Κυριακή 26.05.2024 ΚΕΡΚΥΡΑ

Εκπαιδευτική Ημερίδα σε παραγωγούς της Κεφαλονιάς

Κεφαλόνιά
05 Μαΐου 2023 / 18:21

Στόχος της ημερίδας ήταν η κατάρτιση των συμμετεχόντων σε θέματα φυτοπροστασίας, θρέψης φυτών, κλαδέματος, άρδευσης, βιολογικής γεωργίας και διαχείρισης υπολειμμάτων καλλιέργειας

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ (Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων-Ιόνιο Πανεπιστήμιο). Στο πλαίσιο της δράσης για την οργάνωση και λειτουργία Τράπεζας Σπόρων των Ιονίων Νήσων, η οποία χρηματοδοτείται από το έργο διασυνοριακής συνεργασίας με τίτλο  “Addressing joint Agro- and Aqua- Biodiversity pressures Enhancing Sustainable Rural Development (B.E.S.T.)”, το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Ιονίου Πανεπιστημίου διοργάνωσε την Τετάρτη 3 Μάιου 2023 εκπαιδευτική ημερίδα, η οποία απευθυνόταν σε παραγωγούς και αγρότες της Κεφαλονιάς, καθώς και ενδιαφερόμενους φορείς του πρωτογενούς τομέα.

Στόχος της ημερίδας ήταν η κατάρτιση των συμμετεχόντων σε θέματα φυτοπροστασίας, θρέψης φυτών, κλαδέματος, άρδευσης, βιολογικής γεωργίας και διαχείρισης υπολειμμάτων καλλιέργειας. Την εκπαιδευτική ημερίδα συντόνισε ο  επιστημονικός υπεύθυνος της δράσης για την οργάνωση και λειτουργία της Τράπεζας Σπόρων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, κ. Παύλος Μπουχάγιερ.

Η εκπαίδευση-κατάρτιση είναι μία δράση της οποίας οι ωφέλειες ξεκινάνε να φαίνεται νωρίς, κυρίως όμως αποτελούν επένδυση για το μέλλον. Τα οφέλη της εκπαίδευσης δεν είναι πρόσκαιρα και εφήμερα. Εμπεδώνονται από τους αγρότες και γίνονται κτήμα τους. Αυτό παραμένει ακόμα και μετά την ολοκλήρωση των σεμιναρίων εκπαίδευσης, ώστε να αποτελούν οδηγό και σημείο αναφοράς για τους αγρότες. Επιπλέον, η κατάρτιση-εκπαίδευση συμβάλλει στην ανάπτυξη συνεργατικότητας μεταξύ των αγροτών της περιοχής.

Το έργο «Εξωτερική εμπειρογνωμοσύνη για την Οργάνωση και εφαρμογή διαδικασιών αναζήτησης, συγκέντρωσης, ελέγχου και φύλαξης σπάνιου γενετικού υλικού για την Τράπεζα Σπόρων» εντάσσεται στις δράσεις του έργου διασυνοριακής συνεργασίας “Addressing joint Agro- and Aqua- Biodiversity pressures Enhancing Sustainable Rural Development (B.E.S.T.)”, το οποίο χρηματοδοτείται από το Διασυνοριακό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020. Η υπηρεσία υποστήριξης των δράσεων της Τράπεζας Σπόρων ανατέθηκε, κατόπιν ανοιχτού διαγωνισμού που διεξήγαγε η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (Επικεφαλής Εταίρος του έργου), στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Ιονίου Πανεπιστημίου με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, κ. Παύλο Μπουχάγιερ.