Σάββατο 20.07.2024 ΚΕΡΚΥΡΑ

Κοινό αίτημα 9 Δημοτικών Συμβούλων να συζητηθεί το θέμα της Αλύπας

Αλύπα
25 Μαΐου 2023 / 15:36

Να συζητηθεί και να ληφθεί απόφαση για τη λήψη μέτρων, μεταξύ των οποίων και τη καταγγελία της σύμβασης μίσθωσης κατά της μισθώτριας εταιρίας

Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων κ. Δημήτριο Μεταλληνό.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Δήμαρχο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων κ. Μερόπη- Σπυριδούλα Υδραίου.
κ. Πρόεδρε, 

Εξαιτίας των προβλημάτων που  αναλυτικά αναφέρονται στην παραπάνω Εισήγηση και σχετίζονται με την παραχώρηση της χρήσης από το Δήμο του λιμανιού της ΑΛΥΠΑ, οι υπογράφοντες την παρούσα δημοτικοί σύμβουλοι του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων σας ζητούμε να συγκαλέσετε άμεσα το Δημοτικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με το άρθρο 10 παρ.2  του Ν. 4674/2020 και παρ.1 του άρθρου 11 του Ν.5043/2023, με μοναδικό θέμα ημερήσιας Διάταξης:

Συζήτηση και έκδοση απόφασης για τη λήψη μέτρων, μεταξύ των οποίων και τη καταγγελία της σύμβασης μίσθωσης κατά της μισθώτριας εταιρίας, εξαιτίας της, όπως θεωρούμε παράτυπης, αντιδεοντολογικής και καταχρηστικής συμπεριφοράς σε βάρος των επί σειρά ετών απασχολουμένων και εργαζομένων σε θαλάσσια μέσα αναψυχής στο λιμένα της ΑΛΥΠΑ στη ΔΕ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΩΝ.

Κέρκυρα 24 Μαΐου  2023
                                  
ΟΙ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1) ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΥΔΗΣ
2) ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΡΙΓΓΑ
3)ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΜΠΟΥΚΑΣ
3) ΣΠΥΡΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ
4) ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΟΤΣΗΣ
5) ΚΩΣΤΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ
6) ΦΑΝΗ ΤΣΙΜΠΟΥΛΗ
7) ΑΓΑΘΗ ΜΑΖΗ
8) ΣΠΥΡΟΣ ΡΙΓΓΑΣ
9) ΧΡΥΣΑ ΧΑΛΙΚΙΟΠΟΥΛΟΥ