Κυριακή 10.12.2023 ΚΕΡΚΥΡΑ

Παράταση Πρόσκλησης συμμετοχής στη Διαβούλευση για το «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Χωρικής Ανάπτυξης»

Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας
21 Ιουλίου 2023 / 13:24

Η νέα προθεσμία λήγει την Κυριακή 30/07

ΚΕΡΚΥΡΑ (ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ ΔΗΜΟΣ). Ανακοινώνεται ότι παρατείνεται η προθεσμία υποβολής δήλωσης συμμετοχής στην διαδικασία διαβούλευσης και στις θεματικές ομάδες (πλατφόρμες) των ενδιαφερόμενων Φορέων έως και την ΚΥΡΙΑΚΗ, 30 ΙΟΥΛΙΟΥ 2023 .

Οι «θεματικές ομάδες» (πλατφόρμες διαβούλευσης) είναι :

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 1: Τοπική Οικονομία

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 2: Πολιτιστικό κεφάλαιο

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 3: Αστική αναζωογόνηση

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 4: Ανθεκτικότητα

κυρίως:

Βιώσιμος Τουρισμός

Δημιουργική-Πολιτιστική Οικονομία

κυρίως:

Πολιτιστική κληρονομιά

Σύγχρονος πολιτισμός, δημιουργία, τέχνες

κυρίως:

Αισθητική δημόσιου χώρου (ΝΕΒ)

Αστική Κινητικότητα (ΣΒΑΚ)

κυρίως:

Κοινωνική ανθεκτικότητα

Ανθεκτικότητα στην Κλιματική αλλαγή

 

Οι Φορείς μπορούν να υποβάλουν την  δήλωση συμμετοχής τους αποστέλλοντας  μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected] τα  ακόλουθα στοιχεία:

  -Επωνυμία Φορέα και στοιχεία επικοινωνίας

  -Υπεύθυνος Φορέα ( με νομιμοποιητικά στοιχεία )

  -Εκπρόσωπος στη διαβούλευση (νόμιμος ή αρμόδια εξουσιοδοτημένος) με στοιχεία επικοινωνίας

  -Δήλωση ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (από 1 έως 4 που να συνάδουν με το αντικείμενο -σκοπό του Φορέα)

Σημειώνεται ότι , το  «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Χωρικής Ανάπτυξης (ΟΣΧΑ) για την ανάδειξη της Πόλης της Κέρκυρας ως Διεθνώς αναγνωρίσιμου Πολυ-θεματικού, Πολυ-προϊοντικού και Δημιουργικού Πολιτιστικού Προορισμού» καταρτίσθηκε και εγκρίθηκε στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2014-2020, ενώ υλοποιείται  με χρηματοδότηση κυρίως από πόρους του ΠΕΠ Ιόνια Νησιά 2014-2020. Στοχεύει στη διασύνδεση του πολιτιστικού αποθέματος και της ιδιαίτερης ταυτότητας της πόλης με την ποιοτική αναβάθμιση και εμπλουτισμό του πολιτιστικού κεφαλαίου, ενίσχυση της επιχειρηματικότητας –με έμφαση στην καινοφανή και νεοφυή πολιτιστική δημιουργία- και στη σύνδεσή τους με νέα τουριστικά προϊόντα.

Το Ολοκληρωμένο Σχέδιο Χωρικής Ανάπτυξης (ΟΣΧΑ) μπορεί να χρηματοδοτηθεί και  στη νέα προγραμματική περίοδο, με πόρους του ΕΠ «Ιόνια Νησιά» 2021-2027 (κυρίως), αφού πρώτα επικαιροποιηθεί η  στρατηγική,  ώστε να συνάδει με τους στόχους και τους κανόνες του νέου ΕΣΠΑ.

Η επικαιροποίηση της «τοπικής στρατηγικής» του ΟΣΧΑ και η εξειδίκευσή της σε επιχειρησιακό, χρηματοδοτικό και οργανωτικό επίπεδο,  θα γίνει μέσω διαδικασίας  διαβούλευσης από τις θεματικές ομάδες που θα συσταθούν. Θα ακολουθήσει η επιχειρησιακή συγκρότηση και οργάνωση του Σχεδίου στο πλαίσιο των προϋποθέσεων, δεσμεύσεων και κατευθύνσεων του ΕΣΠΑ 2021-2027. Το ακριβές χρονοδιάγραμμα θα προκύψει στο πλαίσιο της συνεργασίας με τη Διαχειριστική Αρχή των Ιονίων Νήσων.

Η πρόσκληση συμμετοχής και κάθε άλλο στοιχείο σχετικά με την επικαιροποίηση της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) της Πόλης της Κέρκυρας, του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου (https://corfu.gr/category/oloklhrwmenes-xwrikes-ependyseis-draseis-espa/

ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ