Παρασκευή 22.09.2023 ΚΕΡΚΥΡΑ

Να συζητηθεί το θέμα της Αλύπας στο Δημοτικό Συμβούλιο ζητά η «Εκκίνηση»

Αλύπα
23 Μαΐου 2023 / 15:52

Υφίστανται ζητήματα που δεν έχουν επιλυθεί και πρέπει να επιληφθεί για αυτά το Δημοτικό Συμβούλιο

ΚΕΡΚΥΡΑ. Αίτημα προς τον Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, κατέθεσε η δημοτική παράταξη "Εκκίνηση" για να συζητηθεί το θέμα του λιμανιού της Αλύπας:
«Παρακαλώ να εισαγάγετε ως θέμα ημερήσιας διάταξης το θέμα «συζήτηση για το Λιμάνι της Αλύπας», καθώς μετά τις επιστολές που λάβαμε από τρία σωματεία επαγγελματιών της περιοχής και του κ. Μποζίκη, καταδεικνύει ότι υφίστανται ζητήματα που δεν έχουν επιλυθεί και πρέπει να επιληφθεί για αυτά το Δημοτικό Συμβούλιο.
Με εκτίμηση.
Γρηγοριάδης Κωνσταντίνος»