Κυριακή 10.12.2023 ΚΕΡΚΥΡΑ

Μια οφειλόμενη διόρθωση

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΞΓΜΔ
01 Αυγούστου 2023 / 14:18

Για τις Πανελλαδικές εξετάσεις, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και το Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης & Διερμηνείας

Τα αποτελέσματα των πανελλαδικών εξετάσεων έφεραν χαμόγελα χαράς στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο (ΙΠ) και στα περισσότερα των τμημάτων του. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, παρά τις αντίξοες συνθήκες για την εγχώρια ανώτατη εκπαίδευση συνολικά, το ΙΠ βελτίωσε αισθητά τα δεδομένα του και συνέχισε την ανοδική του πορεία. Στους χαρούμενους δικαίως και το Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας (ΤΞΓΜΔ), το οποίο διαχρονικά έχει μια θέση υψηλή στον ακαδημαϊκό χάρτη της χώρας. Η εκ νέου επιτυχία του Τμήματός μας όμως (το οποίο υπηρετώ από τη θέση του πρωτοβάθμιου καθηγητή) και η εύλογη χαρά της κοινότητάς του δεν απαλλάσσει από την ευθύνη να επανορθωθεί μια αθέλητη, είμαι σίγουρος, ανακρίβεια, απότοκος της ευφορίας των ημερών (και ίσως μιας μη καλής γνώσης πως ακριβώς έχουν τα εκπαιδευτικά πράγματα). Διότι, πανεπιστήμιο σημαίνει πρωτίστως αναζήτηση και κριτική διδασκαλία της αλήθειας (θνητής πάντοτε και επισφαλούς).

Όπως με πληροφόρησαν λοιπόν διαδικτυακοί φίλοι και γνωστοί στο νησί της Κέρκυρας (διαμαρτυρόμενοι κάποιοι εξ αυτών), και το διαπίστωσα εν συνεχεία κι ο ίδιος, λέχθηκε και φέτος, όπως και πέρυσι, και αναπαρήχθη στα κοινωνικά μέσα και τον ηλεκτρονικό τύπο,  ότι το ΤΞΓΜΔ έχει τον/την πρώτο/τη των πρώτων, τον/την επιτυχόντα/ούσα με την υψηλότερη βαθμολογία και τα περισσότερα μόρια στις εισαγωγικές, κι ως προς τούτο είναι ως ακαδημαϊκό τμήμα στην κορυφή. Η αλήθεια είναι όμως ότι για την εισαγωγή στο ΤΞΓΜΔ υπάρχουν συν ΔΥΟ εξεταζόμενα ειδικά μαθήματα ξένων γλωσσών. ΕΞΙ δηλαδή συνολικά, ενώ στο σύνολο σχεδόν των άλλων τμημάτων της χώρας τα μαθήματα είναι ΤΕΣΣΕΡΑ (ή πέντε στις ξένες φιλολογίες, κ.λπ.), των οποίων τα χιλιάδες μόρια εν προκειμένω "προστίθενται" στο τελικό νούμερο.

Προς διάλυση της σύγχυσης λοιπόν και προς άρση της παρανόησης για το 2023 ο πρώτος των πρώτων είναι ο κος Φίλιππος Φούφας, ο οποίος πέτυχε τον υψηλότερο μέσο όρο βαθμολογίας μεταξύ όλων των επιτυγχόντων της χώρας, ήτοι το απόλυτο ΕΙΚΟΣΙ σε όλα τα εξεταζόμενα μαθήματα, 20 ακριβώς κι από τους οκτώ βαθμολογητές, έλαβε εντέλει 20.000 μόρια (δεν έχασε ούτε 1 μόριο, δηλαδή), και εισήχθη στη Νομική Αθηνών. Ήταν η υψηλότερη επίδοση δε από καταβολής του θεσμού των πανελλαδικών. Για μένα προσωπικά αυτή η συζήτηση περί πρώτων (ή και βάσεων ακόμη) είναι γενικότερα ανούσια και παραπλανητική για πολλούς λόγους, αφορά δε ανόμοιες καταστάσεις και δεν πρέπει να γίνεται. Και σίγουρα το ΤΞΓΜΔ του ΙΠ είναι αντικειμενικά ένα πολύ αξιόλογο τμήμα, με εξαιρετικό διδακτικό προσωπικό, ένα τμήμα με ποιοτικό πρόγραμμα σπουδών, στην αξία του οποίου οποιεσδήποτε καλοπροαίρετες μέσα στη χαρά μας υπερβολές δεν προσθέτουν απολύτως τίποτα.

Γιάννης Λαζαράτος

Καθηγητής

ΤΞΓΜΔ- Ιόνιο Πανεπιστήμιο