Σάββατο 18.05.2024 ΚΕΡΚΥΡΑ

Ευρύλοχος: Ολοκληρωμένο σχέδιο για την προστασία από τους φυσικούς κινδύνους στο Ιόνιο

Περιφερειακό Συμβούλιο
20 Μαρτίου 2023 / 10:40

Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου στη Λευκάδα

ΚΕΡΚΥΡΑ. Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου στη Λευκάδα το ολοκληρωμένο σχέδιο για την αύξηση της προστασίας από τους φυσικούς κινδύνους στις σεισμογενείς περιοχές των Ιονίων Νήσων, που έχει καταρτίσει η Περιφέρεια προς ένταξη στο ΕΣΠΑ 2021 – 2027.

Το σχέδιο με την κωδική ονομασία «Ευρύλοχος» περιλαμβάνει πρωτοβάθμιους και δευτεροβάθμιους προσεισμικούς ελέγχους σε σχολικά και άλλα δημόσια κτίρια, που θα διενεργηθούν από πολιτικούς μηχανικούς των Ιονίων Νήσων που θα εκπαιδευθούν ειδικά για τον σκοπό αυτό .

Σε ό,τι αφορά τις καταστροφές από άλλους φυσικούς κινδύνους ,θα πραγματοποιηθούν μικροζωνοποιήσεις για τον κατολισθητικό και πλημμυρικό κίνδυνο, τον κίνδυνο tsunami και εγκλωβισμού πολιτών από δασικές πυρκαγιές. Στοχευμένες δράσεις

Το θέμα εισηγήθηκε στη χθεσινή συνεδρίαση συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων που πραγματοποιήθηκε στη Λευκάδα, η Περιφερειάρχης Ρόδη Κράτσα. Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, με αρνητική ψήφο της Λαϊκής Συσπείρωσης, η οποία ωστόσο αποδέχθηκε τις επιστημονικές προσεγγίσεις των καθηγητών. 

Μείωση κινδύνου

Στόχος του προτεινόμενου έργου είναι μέσα από στοχευμένες ειδικές δράσεις, να συμβάλλει στη μείωση του κινδύνου σε καίριους τομείς δραστηριότητας της Περιφέρειάς μας που αφορούν μεταξύ άλλων: τη μείωση της τρωτότητας στο δομημένο σχολικό περιβάλλον και στα κτίρια στα οποία στεγάζονται κρίσιμες υπηρεσίες, τη μικροζωνοποίηση των σημαντικών πολεοδομικών συγκροτημάτων σε σχέση με την εμφάνιση φυσικών κινδύνων και τον ασφαλή χωροταξικό – πολεοδομικό σχεδιασμό, την εκπαίδευση και πιστοποίηση λειτουργών εκπαίδευσης και στελεχών δημόσιας διοίκησης σε θέματα διαχείρισης κινδύνων, τη διαχείριση έκτακτων αναγκών σε ιστορικά κέντρα και πόλεις, ζήτημα πρωτεύουσας σημασίας, λόγω της αυξημένης τουριστικής δραστηριότητας αλλά και τη διαμόρφωση και ενημέρωση των τελικών σχεδίων Πολιτικής Προστασίας σε επίπεδο Περιφέρειας και Δήμων σύμφωνα με το νόμο 4662/2020.

29 δράσεις

Το έργο περιλαμβάνει 29 δράσεις και 67 παραδοτέα, με χρονικό ορίζοντα τα τρία έτη, ενώ προβλέπεται η αξιοποίηση των ολοκληρωθέντων έργων της ΠΙΝ «Λαέρτης» και «Τηλέμαχος» για την υποστήριξή του.

Μεταξύ άλλων προβλέπεται η καταγραφή σε ειδική βάση δεδομένων της κατάστασης του κρίσιμου κτηριακού αποθέματος στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, η διενέργεια πρωτοβάθμιου και δευτεροβάθμιου ελέγχου σχολείων και άλλων κτηρίων κρίσιμων υπηρεσιών, η ενημέρωση, η κατάρτιση και η εκπαίδευση πολιτικών μηχανικών σε συνεργασία με το ΤΕΕ Ιονίων Νήσων, η δημιουργία ενός πλήρους χάρτη αποτύπωσης για τον σεισμικό κίνδυνο και την οριοθέτηση ζωνών ανάλογα με τη σεισμική τους επικινδυνότητα, η λεπτομερής αποτύπωση ρηγμάτων που διασχίζουν τα αστικά κέντρα, η εκπόνηση σχεδίων εκτάκτων αναγκών από φυσικούς κινδύνους για κάθε σχολείο ξεχωριστά, η εκπόνηση σχεδίων εκκένωσης των πόλεων ή των κέντρων με προσδιορισμό των οδών διαφυγής, ο προσδιορισμός και η επικαιροποίηση των χώρων έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση εκδήλωσης καταστροφικού φαινομένου, σεμινάρια ενημέρωσης και εκπαίδευσης εθελοντών όπως και συγκεκριμένων ομάδων πληθυσμού (παιδιά, μαθητές, φοιτητές ΑμΕΑ, ηλικιωμένοι) κ.α.

Όπως επισημάνθηκε στην εισήγηση, «για πρώτη φορά θα πραγματοποιηθεί για όλη την Περιφέρεια μια ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των φυσικών κινδύνων, με στόχο τη μείωση των δυσμενών επιπτώσεων από φυσικές καταστροφές».

Ποιοι συμμετέχουν

Στην πρόταση συμμετέχουν η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, το ΕΚΠΑ, το Πανεπιστήμιο Πατρών, ο ΟΑΣΠ, το ΤΕΕ (Παράρτημα Ιονίων Νήσων) η ΠΕΔΙΝ και το Κεφαλληνιακό Ίδρυμα Ερευνών «Εύδοξος». Κύριος της Πράξης και Δικαιούχος θα είναι η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.

ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΖΔΡΙΓΙΑΝΝΗ