Εκπαιδευτικοί του Γενικού Λυκείου Αγρού στην Νίκαια της Γαλλίας

Εκπαιδευτικοί του Γενικού Λυκείου Αγρού στην Νίκαια της Γαλλίας

Λύκειο Αγρού - Τρεις εκπαιδευτικοί ταξίδεψαν στη Νίκαια της Γαλλίας για μια εβδομάδα και έλαβαν μέρος μαζί με συναδέλφους τους από την Ιταλία, τη Μάλτα και την Κύπρο - Erasmus+ 2021-2027

Στην παρούσα κινητικότητα συμμετείχαν οι καθηγήτριες Αθανασάκη Γεωργία και Μισιρλή Μαρία Έλενα, μαζί με τη συντονίστρια του Σχεδίου, Καλογιάννη Στυλιανή

14
Φεβρουαρίου / 2023

ΚΕΡΚΥΡΑ. Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η πρώτη μετακίνηση του Γενικού Λυκείου Αγρού Κέρκυρας, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ 2021-2027
για την υποστήριξη του Σχεδίου «Δημιουργικότητα και Καινοτομία στη Διδασκαλία στην ψηφιακή εποχή».
Τρεις εκπαιδευτικοί ταξίδεψαν στη Νίκαια της Γαλλίας για μια εβδομάδα και έλαβαν μέρος μαζί με συναδέλφους τους από την Ιταλία, τη Μάλτα και την Κύπρο σε σεμινάριο κατάρτισης με τίτλο “Integrating Creativity and Innovation into Teaching”, με στόχο την εξοικείωση και εφαρμογή δημιουργικών και καινοτόμων στρατηγικών και δραστηριοτήτων στη μαθησιακή διαδικασία.

Στην παρούσα κινητικότητα συμμετείχαν οι καθηγήτριες Αθανασάκη Γεωργία και Μισιρλή Μαρία Έλενα, μαζί με τη συντονίστρια του Σχεδίου, Καλογιάννη Στυλιανή.


ΕΛΕΝΗ ΚΟΡΩΝΑΚΗ