Παρασκευή 22.09.2023 ΚΕΡΚΥΡΑ

Λήγει η προθεσμία για ρύθμιση οφειλών στη ΔΙΑΔΕΥΑΚ

Ρύθμιση οφειλών
02 Ιουνίου 2023 / 10:43

Μετά την παρέλευση της προθεσμίας η ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α.Δ.Κ. θα βρεθεί στην δυσάρεστη θέση να προβεί σε διακοπές υδροδότησης καταναλωτών με ανεξόφλητες οφειλές

ΚΕΡΚΥΡΑ (ΔΙΑΔΕΥΑΔΚ). Η προθεσμία για ευνοϊκή ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τη Διαδημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Δήμων Κέρκυρας λήγει στις 30-06-2023.
 
Με την υπ΄αριθμ.10-372/2022, απόφαση του Δ.Σ. της ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α.Δ.Κ. δόθηκε η δυνατότητα στους καταναλωτές για ρύθμιση – διακανονισμό ληξιπρόθεσμων οφειλών από λογαριασμούς ύδρευσης–αποχέτευσης. 
 
Συγκεκριμένα οι ενδιαφερόμενοι, που εντάσσονται στη ρύθμιση μπορούν να επιλέξουν τις παρακάτω κατηγορίες πληρωμής:

1. Με την εφάπαξ καταβολή 100% της οφειλής, απαλλαγή του συνολικού ποσού των τόκων.

2. Με την εφάπαξ καταβολή 50% της οφειλής, 70% απαλλαγή τόκων και αποπληρωμή του υπόλοιπου ποσού οφειλής και μέχρι δώδεκα (12) μηνιαίες δόσεις.

3. Με την εφάπαξ καταβολή 30% της οφειλής, 50% απαλλαγή τόκων και αποπληρωμή του υπόλοιπου ποσού οφειλής και μέχρι είκοσι τέσσερις (24) μηνιαίες δόσεις.

4. Για οικιακή χρήση κατανάλωση νερού με 0% προκαταβολή, ρύθμιση μέχρι (24) μηνιαίες δόσεις.

5. Το ελάχιστο ποσό δόσης θα είναι τα 20 ευρώ

6. Οι δόσεις είναι μηνιαίες και ισόποσες πλην της τελευταίας που μπορεί να είναι μικρότερη.

7. Σε κάθε περίπτωση ο οφειλέτης πρέπει να γνωρίζει ότι πέρα από τις δόσεις που θα προέλθουν από τους διακανονισμούς οφείλει να εξοφλεί και τον τρεχούμενο λογαριασμό του.

8. Τέλος ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δώσουν οι καταναλωτές και να είναι συνεπείς στην καταβολή των δόσεων καθώς η ρύθμιση της οφειλής Καταργείται εάν δεν καταβάλει τρεις (3) συνεχόμενες δόσεις.

Εφιστούμε την προσοχή στους καταναλωτές ότι μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας (30-06-2023) η ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α.Δ.Κ. θα βρεθεί στην δυσάρεστη θέση να προβεί σε διακοπές υδροδότησης καταναλωτών με ανεξόφλητες οφειλές.
 
Για κάθε διευκρίνιση, μπορείτε να καλείτε στα τηλέφωνα:
2661024143 – 2661040266 ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΟΥ
2662025041 – 2662025042 ΤΜΗΜΑ ΝΟΤΟΥ
2663031311 – 2663064384  ΤΜΗΜΑ ΒΟΡΡΑ