Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου 2023. Η συμπλήρωση του ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου για τη στέγαση είναι εξαιρετικά απλή. Aποτελείται από ερωτήσεις κλειστού τύπου που δύναται να απαντηθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Όλες οι πληροφορίες που παρέχονται μέσω των απαντήσεων είναι άκρως εμπιστευτικές και ανώνυμες και δεν συνδέονται με το email στο οποίο εστάλη η πρόσκληση συμμετοχής ή με οποιοδήποτε άλλο προσωπικό δεδομένο. Αν για κάποιο λόγο χρειαστεί να διακοπεί η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, η δυνατότητα προσωρινής αποθήκευσης των απαντήσεων δεν είναι διαθέσιμη, λόγω ακριβώς της ανώνυμης φύσης του ερωτηματολογίου. Με τον ίδιο σύνδεσμο που εστάλη στο αρχικό (και τα υπενθυμιστικά) email μπορεί να ξεκινήσει κανονικά η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου εκ νέου.

Η συμμετοχή όλων των φοιτητριών και των φοιτητών του Ιδρύματος, με καταγραφή των πολύτιμων απόψεων και προτάσεών τους, είναι ιδιαιτέρως σημαντική για την προσπάθεια περαιτέρω βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών και για την πληρέστερη καταγραφή των μεγάλων και κρίσιμων αναγκών όσον αφορά στη φοιτητική στέγη.