Σάββατο 20.07.2024 ΚΕΡΚΥΡΑ

Ερευνητική δράση του «Ionian Hall of Science» για το brain drain

Ιόνιο Πανεπιστήμιο
06 Ιουνίου 2023 / 15:31

Από την ερευνητική ομάδα του Εργαστηρίου Μελέτης Απόδημου Επτανησιακού Ελληνισμού του Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας του Ιονίου Πανεπιστημίου

ΚΕΡΚΥΡΑ (ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ). Η ερευνητική ομάδα του Εργαστηρίου Μελέτης Απόδημου Επτανησιακού Ελληνισμού του Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, σχεδίασε και υλοποίησε την εφαρμογή Ionian Hall of Science” (Παγκόσμιο Δίκτυο Επιστημόνων των Ιονίων Νήσων) το 2022. Η εφαρμογή αποτελεί την πρώτη ουσιαστική προσπάθεια καταγραφής και δικτύωσης του επιστημονικού δυναμικού με καταγωγή από τα Ιόνια Νησιά σε όλο τον κόσμο.

Το Ionian Hall of Science” καθοδηγείται επιστημονικά τόσο από Συμβουλευτική επιτροπή που αποτελείται από επιστήμονες διεθνούς κύρους όσο και από Επιστημονικό συμβούλιο (https://science.ihellenism.org/hall-of-science-team/).

Κεντρικός στόχος του Ionian Hall of Science”είναι ο εμπλουτισμός του με καταγραφές επιστημόνων και η ταυτόχρονη ενεργοποίηση τους σε θέματα που αφορούν την Επιστημονική κοινότητα, τις τοπικές κοινωνίες και την Επιστήμη στην χώρα μας γενικότερα.

Η εφαρμογή επιτρέπει στους ίδιους τους επιστήμονες να καταγραφούν εθελοντικά. Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα και σε τρίτους να εντοπίσουν και να προτείνουν επιστήμονες που στη συνέχεια, αφού ενημερωθούν, καλούνται να αποδεχθούν τη συμμετοχή τους στο Ionian Hall of Science”. Όλα αυτά γίνονται με εξαιρετικά απλό τρόπο, με λίγα click, στο website: https://science.ihellenism.org/.

Μία από τις πρώτες ερευνητικές δράσεις/πρωτοβουλίες του Ionian Hall of Science” είναι η μελέτη και παραγωγή προτάσεων για την αναστροφή του φαινομένου του brain drain που αφορά ιδιαίτερα τη χώρα μας, ειδικά στα χρόνια της έντονης οικονομικής κρίσης. Κανένας δεν θέλει άνθρωποι με υψηλό μορφωτικό επίπεδο, που οι περισσότεροι έχουν φοιτήσει σε Ελληνικά Πανεπιστήμια, να φεύγουν από τη χώρα για να εργαστούν στο εξωτερικό.

Στο πλαίσιο αυτό, σε συνεργασία με μεταπτυχιακούς φοιτητές, δημιουργήθηκε ένα ερωτηματολόγιο με στόχο την αποτύπωση των απόψεων των Ελληνικής καταγωγής Επιστημόνων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σχετικά με το φαινόμενο.

Το ερωτηματολόγιο είναι διαθέσιμο στα Ελληνικά και στα Αγγλικά στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://forms.gle/nhyvuiekJiftxvgx6

Προσκαλούμε όλους τους Επιστήμονες Ελληνικής καταγωγής, σε όλο τον κόσμο, να απαντήσουν στο ερωτηματολόγιό αυτό, ώστε να καταγραφεί η γνώμη και οι προτάσεις τους για το φαινόμενο του brain drain.
Τα συμπεράσματα της έρευνας θα ανακοινωθούν τον Ιούλιο του 2023 και θα είναι ελεύθερα διαθέσιμα σε όλους.