Παρασκευή 22.09.2023 ΚΕΡΚΥΡΑ

Δράση αιμοδοσίας από το Τμήμα Κέρκυρας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας

Τεχνικό Επιμελητήριο Κέρκυρας
09 Ιουνίου 2023 / 19:22

Ιδιαίτερα οι νέοι μηχανικοί θα πρέπει να αγκαλιάσουν και να στηρίξουν την ιδέα της εθελοντικής αιμοδοσίας, συμμετέχοντας στις εθελοντικές αιμοδοσίες που οργανώνονται από το Περιφερειακό Τμήμα και να γνωρίσουν τα οφέλη της

ΚΕΡΚΥΡΑ (Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας/ Τμήμα Κέρκυρας). Η Επιτροπή Αιμοδοσίας της Ομάδας Εθελοντών Αιμοδοτών ΤΚ/ΤΕΕ – «Σχεράνι» και η Διοίκηση του Π. Τμήματος Κέρκυρας του ΤΕΕ, σε συνεργασία  με το Τμήμα Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας, σας καλούν  να λάβετε μέρος στην δέκατη τρίτη οργανωμένη  αιμοδοσία,  η οποία θα πραγματοποιηθεί στα Γραφεία του Π. Τμήματος, την  Δευτέρα 19 Ιουνίου 2023 και ώρες από 09.30 έως 13.00.

Το Περιφερειακό Τμήμα Κέρκυρας του ΤΕΕ ίδρυσε το έτος 2011 την Τράπεζα Αίματος με το όνομα «Σχεράνι» (Σχερία + ρανίς = σταγόνα), η οποία με την υπ’ αρ. ΑΝΤ/2019/Σ07/Τ/02/12/02/2019 απόφαση της Αντιπροσωπείας του Π. Τμήματος μετονομάστηκε σε Ομάδα Εθελοντών Αιμοδοτών ΤΚ/ΤΕΕ «Σχεράνι», με σκοπό:
Τη δημιουργία διαρκούς παρακαταθήκης αίματος για την αντιμετώπιση των αναγκών των μελών της.

Την παροχή βοήθειας και τη συμπαράσταση για την εξεύρεση αίματος στις έκτακτες ανάγκες των μελών, όταν δεν υπάρχει διαθέσιμο απόθεμα στην Τράπεζα.
Την ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και εθελοντικής προσφοράς αίματος στο συλλογικό χώρο και το κοινωνικό περιβάλλον των μελών του ΤΚ/ΤΕΕ.

Σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας της, που εγκρίθηκε από την Αντιπροσωπεία του Π.  Τμήματος, μέλη της «Σχεράνι» μπορεί να γίνουν οι Μηχανικοί της Κέρκυρας, τα συγγενικά τους πρόσωπα, οι εργαζόμενοι στην Υπηρεσία αλλά και τρίτοι.

Στόχος της τριμελούς Επιτροπής Αιμοδοσίας της Ομάδα Εθελοντών Αιμοδοτών ΤΚ/ΤΕΕ «Σχεράνι», είναι η πραγματοποίηση, τουλάχιστον, δύο αιμοδοσιών τον χρόνο. 
Αποτελεί, δε, μια κορυφαία πρωτοβουλία, την οποία πρέπει να στηρίξουμε, συμμετέχοντας ενεργά, τόσο στις οργανωμένες ή μη αιμοδοσίες, όσο και στη διάδοσή της.

Να επισημάνουμε ότι από το έτος ίδρυσης της «Σχεράνι», έχει συλλεχθεί ένας ικανοποιητικός αριθμός φιαλών αίματος, ενώ έχουν καλυφθεί απόλυτα οι ανάγκες σε αιμοδοσία αρκετών μηχανικών και μελών των οικογενειών τους.

Ιδιαίτερα οι νέοι μηχανικοί  θα πρέπει να αγκαλιάσουν και να στηρίξουν την ιδέα της εθελοντικής αιμοδοσίας, συμμετέχοντας στις εθελοντικές αιμοδοσίες που οργανώνονται από το Περιφερειακό Τμήμα και να γνωρίσουν τα οφέλη της που αφορούν τόσο στην βοήθεια προς το συνάνθρωπο αλλά και προς το ίδιο τον οργανισμό τους.  

Το αίμα είναι αγαθό που το έχουμε όλοι.

Όλοι το χρειαζόμαστε.

Αλλά ούτε πουλιέται, ούτε αγοράζεται.

Ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες οι ανάγκες σε αίμα είναι αυξημένες.

Η αιμοδοσία είναι κορυφαία ένδειξη αγάπης και προσφοράς προς τον συνάνθρωπο.