Μνημόνιο Ιονίου Πανεπιστημίου και Ιατροχειρουργικής Εταιρείας Κέρκυρας

Μνημόνιο Ιονίου Πανεπιστημίου και Ιατροχειρουργικής Εταιρείας Κέρκυρας

Η συγκεκριμένη συμφωνία θα είναι πενταετούς διάρκειας

10
Μαρτίου / 2023

ΚΕΡΚΥΡΑ. Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, το Εργαστήριο Βιοπληροφορικής και Ανθρώπινης Ηλεκτροφυσιολογίας και η Ιατροχειρουργική Εταιρεία Κέρκυρας συμφώνησαν να διευρύνουν την συνεργασία τους. Η νέα συνθήκη που διαμορφώνεται θα περιλαμβάνει τους εξής τομείς:

Οι τρεις φορείς, ανάμεσα σε άλλα, θα συνεργαστούν σε υπάρχοντα ή νέα ακαδημαϊκά προγράμματα, θα συμμετάσχουν από κοινού σε ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα, τόσο σε εθνικό όσο και διεθνές επίπεδο, θα μοιραστούν πληροφορίες και τεχνογνωσία θα αναλάβουν από κοινού συμβουλευτικές και επιστημονικές υπηρεσίες και μελέτες, θα πραγματοποιήσουν κοινές δημοσιεύσεις και υποβολές ερευνητικών προγραμμάτων. Επίσης θα διοργανώσουν από κοινού επιστημονικές ή ερευνητικές δραστηριότητες όπως συνέδρια, ημερίδες και εκδηλώσεις.

Το μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου, καθηγητής Ανδρέας Φλώρος, ο Διευθυντής του Εργαστηρίου Βιοπληροφορικής και Ανθρώπινης Ηλεκτροφυσιολογίας, καθηγητής Παναγιώτης Βλάμος και η πρόεδρος της Ιατροχειρουργικής Εταιρείας Κέρκυρας Δρ Μαρία Μάνδυλα-Κουσουνή, συνοδευόμενη από τον δικηγόρο κ. Σπυρίδωνα Δραγομάνοβιτς.