Κυριακή 21.07.2024 ΚΕΡΚΥΡΑ

Συνάντηση Κράτσα με Συλλόγους Αλιέων Κέρκυρας

Ρόδη Κράτσα- Τσαγκαροπούλου
19 Μαΐου 2023 / 17:39
ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ

Βασικό θέμα συζήτησης ήταν η διαμόρφωση της πολιτικής αλίευσης βάσει των προτάσεων της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης για τις περιοχές «Natura 2000»

ΚΕΡΚΥΡΑ. Συνάντηση είχε η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Ρόδη Κράτσα- Τσαγκαροπούλου με τους Προέδρους και μέλη συλλόγων αλιέων από τους τρείς δήμους της Κέρκυρας στο γραφείο της στις Αλυκές.Βασικό θέμα συζήτησης ήταν η διαμόρφωση της πολιτικής αλίευσης βάσει των προτάσεων της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης για τις περιοχές «Natura 2000» των Περιφερειακών Ενοτήτων Κέρκυρας, Κεφαλονιάς, Ιθάκης, Λευκάδας και Ζακύνθου.
 
Οι εκπρόσωποι των αλιέων συζήτησαν με την Περιφερειάρχη τις ανησυχίες τους οι οποίες περιλαμβάνονται στη μελέτη, η οποία βρίσκεται σε διαδικασία διαβούλευσης ως προς το θεσμικό πλαίσιο άσκησης επαγγελματικής αλιευτικής δραστηριότητας και τη δημιουργία ενός νέου κανονιστικού πλαισίου και την πιθανή απαγόρευση αλιείας στις θαλάσσιες περιοχές που είναι χαρακτηρισμένες ως προστατευόμενες περιοχές «Natura 2000».

Στη συζήτηση συμμετείχε μέσω τηλεφώνου και ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Γιώργος Αμυράς, ο οποίος διαβεβαίωσε την Περιφερειάρχη και τους αλιείς ότι η πολιτική του Υπουργείου θα διαμορφωθεί κατόπιν διαβούλευσης με τους αρμόδιους φορείς επαγγελματιών και ερασιτεχνών αλιέων.

Όσον αφορά τη μελέτη, αυτή δεν αποτελεί δεσμευτική βάση του τελικού σχεδίου, αλλά ενημέρωση της εργασίας μελετητή, ο οποίος είχε προσληφθεί από το Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Βασίλης Πανταζόπουλος είναι απόφοιτος του τμήματος Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Ρόδος), με ειδίκευση στις Διεθνείς Σχέσεις. Επιπλέον, είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου από το Πανεπιστήμιο του Reading στις Στρατηγικές Σπουδές.