Κυριακή 03.03.2024 ΚΕΡΚΥΡΑ

Διαγωνισμός φωτογραφίας από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
17 Ιουνίου 2023 / 17:17

Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε νέους και νέες, ηλικίας 18 έως 25 ετών που κατοικούν στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και θέλουν να συμβάλλουν στην ανάδειξη του προβλήματός της θαλάσσιας ρύπανσης στην περιοχή τους

ΚΕΡΚΥΡΑ (Περιφέρεια Ιονίων Νήσων).  Η θαλάσσια ρύπανση είναι μια από τις βασικότερες απειλές που δέχεται το θαλάσσιο οικοσύστημα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Η πίεση που ασκείται στο παράκτιο φυσικό περιβάλλον επιδεινώνεται εξαιτίας των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων και της κλιματικής αλλαγής, δημιουργώντας αβεβαιότητα για τη διατήρηση της ποιότητας του περιβάλλοντος, την προστασία των οικοσυστημάτων, αλλά και για τη ζωή και την ευημερία του ανθρώπου.

Ανάμεσα στους στόχους του έργου διασυνοριακής συνεργασίας με τίτλο AETHER «Alliance for the Effective Transnational Handling of Environmental Resources», περιλαμβάνεται η ενίσχυση της ευαισθητοποίησης των νέων για τη μείωση της θαλάσσιας ρύπανσης και της ρύπανσης των ακτών. Στο πλαίσιο αυτό, η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, διοργανώνει «Διαγωνισμό Φωτογραφίας» και καλεί τους νέους και τις νέες των νησιών της Περιφέρειας να στείλουν το δικό τους μήνυμα για τη μείωση της θαλάσσιας ρύπανσης μέσα από μια πρωτότυπη και δημιουργική φωτογραφία.

Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε νέους και νέες, ηλικίας 18 έως 25 ετών που κατοικούν στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και θέλουν να συμβάλλουν στην ανάδειξη του προβλήματός της θαλάσσιας ρύπανσης στην περιοχή τους, στέλνοντας το δικό τους μήνυμα για την προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν μέρος στον διαγωνισμό υποβάλλοντας την αίτηση συμμετοχής, μαζί με την πρωτότυπη φωτογραφία με την οποία θα αποτυπώνουν το δικό τους μήνυμα για τη μείωση της θαλάσσιας ρύπανσης στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να υποβάλλουν τη φωτογραφία τους μαζί με τη συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη αίτηση συμμετοχής στην παρακάτω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected] έως τις 23/6/2023. Οι φωτογραφίες που θα γίνουν δεκτές θα δημοσιευθούν στη σελίδα του έργου “AETHER” στο Facebook με αναφορά στο όνομα του φωτογράφου/συμμετέχοντα και στον τίτλο της φωτογραφίας. Νικητές θα αναδειχθούν οι δύο συμμετοχές που θα συγκεντρώσουν τα περισσότερα “Like” στη σελίδα του έργου “AETHER” στο Facebook μέχρι τις 30/6/2023. (https://www.facebook.com/InterregAETHER/ )

Οι Νικητές του διαγωνισμού θα λάβουν από ένα δώρο ψηφιακής τεχνολογίας (ασύρματα ακουστικά -1ο βραβείο και ασύρματα ηχεία- 2ο βραβείο).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους συμμετοχής στον διαγωνισμό επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://pin.gov.gr/?p=38381

Το έργο AETHER «Alliance for the Effective Transnational Handling of Environmental Resources» χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Interreg V-A «Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020».