Συνεδριάζει τη Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Νότιας Κέρκυρας

Συνεδριάζει τη Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Νότιας Κέρκυρας

ΦΩΤΟ@ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ/ΑΡΧΕΙΟΥ

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης

23
Μαρτίου / 2023

ΚΕΡΚΥΡΑ. Συνεδριάζει την Δευτέρα 27-03-2023 και ώρα 18:00 στην Αίθουσα Λόγου και Τέχνης του Γυμνασίου – Λυκείου Λευκίμμης, το Δημοτικό Συμβούλιο Νότιας Κέρκυρας,  για λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:
 

 1. Ανακοινώσεις-Ενημέρωση του Δημάρχου προς το Δημοτικό Συμβούλιο
 
 1. Ερωτήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κέρκυρας (στο πλαίσιο ασκήσεως Δημοτικού Ελέγχου)
 
 1. Έγκριση 1ης Υποχρεωτικής-Τακτοποιητικής Αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Νότιας Κέρκυρας έτους 2023 (Εισηγητής ο Δήμαρχος Λέσσης Κωνσταντίνος)
 
 1. Έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2022 της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Εισηγητής η Δημοτική Σύμβουλος Καλούδη Αθηνά)
 
 1. Έγκριση πρακτικών της ΔΕΠ του Δήμου Νότιας Κέρκυρας περί κατανομής  Δ΄ Δόσης  Λειτουργικών 2022 ποσού 33.020,00€ και κατανομής  Α΄ Δόσης  Λειτουργικών 2023 ποσού 49.530,00€ (Εισηγητής η Δημοτική Σύμβουλος Καλούδη Αθηνά)
 
 1. Έγκριση πρακτικού της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης περί «αποδοχής έκτακτης επιχορήγησης και έγκρισης επισκευαστικών δαπανών σχολείων» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Κουρτέσης Νικόλαος)
 
 1. Έγκριση επιχορήγησης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για έργα επισκευής και συντήρησης των σχολικών κτιρίων (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Κουρτέσης Νικόλαος)
 
 
 1. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 2-1/2023 (ΑΔΑ:6ΒΡΣ46ΜΓΣΙ-3ΕΡ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί «Συζήτησης και λήψης απόφασης σχετικά με τη με αριθμό κατάθεσης 19/2023 αίτηση ασφαλιστικών μέτρων μετά αιτήματος προσωρινής διαταγής των εργαζομένων Ιωάννας – Νεκταρίας Βλάχου (κτλ +10), εργαζομένων του Α/θμιου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την επωνυμία «Δήμος Νότιας Κέρκυρας»» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Ανδριώτης Σωκράτης)
 
 1. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 3-8/2023 (ΑΔΑ:68ΝΡ46ΜΓΣΙ-ΡΓΟ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί «Συζήτησης και λήψης απόφασης σχετικά με τη με αριθμό κατάθεσης 47/2023 αίτηση ασφαλιστικών μέτρων μετά αιτήματος προσωρινής διαταγής των εργαζομένων Ιωάννας – Νεκταρίας Βλάχου (κτλ +10), εργαζομένων του Α/θμιου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την επωνυμία «Δήμος Νότιας Κέρκυρας»» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Ανδριώτης Σωκράτης)
 
 1. Έγκριση μείωσης ή απαλλαγής καταβολής δημοτικών τελών (Εισηγητής ο Δήμαρχος Λέσσης Κωνσταντίνος)
 
 1. Αποδοχή παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης κλπ και περαιτέρω παραχώρηση δικαιώματος χρήσης σε τρίτους έναντι ανταλλάγματος(Εισηγητής ο Δήμαρχος Λέσσης Κωνσταντίνος)
 
 1. Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης για «Προμήθεια Απινιδωτών Ποδοσφαιρικών Γηπέδων στην Π.Ε Κέρκυρας» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Ανδριώτης Σωκράτης)
 
 1. Αίτημα του κ. Κουρή Σπυρίδωνος περί παρουσίασης Σχεδίου ολοκλήρωσης Ημιτελούς και εγκαταλελειμμένης πλατείας (Εισηγητής ο Αντιπρόεδρος Τοπικού Συμβουλίου Κουρής Σπυρίδων)
 
 1. Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 4-12-2023 (ΑΔΑ: 61Ε946ΜΓΣΙ-ΟΒΕ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Νότιας Κέρκυρας (Εισηγητής ο Δήμαρχος Λέσσης Κωνσταντίνος)
 
 1. Άρση Ρυμοτομικής  Απαλλοτρίωσης  και  τροποποίησης  σχεδίου στα οικοδομικά τετράγωνα  Ο.Τ. 54  και  Ο.Τ. 67  του σχεδίου πόλεως Κάβου (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Κουρτέσης Νικόλαος)
 
 1. Παραχώρηση του προαυλίου χώρου του κτιριακού συγκροτήματος των Αλυκών Λευκίμμης στη Μ.Κ.Ε. Λευκιμμαίων (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Μπόγδος)
 
 1. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού για κατεπείγουσες εποχικές και πρόσκαιρες ανάγκες του Δήμου Νότιας Κέρκυρας (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Μπόγδος)
 
 1. Προγραμματισμός προσλήψεων ανταποδοτικού χαρακτήρα Δήμου Νότιας Κέρκυρας έτους 2023 (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Μπόγδος)