Ερώτηση Αυλωνίτη για Τουριστικούς Συνοδούς

Ερώτηση Αυλωνίτη για Τουριστικούς Συνοδούς

Σε μια χώρα που βασίζεται στην παροχή υπηρεσιών και στον τουρισμό αποτελεί αδικαιολόγητη παράλειψη να μην προσδιορίζεται με σαφήνεια ποιος νομιμοποιείται και ποιος όχι να προσφέρει τις υπηρεσίες του Τουριστικού Συνοδού

10
Μαρτίου / 2023

Ο Βουλευτής Κέρκυρας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Αλ. Αυλωνίτης, μαζί με άλλους 35 βουλευτές του κόμματος, κατέθεσε ερώτηση προς τον Υπ. Τουρισμού σχετικά με την επιτακτική ανάγκη έκδοσης Προεδρικού Διατάγματος ώστε να καθοριστούν οι όροι και προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος των τουριστικών συνοδών.

Οι βουλευτές εξήραν την σημασία της ειδικότητας του τουριστικού συνοδού ενώ σημείωσαν ότι οι συνοδοί μένουν σε ένα καθεστώς ανομίας, χωρίς να καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος.

Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης:

ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον κ. Υπουργό Τουρισμού

Θέμα : «Τουριστικοί Συνοδοί. Συνεχίζεται η κωλυσιεργία για την έκδοση του Προεδρικού διατάγματος με το οποίο καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος τους»

΄Εχουν περάσει σχεδόν δυόμισι χρόνια από την δημοσίευση στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Τουρισμού, του από 20 Νοεμβρίου 2020 σχετικού Δελτίου Τύπου, στο οποίο ο τότε Υπουργός Τουρισμού, μετά από συνάντηση με το προεδρείο του σωματείου τουριστικών συνοδών, αναφέρει ότι «το Υπουργείο, αφού επεξεργάστηκε σειρά προτάσεων προχωράει σε αυτή την εξαιρετικά σημαντική νομοθετική πρωτοβουλία, που βάζει τάξη μετά από πολλά χρόνια σε στρεβλώσεις στη συγκεκριμένη αγορά.».

Σε μια χώρα που βασίζεται στην παροχή υπηρεσιών και στον τουρισμό αποτελεί αδικαιολόγητη παράλειψη να μην προσδιορίζεται με σαφήνεια ποιος νομιμοποιείται και ποιος όχι να προσφέρει τις υπηρεσίες του Τουριστικού Συνοδού, και να ανέχεται η ηγεσία του Υπουργείου Τουρισμού να μπορεί να επικαλεστεί την ιδιότητα αυτή και να επιχειρεί να παρέχει τις υπηρεσίες αυτές χωρίς να πληροί τις προϋποθέσεις΄, και χωρίς να έχει καν τις απαιτούμενες γνώσεις, υποβαθμίζοντας έτσι το επαγγελμα αυτό και δυσφημίζοντας την Χώρα στους επισκέπτες της.

Επειδή, το επάγγελμα του τουριστικού συνοδού υφίσταται ως ειδικότητα στα Δημόσια και Ιδιωτικά ΙΕΚ και όπως αναφέρεται στο επίσημο πρόγραμμα σπουδών του υπουργείου Παιδείας είναι ο επαγγελματίας ο οποίος αναλαμβάνει τη συνοδεία οργανωμένων ομάδων τουριστών σε τουριστικούς προορισμούς του εξωτερικού και του εσωτερικού και ασχολείται με το σύνολο των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη συνοδεία τους.

Επειδή, ήδη από το 2018 η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με τον νόμο 4582 ΦΕΚ Α΄208 11/12/2018), αναγνώρισε τη δυνατότητα παροχής υπηρεσιών τουριστικού συνοδού, και προέβλεψε την έκδοση προεδρικό διατάγματος το οποίο θα εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Τουρισμού, και στο οποίο θα καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις

Επειδή,  το επάγγελμα του τουριστικού συνοδού διαθέτει κωδικό ασφάλισης από τον ΕΦΚΑ (000680), οι δε  τουριστικοί συνοδοί, οι οποίοι απασχολήθηκαν με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε τουριστικές επιχειρήσεις όλης της χώρας καθ' όλη τη θερινή τουριστική περίοδο του 2019, με πλήρη ή μερική απασχόληση και ήταν καταχωρημένοι στο Μητρώο μελών του πανελλήνιου σωματείου τουριστικών συνοδών μέχρι 31/12/2020, προσκομίζοντας βεβαίωση του Μητρώου μελών του οικείου σωματείου περί της εγγραφής τους ως μέλος, έλαβαν την αποζημίωση ειδικού σκοπού για την αντιμετώπιση των συνεπειών από τα μέτρα περιορισμού εξαιτίας της πανδημίας.

Επειδή, το σχέδιο του σχετικού Προεδρικού διατάγματος βρίσκεται στη διάθεση του Υπουργού Τουρισμού, αλλά αναίτια δεν έχει ακόμα υπογραφεί.

Επειδή, το επάγγελμα του «Τουριστικού Συνοδού» είναι από τα πιο κρίσιμα στην πραγματοποίηση κάποιου οργανωμένου τουριστικού ταξιδιού. Η υπηρεσία που παρέχει είναι καθοριστική, ώστε να χαρακτηριστεί ένα ταξίδι επιτυχημένο και ο διοργανωτής ως «ειδικός» στον χώρο των ομαδικών οργανωμένων ταξιδιών.

Επειδή, η αναιτιολόγητη καθυστέρηση στην έκδοση του σχετικού Προεδρικού Διατάγματος ευνοεί την παροχή «μαύρης εργασίας», τη φοροδιαφυγή και την εισφοροδιαφυγή

Ερωτάται ο κ. Υπουργός Τουρισμού:

1.Προτίθεται να προβεί στην υπογραφή του σχετικού Προεδρικού Διατάγματος και να βάλει τέλος στην ανομία που επικρατεί σε ένα νευραλγικό τομέα και μία ειδικότητα που είναι καθοριστική για την επιτυχία ενός οργανωμένου ταξιδιού και γενικά του τουριστικού κλάδου;

2.Προτίθεται η σχετική υπογραφή του να γίνει άμεσα, και πριν ξεκινήσει η νέα τουριστική περίοδος, ώστε επιτέλους να συμβαδίσουμε ως Χώρα με τα υπόλοιπα στα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα οποία το επάγγελμα αυτό έχει νομοθετικά προσδιοριστεί, αλλά και η παρουσία του τουριστικού συνοδού είναι υποχρεωτική σε κάθε γκρουπ που θα ταξιδεύει μέσα σε αυτές τις  χώρες;