Τρίτη 26.09.2023 ΚΕΡΚΥΡΑ

Αναβλήθηκε για Τρίτη η δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημ. Συμβουλίου

Δημοτικό συμβούλιο
15 Μαΐου 2023 / 15:46

Ξανά έλλειψη απαρτίας τη Δευτέρα

ΚΕΡΚΥΡΑ. Ούτε και σήμερα σημειώθηκε η απαιτούμενη απαρτία στην προγραμματισμένη δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κεντρικής Κέρκυρας.
Παρουσία δήλωσαν μόνον οι 19 από τους 45 συμβούλους, με ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό τους 30. 
Η συνεδρίαση αναβλήθηκε για αύριο Τρίτη από 10.00 έως 14.00. 
 
 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
 
 1. Έγκριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2023 (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).
 2. Έγκριση αντικατάστασης υλικού της προμήθειας με τίτλο: «Αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).
 3. Έγκριση χορηγήσεως παράτασης συμβατικής προθεσμίας της προθεσμίας της προμήθειας με τίτλο: «Αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).
 4. Έγκριση χορηγήσεως παρατάσεως της προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτες για την επείγουσα αντιμετώπιση κατολισθητικών και λοιπών φαινομένων στο Δήμο Κ. Κέρκυρας και Δ.Ν. μετά από έντονα καιρικά και πλημμυρικά φαινόμενα» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).
 5. Έγκριση χορηγήσεως 1ης παράτασης προθεσμίας του έργου «Επείγουσα αντιμετώπιση κατολισθητικών και λοιπών φαινομένων στο Δήμο Κ. Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων μετά από έντονα καιρικά και πλημμυρικά φαινόμενα – Περιοχή Οικισμού Βιρού» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).
 6. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. & 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου «Επισκευή και συντήρηση τουαλετών στο κτήμα Μον Ρεπό στη Δ.Ε. Κερκυραίων» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).
 7. Έγκριση χορηγήσεως 7ης παράτασης προθεσμίας του έργου: «Επισκευή και συντήρηση τουαλετών στο κτήμα Μον Ρεπό στη Δ.Ε. Κερκυραίων» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).
 8. Καθορισμός κωδικών αριθμών του δημοτικού προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2023, ως δεκτικών εκδόσεως Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).
 9. Αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2023 (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).
 10. Έγκριση παραχώρησης χρήσης της αίθουσας της Ιονίου Βουλής για τη διοργάνωση των Διεθνών Επιστημονικών Συναντήσεων της Κέρκυρας (ΔΕΣΚ) (επιστημονικές – επιστημονικής επιμόρφωσης – διερεύνηση πολιτιστικού πλαισίου) (Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κα Χρυσούλα Τόμπρου – Γκίνη).
 11. Έγκριση παραχώρησης χρήσης της αίθουσας της Ιονίου Βουλής στο Ροταριανό Όμιλο για την πραγματοποίηση Ανοιχτής εκδήλωσης – ομιλία με θέμα την «ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ» (Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κα Χρυσούλα Τόμπρου – Γκίνη).
 12. Έγκριση αιτήματος του Σωματείου με την επωνυμία «IONIAN INSPIRES – Το Ιόνιο εμπνέει» περί επιχορηγήσεώς του για την πραγματοποίηση του Διεθνούς Φεστιβάλ Γαστρονομίας (Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κα Χρυσούλα Τόμπρου – Γκίνη).
 13. Έγκριση οργάνωσης και λειτουργίας των παιδικών εξοχών – κατασκηνώσεων «Σταμάτιος Δεσύλλας» στο πλαίσιο των Κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος έτους 2023 (υπ’ αριθμόν 39272 Απόφαση /ΦΕΚ τ. Β’/2488/18.4.2023)
 14. Ανανέωση στέγασης και λειτουργίας του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) Κέρκυρας στο 7ο Δημοτικό Σχολείο (Εισηγήτρια η Πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας κα Μαρία Ζερβού).
 
Ο κατεπείγων χαρακτήρας της Συνεδριάσεως συνίσταται είτε σε προθεσμίες – στενά χρονικά περιθώρια, είτε σε έκτακτα γεγονότα όπως αναφέρονται στους τίτλους και τις εισηγήσεις των θεμάτων.