Παράταση έξι μηνών στις εργασίες για την ανάπλαση του Άλσους

Παράταση έξι μηνών στις εργασίες για την ανάπλαση του Άλσους

Δεκτό από το Δημοτικό Συμβούλιο Κ. Κέρκυρας το αίτημα του εργολάβου, επικαλούμενου τις έντονες βροχοπτώσεις και τις παρεμβάσεις των κατοίκων της περιοχής το προηγούμενο διάστημα

16
Μαρτίου / 2023

ΚΕΡΚΥΡΑ. Οι έντονες βροχοπτώσεις αλλά και οι κινητοποιήσεις του προηγούμενου διαστήματος από κατοίκους της περιοχής μετατόπισαν τελικά για ένα εξάμηνο το χρονοδιάγραμμα των εργασιών για την ολοκλήρωση του έργου ανάπλασης του Άλσους της Γαρίτσας- Ανεμόμυλου.

Τα προβλήματα του προηγούμενου διαστήματος με τα καιρικά φαινόμενα που δεν επέτρεψαν να γίνουν εξωτερικές εργασίες αλλά και οι παρεμβάσεις των κατοίκων που εμπόδισαν την κοπή των δέντρων, με αποτέλεσμα να μην μπορέσει να προχωρήσει ο σχεδιασμός στο Άλσος, άνοιξαν το δρόμο για να καταθέσει ο εργολάβος αίτημα για την παράταση των εργασιών μέχρι τις 12 Οκτωβρίου.

Υπενθυμίζεται ότι το έργο συμβασιοποιήθηκε στις 12-01-2022 με συνολική προθεσμία εκτέλεσης τους 15 μήνες, και βάσει χρονοδιαγράμματος θα έπρεπε κανονικά να παραδοθεί  τον προσεχή Μάιο.

Τελικά κατά την πρόσφατη συνεδρίασή του,  το Δημοτικό Συμβούλιο Κ. Κέρκυρας λαμβάνοντας υπόψιν το έγγραφο αίτημα του εργολάβου (κατατέθηκε στις 30 Ιανουαρίου ) αποφάσισε κατά πλειοψηφία να εγκρίνει την 1η παράταση (άνευ υπαιτιότητας του αναδόχου) της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών μέχρι τις 12 -10 2023.

Η εισήγηση της Υπηρεσίας

Σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η Υπηρεσία συμφωνεί με τους λόγους που επικαλείται ο ανάδοχος και ότι επίσης εκκρεμεί και σύνταξη Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ). Επιπλέον αναφέρονταν ότι η Διαχειριστική Αρχή έχει δώσει την προέγκριση μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία, με έγγραφό της στις 9 Φεβρουαρίου.

Όπως επισημαίνονταν στις απόψεις της: «Επειδή, λόγω των παραπάνω, δεν είναι δυνατή η εμπρόθεσμη κατασκευή του έργου , η Υπηρεσία μας είναι σύμφωνη ως προς την χορήγηση τ ης 1ης παράτασης εργασιών έως 12/10/2023 (6 μήνες), χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.

Τι εργασίες έχουν γίνει

Όπως ενημέρωσε η Υπηρεσία οι υπολειπόμενες προς κατασκευή εργασίες του έργου, είναι περί του 50%. Ειδικότερα μέχρι σήμερα έχουν εκτελεστεί οι ακόλουθες εργασίες:

- Έχει υλοποιηθεί σημειακή τροποποίηση εσωτερικής διαδρομής πεζόδρομου Άλσους Γαρίτσας, σύμφωνα με τις ανάγκες και την οργάνωση του νέου σχεδιασμού. Σε ένα μεγάλο τμήμα του πεζοδρόμου (από κολώνα Ντούγκλας έως παιδική χαρά Γαρίτσας) έχει τοποθετηθεί λίθινο κράσπεδο και επίστρωση με πλάκες τύπου Σινιών ακανόνιστες, έτσι ώστε να υπάρχει ομοιομορφία με την υπάρχουσα κατάσταση. Στο χώρο που έχει απομείνει η ασφαλτόστρωση (δίπλα στο αντλιοστάσιο της ΔΕΥΑΚ) έχει γίνει εκσκαφή και τσιμεντόστρωση.

- Έχουν ανακατασκευαστεί τα WC – τουαλέτες σε Ανεμόμυλο και Γαρίτσα κατά 70%.

-  Έχουν τοποθετηθεί τα δίκτυα και οι βάσεις ηλεκτροφωτισμού και οι κολώνες ηλεκτροφωτισμού στο πάρκο Ανεμομύλου.

- Έχουν υλοποιηθεί εργασίες κλαδέματος σε όλο το χώρο και μερική κοπή δέντρων και ζιζανιοκτονία σε όλους τους χώρους πρασίνου.

- Έχει καθαιρεθεί τμήμα του παραλιακού πεζοδρομίου και τοποθετούνται λίθινα κράσπεδα.

Υπενθυμίζεται ότι το έργο, αφορά σε παρεμβάσεις ήπιας μορφής που έχουν στόχο την αναζωογόνηση και τον εκσυγχρονισμό του Άλσους Γαρίτσας - Ανεμόμυλου,  έτσι ώστε να είναι λειτουργικό και αισθητικά προσιτό.

ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΖΔΡΙΓΙΑΝΝΗ