Τετάρτη 27.09.2023 ΚΕΡΚΥΡΑ

Πρόταση Δημ. Μπιάγκη για εφαρμογή «Υγειονομικού Ισοδυνάμου» για τους νησιώτες

Δημήτρης Μπιάγκης
05 Μαΐου 2023 / 13:22

Άμεσο πακέτο πολιτικών για να αμβλυνθούν οι ανισότητες μεταξύ των νησιών και της ηπειρωτικής χώρας σε ό,τι αφορά στις παρεχόμενες δημόσιες υπηρεσίες υγείας

ΚΕΡΚΥΡΑ (ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΑΓΚΗΣ). Την εφαρμογή του μέτρου του «Υγειονομικού Ισοδυνάμου» προτείνει ο υπ. Βουλευτής Κέρκυρας του ΠΑ.ΣΟ.Κ. – Κίνημα Αλλαγής, Δημήτρης Μπιάγκης, ως ένα άμεσο πακέτο πολιτικών για να αμβλυνθούν οι αντικειμενικές ανισότητες μεταξύ των νησιών και της ηπειρωτικής χώρας σε ό,τι αφορά στις παρεχόμενες δημόσιες υπηρεσίες υγείας.
 
Οι πολιτικές του «Υγειονομικού Ισοδυνάμου» θα βασίζονται στην εφαρμογή ελάχιστων κριτηρίων υπηρεσιών δημόσιας υγείας ανάλογα με τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες κάθε νησιού κάνοντας πράξη την ισοπολιτεία και την υποχρέωση της πολιτείας να παρέχει τις ίδιες υπηρεσίες σε κάθε περιοχή της χώρας.
 
Ενδεικτικά μέτρα που περικλείονται στην πρόταση του Υγειονομικού Ισοδυνάμου:
 
- Επαρκής στελέχωση των νησιωτικών δομών υγείας με το απαραίτητο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και εκσυγχρονισμός εξοπλισμού στα νησιωτικά νοσοκομεία σύμφωνα με τις ανάγκες της κάθε περιοχής και τις προτάσεις των υπηρεσιακών παραγόντων.

- Θέσπιση Ειδικών Κινήτρων (υπηρεσιακών & οικονομικών) για την προσέλκυση ιατρών σε νησιωτικές δομές υγείας (όσο πιο μικρό και απομονωμένο το νησί τόσο μεγαλύτερο και το κίνητρο).

- Δημιουργία Ειδικού Σχεδίου Ανάπτυξης νέων Τμημάτων, Κλινικών και Εργαστηρίων σε κύρια νησιωτικά νοσοκομεία, ώστε να μειωθεί η ανάγκη διακομιδής σε τριτοβάθμια νοσοκομεία.

- Επανασχεδιασμός του Επιχειρησιακού Σχεδίου διακομιδών και αεροδιακομιδών λαμβάνοντας υπόψη κυρίως τις ανάγκες της νησιωτικής χώρας.

- Εγκατάσταση εξοπλισμού τηλεϊατρικής τουλάχιστον σε κάθε νησί που διαθέτει μόνον πρωτοβάθμια δομή υγείας.

- Καθορισμός ελάχιστης εβδομαδιαίας συχνότητας παρεχόμενων υπηρεσιών προληπτικών ελέγχων/εξετάσεων στα νησιά και αποστολής δειγμάτων διαγνωστικού ελέγχου σε εργαστήρια.

- Κάλυψη μέρους των εξόδων που πραγματοποιούν οι νησιώτες για τη νοσηλεία τους σε τριτοβάθμια ηπειρωτικά νοσοκομεία στη λογική του «Μεταφορικού Ισοδυνάμου».
 
Είναι ώρα, επιτέλους η Πολιτεία να αποδείξει στην πράξη τις δεσμεύσεις της για την ισοπολιτεία στις παροχές της Δημόσιας Υγείας.
Γνωρίζουμε, θέλουμε, μπορούμε να φέρουμε ξανά την ΚΕΡΚΥΡΑ και τα νησιά μας στο ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ.

Δημήτρης Μπιάγκης
Υποψ. βουλευτής ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ